sâmbătă, 2 mai 2009

INSTALAŢII DE BALAST SANTINĂ

SISTEMUL PRINCIPAL DE CONTROL A TANCURILOR DE MARFĂ, BALAST, SERVICIU
Instalaţia de balast trebuie să permită următoarele manevre absolut necesare în procesul de exploatare a navei: ambarcare – debarcare balast, manevra apei între tancuri, babord - tribord şi invers, manevra balastului din pupa în prova şi invers. Nivelul apei din tancuri este urmărit în permanenţă cu ajutorul unor traductoare de nivel.
Traductoare de nivel cu plutitor. Aplicaţiile marine sunt executate printr-o tehnologie de vârf, care a fost încercata şi testata în mii de aplicaţii de-a lungul anilor. Tehnologia plutitorilor trebuie să permită satisfacerea condiţiilor dure din domeniul marin pentru a funcţiona continuu ani de-a rândul fără a se deteriora . Dificultatea accesului la traductorul aparaturii de măsurare a nivelului din tanc implică dotarea navelor în acest sens cu echipamente din cele mai fiabile.
Cel mai întâlnit traductor de nivel este plutitorul, utilizat în principal pentru avantajele ce le prezintă şi anume: plutitoarele urmăresc adevăratele suprafeţe ale lichidului şi nu extrapolarea rezultatelor obţinute din indicaţii indirecte cum sunt : presiune sau ecoul; funcţionează perfect în tancurile cu pereţii curbaţi sau alte forme, unde alte tehnologii pentru sesizarea nivelului lichidului nu pot funcţiona; prezintă unica capacitate de a monitoriza nivelele de lichid din aproape orice tanc indiferent de mărime şi forma; poate opera cu lichide de greutăţi specifice diferite; acurateţea măsurătorilor nu poate fi afectată de schimbări în greutatea specifica , temperatura şi presiune din această cauză nu sunt necesare reglări şi recalibrări scumpe; pot monitoriza zonele de contact între lichide şi emulsii.

Cu ajutorul traductoarelor cu plutitor se pot măsura nivelele unor lichide de concentraţii sau greutăţi specifice diferite care se află adeseori în acelaşi tanc - unul plutind deasupra celuilalt. Cele mai multe traductoare doar urmăresc nivelul cel mai de sus al unei suprafeţe de lichid sau conţinutul unui tanc ca întreg, dar cu senzorii plutitori montaţi ca în figura se poate monitoriza cu uşurinţă zona de contact între două lichide diferite, inclusiv emulsiile, spumele şi murdăriile care se formează între ele. Ajustând greutatea specifică a plutitorului magnetic, senzorii sunt reglaţi să monitorizeze interferenţa dintre lichidele aparţinând unei game largi de produse. Folosiţi împreună cu alarme de nivel şi sisteme automate de control, senzorii dau siguranţa că doar lichidul necesar, este pompat dintr-un tanc în altul.
Traductorul de nivel cu plutitor magnetic. În acest caz emiţătorul este montat vertical în tanc şi conectat prin cablu la un receptor aflat în altă parte a vasului. Emiţătorul se compune dintr-o tijă lungă de-a lungul căreia se mişcă un plutitor magnetic o dată cu suprafaţa lichidului. În interiorul corpului ermetic al tijei se afla un divizor de voltaj (o reţea - combinaţie de multe comutatoare şi rezistenţe), care se întinde pe toată lungimea de indicare a tijei .

O anumită tensiune de curent continuu este aplicata la capetele emiţătorului, în timp ce plutitorul se mişcă cu suprafaţa lichidului daschizând comutatoarele, pe baza acţiunii câmpului magnetic.
Rezultatul este o gamă largă de semnale electrice induse proporţional cu nivelul de lichid din tanc. Semnalul de ieşire poate fi trimis oricărui tip de receptor, inclusiv celor analogice sau digitale.
Sunt cele mai bune indicatoare, deoarece: un magnet permanent încorporat în fiecare lamelă formează o legătură sigură cu lamelele adiacente. Alinierea corespunzătoare este asigurată şi nu este afectată de şocuri, vibraţii, valuri, sau schimbări rapide ale nivelului de lichid; un ghid permite utilizarea unui magnet tip bara în interiorul plutitorului. Ghidul este integrat în interiorul canalului cu lamele, deci indiferent de poziţie, magnetul din plutitor este întotdeauna aliniat; un magnet permanent puternic stă intr-o poziţie orizontala în interiorul comutatorului şi din această cauză rotaţia lamelei este sigură şi neînşelătoare;
Acest tip de traductor se poate utiliza, printr-un montaj adecvat, pentru tancurile foarte adânci sau tancurile cu pereţi înclinaţi, unde emiţătoarele sunt legate în serie şi montate suprapus. Astfel se creează o zona de măsurare neîntreruptă. Plutitorul, prin construcţia şi forma lui, are capacitatea de a funcţiona şi în cazul lichidelor a căror densitate variază în limite largi. Astfel de sisteme sunt tot mai răspândite pe navele de ultimă generaţie, întrucât dau posibilitatea monitorizării (semnalizări când se ating nivele periculoase) şi automatizării proceselor de balastare – debalastare, mai ales la navele specializate ce ambarcă greutăţi concentrate mari.

Niciun comentariu: