luni, 15 decembrie 2008

Litera S

safe speed = viteză de siguranţă
safety-belt = centură de salvare
sail = velă, corabie, navigaţie
to sail = a naviga
sailing line = şenal
sample = mostră
sand bank = banc de nisip
sandstorm = furtună de nisip
scales = balanţă, cântar
scatter = risipire, difuzare
score = urmă, semn; zgârietură
to score = a marca; a zgâria; a estima
to scratch = a zgâria
screw = elice
sea bank = ţărm de mare, coastă
sea bed = fund de mare
sea breeze = briză de mare/zi
sea-coast = coasta mării, litoral
sea craft = vas, navă, ambarcaţiune
seafarer = marinar, navigator
sea floor = fund de mare
sea foam = spuma mării/valurilor
sea fog = ceaţă marină
sea gauge = pescaj, sondă
sea-going = maritim, de mare; navigant, de navigaţie
seagoing vessel = navă maritimă
sea green = verde marin
sea keeping ability = calităţi nautice
sea letter = permis de navigaţie
sea ladder = scară de pisică/furtună
sea lanes = drumuri maritime recomandate
sea lashing hook = cârlig de amarare
sea levee = dig maritim
sea level = nivel al mării
sea lock = ecluză maritimă
sea mark = reper costier de navigaţie
sea mile = milă marină
sea ore = alge marine
sea passage = traversadă maritimă/oceanică
sea perils = pericole/riscuri ale mării
sea pilot = pilot maritim
sea port = port maritim
sea protest = protest de mare
sea report = raport de mare cu evenimentele principale din timpul călătoriei
sea rim = linia orizontului; suprafaţă a mării
sea road/route = cale/rută maritimă
sea rolling = hulă
sea room = spaţiu de manevră
sea service = serviciu maritim
sea ship = navă maritimă
sea sgipbuilding = construcţii de nave maritime; construcţii navale
sea shipbuilding yard = şantier de construcţii maritime/navale
seashore = coastă maritimă, ţărm
sea-sick = care suferă de rău de mare
sea-sickness = rău de mare
sea side/seaside = ţărm de mare, coastă maritimă, litoral
sea state = stare de agitaţie a mării
sea stock = rezervă de voiaj/marş (combustibil, apă, alimente)
sea stores = provizii şi materiale de bord
sea trade route = drum comercial maritim
sea travel/trip = călătorie pe mare
seaward = dinspre mare
seawards = către/înspre mare, în direcţia mării
seaway = pasă; cale maritimă; mare deschisă, larg
seaworthiness = navigabilitate
sea watch = card la ancoră
seaworthy = în bună stare de navigabilitate
seine = năvod, setcă
separation zone = zonă de separare
separation line = linie de separare
to service = a deservi, a întreţine
to set adrift = a rămâne în derivă
to set afloat = a lăsa la apă, a lansa
to set the anchor = a fundarisi ancora
to set a course = a lua un drum, a trasa drumul navei pe hartă
to set the flag = a ridica pavilionul
to set off = a pleca în voiaj, a ieşi din port
to set off the course = a se abate de la drum
to settle accounts = a încheia socotelile
to sew = a drena; a coase
sewage = ape uzate, deşeuri
shaft = arbore/ax al elicei
shallow = fund mic; ape mici; întinsătură
shank = fus al ancorei
shape = formă, semn de vârf
shell = bordaj exterior, cocă, corp de navă
shelter = adăpost
shift = abatere
to shift = a schimba dana de acostare
shipper = încărcător
shipment = încărcare, încărcătură; partidă de marfă încărcată pe navă
shipping note/order = aviz de expediţie
shipwreck = naufragiu, epavă
shoal = banc, întinsătură, fund mic
shore = coastă, ţărm
shortage = lipsă
shovel = lopată
to shove off = a îndepărta/ a desprinde (o barcă) de ţărm/cheu/navă
sick-flag = pavilion de carantină
side = parte, bord
sidelights = lumini laterale, limini din borduri
sight = vedere, privire; observaţie astronomică
sight-bar/sight rule = alidadă
sight distance = vizibilitate; rază vizuală
signal lights = semnale luminoase;baliză
sling = praştie, aruncare; laţ; sapan, ţapan
to slacken speed = a înetini, a reduce viteza
snow blast = viscol, viforniţă
snowfall = ninsoare, cădere de zăpadă
to soil = a murdări; a păta
sound¹ = sunet
sound² = solid
sounder = sondă
sounding = sondaj, măsurare a adâncimii
sound-signalling appliances = dispozitiv de semnlizare sonoră
span = labă de gâscă
spare anchor = ancoră de rezervă
speed = viteză
spill = vărsare; pată
to spill = a vărsa un lichid, a risipi
spill cleanage = curăţare a petei
splice = matisire; îmbinare; nod
to splice = a matisi
squall = gren, vijelie, furtună; hulă
sqaure-rigged vessel = navă cu vele pătrate
stack = rând; gramadă; stivă de un rând; coş al navei
starboard = tribord
starboard lam/lantern = felinar tribord
statement of facts = istoric al operării navei
station = port, gară maritimă
station lights = lumini de poziţie
steep = abrupt
to steer = a conduce, a pilota; a gira, a cârmi
steerer = timonier, pilot, cârmaci
steering = guvernare, manevrabilitate
steering and sailing rules = reguli de drum
steering by the land = guvernare după repere costiere
steering (engine) flat/room = camera cârmei
steering gear = instalaţie de guvernare
steering light = lumină de guvernare
steering qaulities = calităţi manevriere
steering repeater = repetitor de drum/guvernare
steering wheel = timonă
stem/stempost = etravă
stern = pupa
stern bench = banchetă
stern frame = etambou
sternmost = cel mai apropiat de pupa
sternpost = etambou
sterway = viteză înapoi
stern anchor = ancoră pupa
stern foremost = cu pupa înainte
stern fast = legătură pupa
stern ward = de pupa, îndreptat spre pupa
sternwards = spre/către pupa
stevedore = stivator
stevedore gang = echipă de docheri stivatori
stevedoring crew = echipă de stivatori
stevedoring charges = cheltuieli de stivuire
stock = traversă de ancoră; ax de cârmă
stopping distance = distanţă de oprire
storage = depozitare
store = rezervă de bord, provizii
stores = provizii, materiale de bord
storehouse = depozit, magazie
to stow = a stivui, a amara
to stow the anchor = a pune ancora la post
stowage = stivuire
stowage capacity = capacitate a navei
stowage factor = indice/factor de stivuire
to strike the bell = a bate clopotul
stump = buştean
to submerge = a afunda
submerged = imers
sump = puţ de drenaj
sunk = scufundat
sunrise = răsărit
sunset = apus
supplier = furnizor
supplies = provizii
supply = aprovizionare, alimentare
to supply = a aproviziona
survey = inspecţie de registru
survey certificate = certificat de inspecţie
sway = balans
swaying = ruliu
to sweep = a mătura
sweepings = măturătură de marfă
swell = hulă, valuri de hulă
swept = dragat
swing = giraţie
to swing against the rudder = a se canarisi în bordul opus punerii cârmei
to swing off the course = a se abate de la cursul stabilit

Niciun comentariu: