duminică, 17 mai 2009

INSTALAŢII DE BALAST SANTINĂ

INSTALAŢIA DE SANTINĂ A COMPARTIMENTULUI DE MAŞINI


Are rolul de a drena compartimentul de maşini, compartiment unde apar scurgeri de combustibili, lubrifianţi şi ape uzate, rezultate din exploatarea instalaţiilor din acest compartiment. În principiu această instalaţie, reprezintă o instalaţie de salvare degenerată, pentru că permite evacuarea apei din compartimentul maşini la o eventuală gaură de apă (prin valvula 10).Elementele instalaţiei de santină, conform notaţiilor din figura, sunt:
1. Puţuri de santină colectoare de ape poluate cu reziduri de hidrocarburi;
2. Casete colectoare din magazii (casete cu reţinere);
3. Filtre grosiere;
4. Caseta colectoare a compartimentului de maşini;
5. Caseta colectoare ce preia scurgerile de la coferdamuri;
6. Pompa principală de santină
7. Pompa de balast
8. Separatorul de santină
9. Pompa separatorului de santină1.

10. Racord direct pentru salvare (avarie);
11. Valvula de izolare a tubulaturii prin care circulă apă poluată cu reziduri de hidrocarburi, faţă de tubulatura curată;
12. Tubulatura curată (prin care circulă numai apă);
13. Tubulatura de transport ape poluate cu produse petroliere (drenează compartimentul de maşini şi coferdamul, unde apar diverse scurgeri de combustibil şi ulei).

Instalaţia de santină trebuie să îndeplinească condiţiile impuse de registrul naval sub a cărui clasă se construieşte nava. De regulă pompa de santină trebuie dublată şi această condiţie este respectată prin utilizarea pompei de balast.
Tubulatura instalaţiei de santină a compartimentului de maşini (13) transportă apă amestecată cu reziduuri de hidrocarburi şi din această cauză trebuie să existe posibilitatea de a separa circuitul apelor poluate (valvula 11), de apele curate. Astfel, există variante la care tubulatura separatorului de santină, este complet separată de tubulatura curată.
Pentru a se evita poluarea mediului cu hidrocarburi, sunt stabilite de organizaţiile internaţionale (International Maritim Organization), metode de tratare a apelor poluate cu hidrocarburi, precum şi norme, care impun concentraţia de hidrocarburi admisă în apelor ce pot fi deversate în diverse zone de navigaţie.

Observaţie: Valvula 10 face posibilă legătura directă a instalaţiei de santină cu tubulatura curată, cu sorbul amplasat în compartimentul de maşini.
Aceasta valvă se foloseşte numai în cazul inundării compartimentului de maşini. Se prevede ca pompa cu debitul cel mai mare din compartimentul de maşini să aibă un sorb de salvare.
Referindu-ne la calitatea apelor poluate, normele impun o concentraţie a produselor petroliere în apa deversată în porturi sau în zone apropiate de mal, mai mică decât 15 P.P.M. (P.P.M. - părţi pe milion). Realizarea acestei concentraţii foarte reduse, se obţine cu ajutorul separatorului de santină (8), care reţine produsele petroliere din apa ce urmează a fi deversată.

Niciun comentariu: