joi, 28 august 2008

Măsuri de siguranţă în lucrul cu instalaţia de ancorare

Pe timpul manevrelor şi lucrărilor executate cu instalaţia de ancorare se vor respecta următoarele norme de protecţia muncii:
-- înaintea efectuării oricărei manevre, locurile de manevră vor fi degajate de toate obiectele care ar putea stânjeni buna ei desfăşurare. Persoanele care nu au rol de manevră în locul respectiv vor fi îndepărtate în timpul executării manevrei;
-- este interzis a se staţiona în apropierea lanţurilor pe timpul fundarisirii sau virării ancorei;
-- în cazul când ancora nu porneşte la slăbirea frânei, este interzis să se ridice lanţul dedesubt, să se apese pe lanţ cu picioarele sau să se bată în zale pentru antrenarea lanţului;
-- este interzis a se fundarisi ancora cu vinciul cuplat şi manivelele (manelele) puse pentru virare. Înainte de fundarisirea ancorei, trebuie controlat dacă siguranţele sau bolţurile de siguranţă au fost scoase şi pe traseul de alunecare a lanţului nu se găsesc obstacole de orice natură;
-- este interzis să se pună mâna pe lanţ pentru aranjarea lui pe barbotină pe timpul virării, sau să se încerce dirijarea sau oprirea cu piciorul a lanţului pe timpul virării şi filării;
-- dacă ancora pe lângă lanţul ei mai are o parâmă metalică pentru siguranţă, înainte de fundarisire se verifică dacă parâma metalică nu este încurcată şi nu are pe traseul de filare obiecte sau persoane care ar putea fi lovite. Nu se va slăbi vinciul până când se va constata că parâma poate să se scurgă liber în urma ancorei;
-- vinciurile sau cabestanele electrice vor fi încercate înainte de manevră la toate treptele de viteză şi în ambele sensuri (înainte-înapoi);
-- este interzis a se lucra cu un vinci al cărui reostat de pornire (controler) este defect.
Nu este permis a se deplasa controlerul când vinciul este cuplat pentru virare manuală;
-- castanetele nu se vor ţine cu mâna în timpul funcţionării vinciului;
-- cuplarea şi decuplarea vinciului trebuie făcute complet pentru a se evita defectarea vinciului. Înainte de a decupla vinciul, frâna trebuie strânsă, iar imediat după cuplare frâna trebuie slăbită;
-- la vinciul de ancoră acţionat cu manivele, la virare se va pune obligatoriu în poziţia de lucru clichetul de blocare a rotirii în sens invers a axului vinciului. La terminarea virării se va lăsa clichetul pus şi se vor scoate manivelele care se vor pune la post;
-- orice reparaţie sau intervenţie pentru remedierea vreunei defecţiuni a vinciului se vor face numai când acesta este în repaus;
-- este interzisă scoaterea lanţului de ancorare pe punte în timpul marşului. Controlul,curăţarea şi vopsirea lanţului ancorei se vor face numai în timpul staţionării;
-- în timpul iernii, puntea navei va fi curăţată de zăpadă şi gheaţă în locurile unde se execută manevra. De asemenea, se va avea în vedere ca punţile de manevră să nu fie murdare de grăsimi sau uleiuri;
-- nu trebuie să se afle bărci sau înotători în afara bordului în momentul fundarisirii ancorei care ar putea ajunge sub navă,iar cei care lucrează la ancoră sau la lanţ în afara bordului, să fie asiguraţi cu veste de salvare şi legaţi.

Niciun comentariu: