sâmbătă, 29 noiembrie 2008

Litera D

damage = avarie, stricăciune
damage by handling = avarie prin manipulare
dangerous goods = mărfuri periculoase
dead reckoning = estimă; punct estimat
dead reckoning by computation = estimă prin calcul
dead reckoning by plot = estimă grafică
dead-reckoning position = punct estimat
dead-reckoning sailing = navigaţie estimată
dead-reckoning track = drum estimat trasat pe hartă
deck = punte; covertă
deck appliance = instalaţie de punte
deck bridge = punte a comenzii de navigaţie
deck cover = capac al gurii de magazie, bocaport
deck crane = cranic, macara de bord
deck crew = echipaj de punte
deck department = secţie punte
deck fastenings = mijloace de legare de punte
deck gang = echipă de docheri de punte
deck gear = instalaţie de punte
deck hawse = nară de punte/ancoră
deck head beam = traversă
deck hook = guseu orizontal de punte
deck horse = cavilă pentru luat volte
deckhouse = ruf; careu pe puntea superioară; cabină a comandantului
deckhousing = suprastructură pe punte
deck light = iluminator de punte
deck load = încărcătură pe punte
deck log = caiet pentru notări de navigaţie
deck officer = ofiţer de punte
deck seamanship = practică marinărească
deck stopper = boţ al lanţului de ancoră
deck watch = cronometru de observaţii; serviciu de punte
deck watch error = stare absolută a cronometrului de observaţii
deck watch time = oră a cronometrului de observaţii
deck watchman = vardie de punte
deck cabin = cabină de punte
decker = marinar
deck-hand = marinar de punte
deflection = deviere, abatere
to deem = a considera, a socoti
deep sea = mare adâncă; mare largă; largul mării
demand = cerere
departure = plecare, îndepărtare
departure from = îndepărtare de la
depression = depresiune atmosferică
depth = adâncime
derrick = bigă de marfă
derrick crutch = suport al capului de bigă
derrick kingpost = coloană-suport de bigi
to detail = a numi, a repartiza
dew = rouă
dew point = punct de rouă
dip = înclinare, depresiune
dip correction = corecţie de depresiune a orizontului
to dip the tanks = a face măsurători în tancuri
disbursement = plată
dish = vas, farfurie; fel de mâncare
displacement = deplasament
displacement hull = cocă tip deplasament
displcement ton = tonă de deplasament
displacement tonnage = deplasament
disposition = poziţie
distance abeam = distanţă la travers
distress = sinistru maritim, naufragiu, primejdie pe mare
distress call = apel de sinistru
distress light = semnal pirotehnic de sinistru
diurnal variation = variaţie zilnică
diver = scafandru
dock = bazin portuar, doc
doldrums = calmuri ecuatoriale
drain = golire, uscare, drenaj
draught/draft = pescaj; greutate a coţadei; proiect; cambie; marfă, coţadă de marfă; schiţă, ciornă
to draw up = a întocmi
*to be deemed = a fi considerat
dredge = dragă
to dredge = a draga
drift = derivă
drift anchor = ancoră de furtună/derivă
drift angle = unghi de derivă
to drift ashore = a deriva spre coastă
due = cuvenit, datorat
dues = taxe
duly = cum trebuie, cum se cuvine, corect
dunnage = material de protejare şi separare a încărcături; fardaj de protecţie
dusk = crepuscul, amurg
dry-dock = doc uscat

Niciun comentariu: