sâmbătă, 26 iulie 2008

Factorii radiativi

Factorii radiativi sunt procesele fizice legate de mărimea fluxului radiaţiei solare, de absorbţia, difuzia şi reflecţia ei, precum şi de radiaţia terestră şi a atmosferei.
Factorii se exprimă cantitativ prin:
-- radiaţia directă;
-- radiaţia difuză;
-- radiaţia reflectată;
-- radiaţia efectivă.
care însumate formează bilanţul radiativ.
Izoliniile acestor mărimi sunt orientate aproximativ de-a lungul paralelelor geografice ceea ce imprimă climei un caracter de zonalitate.
Pentru Marea Neagră acestor mărimi ale factorului radiativ sunt;
a) -- radiaţia globală, directă şi difuză din zona de nord a mării – 120 kcal / cm2 an
-- radiaţia globală, directă şi difuză din zona de sud a mării – 140 kcal / cm2 an
b) radiaţia globală pentru luna decembrie = 2¸4 kcal / cm2 lună;
c) radiaţia globală pentru luna iulie = 16¸18 kcal / cm2 lună;
d) bilanţul radiativ în luna decembrie este de 1 kcal / cm2 lună în nord şi 0 kcal / cm2 lună în sud;
e) bilanţul radiativ pentru luna iulie este cuprins între 8¸10 kcal / cm2 an;
izolinia de 40 kcal / cm2 an trece prin nordul mării şi cea de 60 kcal / cm2 an prin zona de sud.

Niciun comentariu: