duminică, 23 martie 2008

Doc plutitor - Definiţie, compunere, utilizare

Un doc plutitor este o construcţie plutitoare folosită, pentru ridicarea navelor din apă în vederea întreţinerii şi reparaţiilor la opera vie. Este format dintr-un ponton mare compartimentat sau din mai multe pontoane separate, legate rigid între ele, constituind o punte rezistentă ce susţine nava sau navele andocate. Docul este mărginit într-un bord sau în ambele borduri de compartimente etanşe înalte, numite „bajoaiere", în care sunt plasate instalaţiile de pompare, punctul de comandă, uzina electrică, ateliere, locuinţe etc.
Pe puntea bajoaierelor sunt instalate macarale mobile cu portal, cu ajutorul cărora sunt manipulate greutăţile mari.
Pe puntea docului se aranjează „calajul", în funcţie de dimensiunea şi forma navei.
Pentru andocarea navei se inundă compartimentele pontonului până ce întreaga construcţie se afundă cu calajul la pescajul ce asigură intrarea navei; după intrarea şi centrarea navei pe scaune se evacuează lent apa din compartimentele etanşe şi docul, împreună cu nava, se ridică la suprafaţă.

Niciun comentariu: