miercuri, 17 decembrie 2008

Litera T

tackle = greement, palanc; unealtă, sculă
to tackle = a lega funii
tackle fall = curent
to taint = a infecta, a polua; a se strica, a se altera
tainted = alterat, stricat; pătat, mânjit
to take aboard = a îmbarca, a luat la bord
to take reckoning = a determina punctul estimat al navei
to take sights = a lua înalţimi la aştrii
to take soundings = a lua sonde, a sonda
to take a tow = a lua la remorcă, a lua remorca/parâma de remorcaj
a take ullage = a măsura ulajul, a lua ulaje
tally = socoteală, potrivire a conturilor
tallyman = pontator
to tamper with = a umbla la, a deschide
tank = tanc
tank freeing = golire a tancului
tank cleaning = spălare a tancurilor
tarpaulin = tendă, prelată
tear = uzură, roadere
tendered notice of readiness = notis/avizare de navă „gata de operare”depus(ă)
termination = capăt, limită, extremitate
terms and conditions = clauze şi condiţii
thole = furchet
thole pin = cui de furchet
through = prin, printre; peste; direct
through route = cale directă de acces
tidal amplitude = amplitudine a mareei
tide = maree
tier = rând; strat; paiol de marfă
tiller = fusul cârmei, cârmă; tirant, bielă
tiller chain = lanţ al cârmei, lanţ de guvernare
tiller rope = odgon/cablu al cârmei
timber = cherstea, material lemnos
to tom up = a fixa prin înţepenire
tonnage hatch(way) = deschidere de tonaj
top mark = semn de geamandură
topping lift = balansină a bigii/picului
top uppermost = stivuit în picioare
tow = remorcher, navă-remorcher; remorcă, parâmă de remorcaj
to tow = a remorca
to tow abreast/alongside = a remorca la ureche
to tow aft = a remorca de pupa
to tow ahead = a remorca de prova
towboat = remorcher, navă de remorcaj
to tow from amidships = a remorca la ureche
tow cable/rope = remorcă, cablu de remorcaj
towed = remorcat
towing = remorcaj
towing light = lumină de remorcaj
traffic = circulaţie, trafic
traffic lane = bandă de circulaţie
traffic flow = direcţie a traficului, flux al traficului
traffic separation scheme = schemă de separare a traficului
trawler = traul
tray = tavă; platformă de încărcare
trim = asietă, diferenţă de pescaj, înclinare longitudinală
to trim = a orienta, a îndrepta, a echilibra încărcătura
tug/tugboat = remorcher
tugee = navă remorcată

Niciun comentariu: