miercuri, 26 noiembrie 2008

Litera A

abaft = înspre/spre pupa; la pupa, aproape de pupa; înapoia
abaft the beam = înapoia traversului
abaft the forepeak = înapoia forepicului
abandon = abandon, abandonare, părăsire a navei
abandon drill = exerciţiu de abandonare/părăsire a navei
abandon-ship bill = rol de abandon al navei
abandoned ship = navă abandonată
abeam = la/de la travers
abeam to port/starboard = la travers babors/tribord
able seaman = marinar brevetat
able ship/vessel = navă cu bune calităţi nautice
aboard = la bord pe navă
aboard ship = la bord, pe navă
about to anchor = gata de ancorat
about to proceed to sea = gata de plecare pe/în mare
about to sail =gata de plecare din port
above board = deasupra punţii
above deck = pe punte
above sea level = deasupra nivelului mării
above-water = de suprafaţă; deasupra apei, la suprafaţă
above-water damage = avarie la opera moartă
acceleration in pitch = accelraţie unghiulară a tangajului
acceleration in roll = acceleraţie unghiulară a ruliului
acceleration in jaw = acceleraţie unghiulară a ambardeei
access board = schelă de acces la bord/pe navă, trepină
access door = gură de vizitare
access hatch = gură de vizitare a magaziei
access to international/territorial waters = acces în apele internaţionale/teritoriale
accident boat = barcă de salvare (pe navele comerciale); barcă de intervenţie
accident insurance = asigurare împotriva intervenţiilor
accommodation = cabină de navă; repartizare a cabinelor la bordul navei
accommodation bulkhead = perete despărţitor de cabină; perete al încăperilor de locuit
accommodation deck = punte a cabinelor
accommodation for the crew = cabine pentru echipaj
accommodation ladder = scară de bord
accommodation ladder winch = vinci al scării de bord
accommodation rail = balustradă; copastie de lemn
accommodations = cabine, amenajări
across the bow = travers-prova
act = act, acţiune; lucrare
act, neglect or default of the master = acţiune, greşeală sau omisiune a comandantului
act of God = forţă majoră, calamitate naturală (folosit în contractul de navlosire şi conosament)
act of navigation = lege a navigaţiei
act of providence = caz de forţă majoră
additional duty = taxe vamale suplimentare
additional freight = navlu suplimentar
admirality anchor = ancoră tip amiralitate (cu braţe fixe şi cu traversă)
admirality chart = hartă marină
admirality distance table = table de distanţe a amiralităţii
admirality List of Lights, Fog Signals and Visual Time Signals = carte a farurilor, semnalelor de ceaţă şi a semnalelor orare vizuale
admirality list of radio signals = carte a radiofarurilor
admirality notices to mariners = avize pentru navigatori ale amiralităţii
admirality sailing directions = cărţi pilot ale amiralităţii
admirality tide tables = table de maree ale amiralităţii
adrift = derivat de vânt sau curent
aerial = antenă radio
aerial antenna = antenă exterioară
to affreight = a navlosi; a închiria o navă
affreighter = navlositor
affreightment = navlosire
aft = la pupa, din pupa, spre pupa, de la pupa
aft draft = pescaj pupa
aft heavy = apupat
aft thruster = propulsor pupa
aft trim = asietă pupa
after = din/dinspre pupa; la/spre pupa; înapoi
after back spring = şpring pupa înapoi
after beam = după travers
after bearing = relevment pupa
after bow spring = şpring prova înapoi
after breast rope = traversă pupa
after bulkhead = perete etanş pupa
after capstan = cabestan pupa
after draft = pescaj pupa
after end/afterend = extremitate pupa
after hatch(way) = gură de magazie pupa
after hatch(way) coaming = ramă a gurii de magazie pupa
after head spring = şpring prova înapoi
after hold/afterhold = magazie/hambar pupa
after light/afterlight = lumină de pupa
after mast/aftermast = catarg pupa
afterpeak = picul pupa, afterpic
after-peak bulkhead = perete de presetupă/afterpic
after-peak tank = tancul afterpic
after perpendicular = perpendiculară pupa
after post/afterpost = etambou
after quarter line = legătură pupa, parâmă de legare pupa
after quarter spring = şpring pupa înapoi
after rope = parâmă de legare pupa; legătură pupa
after spring = şpring pupa
after spring leading aft = şpring pupa înapoi
after spring leading forward = şpring pupa înainte
after steaming light = lumină de catarg pupa
after steering gear = instalaţie de guvernare pupa
after swim = carenă pupa
after waist spring = şpring centru înapoi
aftermost = situat la pupa; cel mai din pupa
addtional risk = risc suplimentar
aground = eşuat, pus pe uscat
ahead = înainte, în faţa;dinspre prova
ahead speed = viteză înainte
air dragt = tiraj de aer
air cushion = pernă de aer
air-cushion vessel = vas pe pernă de aer
air pressure = presiune atmosferică
air mass = masă de aer
air scuttle = iublou
air shaft = puţ de aerisire/ventilaţie
alidade = alidadă
to allot = a aloca, a repartiza
all risks = toate riscurile
all risks insurance = asigurare pentru toate riscurile
all risks policy = poliţă de asigurare pentru toate riscurile
all-round light = lumină vizibilăb pe între orizontul
alogside = acostat cu bordul; de-a lungul bordului; bord la bord
alongside landing = acostare cu bordul
alongside towing = remorcaj la ureche
aloof = în larg; la distanţă de coastă
to alter the course = a schimba de drum
alternating coloured light = lumină alternativă colorată
alternating fixed and flashing light = lumină alternativă fixă cu străluciri
alternating fixed and group flashing light = lumină alternativă fixă cu grup de sclipiri
alternating flashing light = lumină alternativă cu sclipiri
alternating group flashing light = lumină alternativă cu grup de sclipiri
alternating group occulting light = lumină alternativă cu grup de ocultaţii
alternating light = lumină alternativă
alternating occulting light = lumină alternativă cu ocultaţii
altitude azimuth = azimut calculat din înălţime
altitude angle = înălţime a astrului
altitude circle = vertical al astrului
altitude correction = corecţie de înălţime
altitude error = eroare de măsurare a înălţimii
altitude method = metodă a înălţimii
altitude of heavenly body = înălţime măsurătă la astru
altitude of a star = înălţime măsurată la stea
altitude of the Sun = înălţime măsurată la Soare
altitude parallax = paralaxă de înălţime
altitude rate error = eroare de calcul al înălţimii
always afloat = permanent în stare de plutire
always afloat or safely aground = permanent în stare de plutire sau eşuat fără pericol
amount insured = sumă asigurată
amount of cable aut = lungimea lanţului filat
amount of deviation = valoare a deviaţiei
amount of helm/rudder = unghi de cârmă
amount of yaw = unghi de ambardee
anchor = ancoră
at anchor = la ancoră, ancorat
to anchor = a ancora
anchor ahead and stern = a ancora în cap fix (cu ancorele prova şi pupa)
anchor arm = braţ de ancoră
anchor ball = bulă de navă ancorată
anchor bell = clopot prova/de ancoră
anchor bend = nod de ancoră
anchor blade = palmă/unghie de ancoră
anchor bolt = bulon de ancorare
anchor buoy = geamandură de ancoră
to anchor by the stern = a ancora cu ancora pupa
anchor cable = lanţ de ancoră; cablu de ancorare
anchor chain = lanţ de ancoră
anchor chain releasing device = dispozitiv de eliberare a lanţului de ancoră
anchor chain shackle = cheie de împreunare a porţiunilor lanţului de ancoră
anchor chamber = puţ al lanţului de ancoră
anchor crown = diamant al ancorei
anchor fluke = palmă de ancoră
anchor gear = instalaţie de ancorare
anchor ground = loc de ancoraj, loc de staţionare la ancoră
anchor handling = manipulare a ancorei
anchor-handling crane = macara de manipulare a ancorei
anchor-handling windlass = vinci de ancoră
anchor hawse = nară de ancoră
to anchor head and stern = a ancora în cap fix
anchor hold = forţă de ţinere a ancorei
anchor lashing = boţare a ancorei
anchor line/rope = parâmă/barbetă/lanţ de ancoră
anchor palm = palmă de ancoră
anchor shaft/shank = fus al ancorei
anchor signal = semnal de ancoraj
anchor stock = traversă de ancoră
anchor stopper = boţ de ancoră
anchor watch = cart/veghe la ancoră
anchor winch/windlass = vinci de ancoră
anchorage = ancoraj, loc de ancorare, ancorare, staţionare la ancoră; taxe de ancorare
anchorage apparatus = instalaţie de ancorare
anchorage area = zonă de ancoraj
anchorage buoy = geamandură de ancoraj/de radă
anchorage dues/duty = taxe de ancoraj
anchorage ground = loc de ancoraj; fund favorabil ancorării
anemometer = anemometru
angle at the pole = unghi la pol
angle observation = măsurare a unghiului/înălţimii cu sextantul
angle of altitude = unghi al astrului
angle of approach = unghi de venire la acostare (faţă de cheu)
angle of the bow = relevment prova la ţintă
angle of convergence = corecţie ortodromică
angle of drift/leeway = unghi de derivă
angle of flooding = unghi de inundare
angle of list/loll = unghi de canarisire
angle of rudder = unghi de cârmă
angle of swing = unghi de întoarcere pe ancoră
to angle the rudder = a pune cârma
annual variation of declination = variaţie anuală a declinaţiei magnetice
to answer the helm/rudder = a asculta de cârmă
anticyclone = anticiclon
apparatus = aparat, dispozitiv, instrument
apparent altitude = înălţime vizibilă; înălţime aparentă
apparent daily motion = mişcare diurnă aparentă
apparent day = zi adevărată/solară
apparent diurnal motion = mişcare diurnă aparentă
apparent horizon = orizont aparent/vizibil
apparent solar day = zi solară adevărată
apparent solar time = timp solar adevărat (local sau la Greenwich)
apparent time = timp (solar) adevărat
appliance = dispozitiv, instrument, instalaţie
appraisal = prevenire, avertizare, apreciere
approach = apropiere, aterizare
approach area = zonă de aterizare/apropiere
approach beacon = radiofar de aterizare
approach buoy = geamandură de aterizare/acces/intrare
approach channel = pasă/canal de acces
approach fairway = pasă de acces
to approach the land = a ateriza pe coastă, a se apropia de uscat
approach navigation = navigaţie în apropierea coastei
approved life buoy = colac de salvare aprobat
arc of the great circle = arc de cerc mare; ortodromă
arc of horizon = sector de orizont
arc of visibility = sector de vizibilitate
artic patrol vessel = navă de patrulare arctică
as = la fel de, precum
as a fleet = alcătuind o flotă
assessment = evaluare, estimare, apreciere, stabilire
assignment = acordare, cesiune, transfer
astern = mers/marş înapoi
astern going/motion = mers/marş înapoi
astronomic(al) bearing = relevment astronomic
astromonic(al) declination = declinaţie astronomică
astronomic(al) ephemeris = efemeridă astronomică
astronomic(al) equator = ecuator astronomic
astronomic(al) fix = punct astronomic
astronomic(al) horizon = orizont astronomic
astronomic(al) latitude = latitudine astronomică
astronomic(al) longitude = longitudine astronomică
astronomic(al) meridian = meridian astronomic
astronomic(al) navigation = navigaţie astronomică
astronomic(al) observation = observaţie astronomică
astronomic(al) parallel = paralel astronomic
astronomic(al) position = punct/poziţie astronomic(ă)
astronomic(al) position finding = determinare a punctului astronomic
astronomic(al) position line = dreaptă de înălţime, linie de poziţie astronomică
astronomic(al) refraction = refracţie astronomică
astronomic(al) sight = observaţie astronomică
astronomic(al) triangle = triunghi sferic de poziţie, triunghi astronomic
*to be/to lie/to ride/ to stand at anchor = a sta la ancoră, a fi ancorat
*to cast/to drop anchor = a fundarisi ancora
*to weigh anchor = a vira/a ridica ancora
*to swing at anchor = a gira la ancoră
*to heave the anchor = a ridica ancora
athwartships = transversal
aurora = auroră
available depth = adâncime disponibilă

Niciun comentariu: