joi, 27 noiembrie 2008

Litera B

back scatter = lumină diuză
backing = retragere
bag = sac
bale = balot de marfă, pachet, colet
ballast = balast, lest
to ballast = a încărca cu balast
ballast sailing = navigaţie în balast
barrel = butoi din lemn
barrelhead = fund de butoi
beacon = baliză; radiofar
beacon bouy = geamandură fuziformă/de iarnă; geamandură cu semn de vârf
beam = lăţimea navei, traversă de punte, traversă mobilă, travers
beam end = capăt de traversă
bearing = relevment
bearing and distance = relevment şi distanţă
bearing angle = relevment semicircular
bearing by the sun = relevment la soare
bearings = punct al navei determinat cu relevmente
below decks = sub punte
belt = colac de salvare
bend = nod marinăresc
berth = loc de stoţionare, dană
to berth alongside = a acosta cu bordul
berth at the quay = dană, loc de staţionare la cheu
berth deck = punte a cabinelor
berth dues = taxe de cheiaj
bid = ofertă
bilge = gurnă, santină; burtă de butoi; fund de magazie
to bilge = a lua apă în santină
bilge and bilge = butoi pe butoi; burtă pe burtă
bilge and bilge stowage = stivuire butoi pe butoi
bilge and cantline = sfert pe sfert
bilge and cantline stowage = stiviure sfert pe sfert
bilge water = apă de santină
bill = chitanţă, notă de plată
bill of charges = decont de cheltuieli
bill of costs = decont de cheltuieli
bill of entry = declaraţie vamală de sosire
bill of entry for provisions = declaraţie vamală de provizii
bill of health = patentă/certificat de sănătate
bill of lading = conosament; poliţă de încărcare
bill of lading endorsed in blank = conosament andosat în alb
bitt = bindă
blade = pană; pală; safran; paletă
blast = sunet
blinker = lampă Morse, lampă de semnalizare, eclipsă; proiector de semnalizare
blizzard = viscol, furtună de zăpadă; vifor, vijelie
blue azimuth tables = table cu azimutul aştrilor
board sling = ţapan de platformă
board wages = indemnizaţie de hrană
boarding ladder = scară de pisică, scară de urcare la bord
boatswain/bos’ns = şef de echipaj, nostrom
bollard = baba de cheu, bolard
bollard cleat = tachet de bolard
bollard rig = instalaţie de legare cu babale
bonded = depozitat la vamă
bonded goods = bunuri din antrepozite vamale
boom = ghiu, tangon, braţ de bigă
boom davit = gruie de barcă
boom test certificate = certificat de probă a bigii
boom topping lift = balansină de ghiu/tangon
bottom = fund; carenă; operă vie; fund de navă
bottom ceiling/dunnage = paiol, paniol
bottom current = curent marin de fund
bottom frame = coastă de fund
bottom framing = osatură a fundului navei
bottom log = loch de carenă (electromecanic)
bow = prova; arc prova
bow anchor = ancoră prova/de post
bow anchor lantern = felinar de ancoraj prova
bow-and-beam-bearings = relevmente prova 45˚ şi travers (procedeul distanţei la travers)
bow-and-quarter lines = relevmente succesive
bow-and-stern mooring = ancorare în cap fix, ambosare
bow bearing = relevment prova
bow breast = traversă prova
bow bulb = bulb prova
bow buoyancy tank = tanc de balast prova
bow chock = ureche prova
bow-chock mooring pipe = nară prova (de acostare şi remorcaj)
bow distance = distanţă faţă de prova
bow fast = legătură prova înainte, parâmă de legare prova înainte
bow foremost = cu prova înainte
bow heavy = aprovat
bow light = lumină din bord; lumină de strai/guvernare
bow lighthouse = locaş al luminii din prova
bow line/rope = parâmă de legare prova înainte; legătură prova înainte
bow locker = magazie prova
bow mooring = ancorare cu prova
bow-on port/starboard = prova babord/tribord
bow on to the sea = cu prova pe val, travers pe val
bow propeller = elice prova
to bowse = a vira cu palanul
bow spring = şpring prova înapoi
bow thruster = propulsor prova
bow-to-stern landing = acostare cu prova la pupa altei nave
bow to the wind = cu prova în vânt
bowman = om în prova
to bowse = a vira cu palanul
bowsprit = bompres
to bowse = a vira cu palanul
breeches buoy = vestă-pantaloni; colac cu pantaloni de transbordare
breakwater = dig de larg, sparge val
breast = travers
breadth = lăţime
bridge = punte
bridge house = comandă de navigaţie; castel central
bridge ladder = scară de acces pe puntea de comandă
bridge light = luminator de punte
bridge officer = ofiţer de cart pe puntea de comandă
bridge rail = balustradă a punţii de comandă
bridge watch = cart pe comanda de navigaţie
bundle = legătură; maldăr, snop; ghem, pachet
bulk = vrac; masă; volum
bulk cargo = încărcătură în vrac
bulk carrier = vrachier
bulkhead = perete etanş de navă, perete de compartimentare
bunker = buncăr de cărbuni; combustibil
bunker fuel = combustibil de consum
to bunker fuel oil = a bunchera combustibil lichid
bunkering = buncherare, aprovizionare cu combustibil
bunker oil = combustibil de consum
bunker oil tank = tanc de combustibil
bunker supplier = furnizor de combustibil
buoy = baliză, geamandură; flotor de semnalizare
buoy boat = balizor, navă de balizaj
buoy line = parâmă de legare la geamandură; gripie
buoy mooring = geamandură de legare (ancorată la cort mort)
buoy rope = saulă de geamandură
buoyage = balizare
buoyancy = plutire, flotabilitate; emersiune
burlap = ţol, pânză de sac din iutăburst = desfăcut, plesnit (despre saci)

Niciun comentariu: