luni, 1 decembrie 2008

Litera F

fall = curent de palanc
falling snow = ninsoare
fan = ventilator
to fasten = a amara, a volta, a lega
fairway = şenal navigabil, pasă de navigaţie, canal navigabil, pasă de acces
feature = particularitate, reper costier
fender = apărătoare, tranchet
first mate = ofişer secund
fishing vessel = navă de pescuit
fittings = accesorii de navă, garnituri
flag = pavilion
flashing light = lumină cu sclipiri
to float = a pluti; a scoate de pe uscat
floatage = flotabilitate
floating anchor = ancoră de furtună
floating dock = doc plutitor
floating ice = sloiuri în derivă; gheaţă plutitoare
floating light = far plutitor, geamandură luminoasă
floor = varangă
to flush = a se înroşi
fog = ceaţă, negură, pâclă
fog bank = banc de ceaţă
fog bell = clopot de ceaţă
fog-bound = imobilizat din cauza ceţii
foghorn = corn de ceaţă
fog signal = semnal fonic de ceaţă
fore = spre prova; înainte, în faţă
fore-and-aft = de la prova la pupa, longitudinal
fore-and-aft sail = velă aurică
forecastle = teugă, castel prova
forecastle deck = punte a teugii
foredeck = punte prova
foreman = şef de echipă
foremast = arbore trinchet
foresail = trincă, velă de trinchet
forestay = strai prova
fore top = gabier mic
fore top gallant mast = arbore zburător
fore yard = verga trinchet
forklift = cărucior/elevator cu furcă
forward breast line = traversă prova
forward spring = şpring spre înainte
fow = curgere, flux, curs, debit
fresh breeze = briză rece
fresh water = apă dulce
front = front
fuel oil = combustibil lichid
fully = pe deplin, cu totul, cu desăvârşire
funnel = coş

Niciun comentariu: