sâmbătă, 9 mai 2009

INSTALAŢII DE BALAST SANTINĂ

INSTALAŢIA DE SANTINĂ
Instalaţia de santină are rolul de a drena compartimentele navei, în scopul evacuării apelor reziduale peste bord, rezultate din diferite cauze.
Drenarea se face cu ajutorul uneia sau mai multor pompe, cuplate la o magistrală ramificată, la capătul căreia sunt prevăzute sorburi de colectare. Aceste sorburi sunt dispuse în diferite zone ale navei, pe fundul compartimentelor etanşe.
Lichidele evacuate peste bord sunt formate din apă, rezultată ca urmare a: condensărilor şi precipitaţiilor, neetanşeităţii corpului navei, deschiderilor în punţi, neetanşeităţi ale tubulaturilor sau din avarii ale acestora. Alte lichide regăsite de obicei în santina compartimentului de maşini sunt uleiurile sau combustibilii scăpaţi accidental în santină.
Deoarece pompele de santină lucrează pe aspiraţie este necesar ca acestea să creeze o presiune vacumetrică mare şi să fie autoamorsabile, dacă sunt de tip centrifugal.
Amplasarea pe nava a instalaţiei de santină, se face în funcţie de tipul şi destinaţia navei. Astfel, navele mici au fiecare compartiment legat la caseta cu valvule de distribuţie a instalaţiei de santină, pe când navele mari sunt prevăzute cu un tunel amplasat în dublul fund, prin care trec tubulaturile instalaţiei de santină. Valvulele sunt acţionate de la distanţă, electromagnetic sau pneumatic. Sorburile din puţurile de santină trebuie să fie prevăzute cu valvule de reţinere sau cu clapeţi, pentru a evita inundarea accidentală a compartimentului drenat. Amenajarea puţurilor colectoare se face în borduri şi spre pupa compartimentelor etanşe, deoarece nava în general este puţin apupată şi acest fapt permite colectarea cu uşurinţă a apelor uzate.
Drenarea puţului de lanţ se poate face şi cu un ejector local apă – apă, ţinând cont că distanţa de la puţul ancorei la compartimentul de maşini este foarte mare şi evacuarea apei cu pompa din compartimentul de maşini ar duce la pierderi hidraulice pe aspiraţie foarte mari.La capătul tubulaturii de aspiraţie, se montează un clapet cu reţinere, ce are rolul de a menţine plină tot timpul cu apă tubulatura de aspiraţie, prin aceasta asigurându-se menţinerea amorsării pompei, dar şi sensul unic al curgerii apei prin instalaţie, din interior către exterior.

În ceea ce priveşte traseele de tubulaturi, acestea se poziţionează pe bordaj, la navele cu punte până în bordaj sau prin dublul fund la mineraliere şi nave frigorifice.
Ca şi la instalaţia de balast, viteza apei prin tubulatura de santină este limitată de regulile de proiectare la o valoare minimă de 2 m/s, ceea ce impune de fapt debitul minim al instalaţiei, în operaţiunea de evacuare a apelor reziduale curate (fără hidrocarburi) peste bord.

2 comentarii:

anyta spunea...

imi place descrierea si as avea o intrebare,daca ai si calculul instalatiei de santina sau vreo carte explicita despre calculul instalatiei
ms frumos

nko spunea...

instalatii mecanice si hidropneumatice navale- ionel popa