sâmbătă, 2 august 2008

Distribuţia presiunii atmosferice în Marea Neagră

Valorile presiunii atmosferice înregistrate la litoralul românesc sunt în strânsă legătură cu distribuţia presiunii pe mare şi într-o anumită măsură reflectă trăsăturile principale ale acestei distribuţii.
Analiza caracteristicilor presiunii arată că:
-- traiectoria câmpului baric minim este plasată între Constanţa şi Sulina mai aproape de Constanţa;
-- litoralul românesc se găseşte în general sub influenţa aceloraşi procese macrosinoptice;
-- ţărmul vestic şi zonele învecinate se găsesc într-o şa barică cu axa maximelor orientate de sud-vest spre nord-vest şi axa minimelor de la nord-vest către sud-est;
-- partea de nord a litoralului românesc este mai intens influenţată de către dorsala anticiclonului siberian, dorsală ce determină atingerea valorilor extreme superioare ale presiunii atmosferice;
-- partea de nord a litoralului românesc este direct supusă influenţei ciclonilor mediteraneeni ce se deplasează deasupra mării;
-- litoralul românesc se caracterizează şi printr-o neomogenitate a presiunii determinată de proprietăţile termo-fizice diferite ale uscatului şi apei; această neomogenitate se exprimă prin faptul că gradienţii barici sunt orientaţi în sezonul cald de la ţărm spre mare, iar în sezonul rece invers; gradienţii barici de la litoral au şi o variaţie zilnică în sezonul cald (ziua orientaţi de la uscat în direcţia mării, iar noaptea invers).

Niciun comentariu: