vineri, 28 noiembrie 2008

Litera C

cabin = cabină de navă
cable = cablu
cable hold = magazie de parâme
cable holder = barbotin
cable laying = instalare a cablului submarin
call = escală, intrare în port
can = bidon, canistră
can buoy = geamandură cilindrică/butoi
cancel = anulare
cancellation clause = clauză de reziliere
cancelling date = dată de reziliere a contractului
can hooks = ţapan de butoaie
cant = înclinare
to cant = a răsturna, a se întoarce pe o parte
canvas sling = ţapan de pânză
capstan = cabestan, vinci
captain = comandant de navă în marina comercială; secund (incorect)
cargo = caric, încărcătură
cargo-and-passenger ship = navă mixtă: marfă şi pasageri
cargo bag = sac de marfă
cargo barge = şlep de marfă
cargo barge ship = navă port-barje
cargo boat/vessel = cargou, navă de mărfuri, navă comercială
cargo book = registru de evidenţă a mărfurilor încărcate pe magazii şi partizi
cargo booking = cerere de transport de mărfuri
cargo capacity = capacitate netă/ utilă de încărcare
cargo carriage = transport de mărfuri
cargo carrier = cargou, navă de transport; cărăuş, transportor
cargo charges = cheltuieli de încărcare a navei
cargo cheker = pontator de marfă la operarea navei
cargo container = container de marfă
cargo container ship = navă port-containere
cargo covered by bill = caric încărcat pe bază de conosament
cargo damage = avariere/deteriorare a încărcăturii în timpul transportului
cargo deadweight = capacitate netă/utilă de încărcare, capacitate de încărcare marfă
cargo deadweight tonnage = tonaj net, capacitate de încărcare marfă
cargo draft/draught = coţadă de marfă
cargo dues = taxe asupra mărfurilor operate
cargo habdling = manipulare a mărfurilor
cargo hold = magazie de mărfuri, hambar de navă, cală
cargo in bulk = încărcătură în vrac
cargo insurance = asigurare a încărcăturii
cargo lien = privilegiu de încărcare, drept de retenţie asupra mărfii
cargo liner = cargou/navă de linie
cargo list = listă de mărfuri, listă de încărcare
cargo manifest = manifest de mărfuri încărcate pe navă
cargo marking = marcare a mărfurilor
cargo navicert = certificat de transport maritim
cargo of timber = încărcătură de cherestea
cargo oil = încărcătură de ţiţei/petrol
cargo owner = proprietar al mărfii
cargo plan/cargoplan = cargoplan, plan de încărcare al navei
cargo stowage factor = indice de stivuire
cargo tray = palet
cargo underwriter = asigurator al încărcăturii
cargo work = operare de mărfuri (încărcare, descărcare, stivuire)
carrier = cărăuş, transportor
carrier’s risk = risc al cărăuşului
to carry = a căra, a duce
case = cutie, ladă
cask = butoi metalic
cattle ship = navă de transport animale vii
centerline/center line = axul longitudinal; plan diametral
certificate = certificat, atestat, patentă
certificate of clasification = certificat de clasă
certificate of freeboard = certificat de bord liber
certificate of healh/pratique = patentă de sănătate
to chafe = a freca, a uza/a încălzi prin frecare
certificate of damage = certificat de avarie
chain = lanţ
chain bin = puţ al lanţului de ancoră
chain cable = lanţ de ancoră
chain mail = za
chain sling = ţapan de lanţ
chain stopper = boţ de lanţ
chain towing = remorcaj cu lanţ
chain wail = portsart
channel = şenal, canal navigabil, pasă, trecere; strâmtoare
channel buoy = geamandură de pasă
chart = hartă nautică
chart compass = roză de hartă, roză a vânturilor
charted = trecut pe hartă
charter party = contract de navlosire
chart house/room = camera hărţilor
chart insruments = instrumente de lucru pe hartă
chart working = lucru pe hartă
chief electrician = electrician-şef
chief electrician’s mate = ajutor al electricianului-şef
chief engineer = şef mecanic
chief officer/mate = ofiţer secund
to chock = a sprijini cu pene; a înţepeni
cleat = tachet de împănare; pană
cloth = pânză
cloud = nor
cloudbank = masă de nori de joasă altitudine
cloud burst = rupere de nori, ploaie torenţială
cluster light = proiector cu lumini de lucru
coal = cărbuni
cock = robinet, ventil
coil = colac, rolă
to coil = a înfăşura, a răsuci; a bobina
cold front = front rece
cold sector = sector rece
to come alongside = a acosta cu bordul
to come full ahead/astern = a pune toată viteza înainte/înapoi
compliance = conformitate, acord
to consign = a depune, a transmite, a trimite, a preda
consignation = expediere de mărfuri
consignee = destinatar; primitor al mărfii
consignement = consignaţie; partidă de marfă
consignor/consigner = expeditor; expeditor al mărfii
convection = convecţie
course = curs, drum
course-and-bearing indicator = indicator de drum şi relevment
course line = linie a drumului
course mark = indicator de drum
course recorder = înregistrator de drum
course plotting = trasare a drumurilor
course per gyro compass = drum la girocompas
cover = înveliş, capac
craft = ambarcaţiune, barcă, vas
crane = macara de cheu, granic, cranic
crane boom = braţ de cranic
crate = ladă din şipci
crew = echipaj
cross stream = curent de travers
crutch = suport; furchet
custom = obicei, uz, uzanţă
customs = vamă, taxe vamale
custom-clearing form = permis vamal pentru transport
custom-house/customhouse = birou/oficiu vamal, vamă
custom-house officer = ofiţer de vamă, vameş
custom-house regulations = regulament vamal, instrucţiuni vamale
custom of the port = uz al portului
custom office = birou/oficiu vamal
customs officer = vameş
custom rules = regulament vamal
customs body = organ vamal
customs charges = taxe vamale
customs clearance = control vamal
customs-clearing form = permis vamal de transport
customs debenture = certificat de restituire a taxelor vamale
customs declaration = declaraţie vamală
customs duty/duties = taxe vamale
customs-enforcement area = zonă vamală
customs entry = declaraţie în vamă la sosire
customs examination = control vamal
customs fees = taxe vamale
customs formalities = formalităţi vamale
customs-free = scutit de taxe vamale
customs guard vessel = navă de supraveghere vamală
customs inspector = inspector vamal
customs launch = şalupă de vamă
customs patrol vessel = navă de patrulare vamală
customs schedule = clasificare vamală a mărfurilor; scală de tarife vamale
customs seal = sigiliu vamal
customs shipping documents = documente vamale de transport
customs tarrif = tarif vamal
customs warrant = permis vamal de ridicare a mărfurilor din depozit
customs waters = zonă vamală
customs wharf = cheu/mol vamalcyclone = ciclon

Niciun comentariu: