marți, 4 martie 2008

Portul - Definiţie, clasificare

Un port este, în general, un loc adăpostit în care navele se pot refugia pe furtună şi pot staţiona în siguranţă. Cu timpul însă termenul a căpătat un sens mai larg, identificându-se cu sfera mai cuprinzătoare a noţiunii „port", datorită faptului că pe lângă adăpostire, navele au trecut şi la operaţiuni de încărcare/ descărcare.
În sens strict, termenul defineşte o suprafaţă de apă adăpostită de diguri şi spargevaluri în care navele pot staţiona şi opera, dar care poate să nu fie împărţită în bazine specializate cu cheuri, dane, docuri utilate pentru manipularea mărfurilor.

Conform cu Ordonanţa nr. 22 din 29 ianuarie 1999 privind administrarea porturilor şi serviciile în porturi, un port este definit astfel: "parte delimitată a teritoriului naţional,..., situată la litoral sau la malul unei ape, protejată natural sau artificial împotriva valurilor, vânturilor, curenţilor, gheţurilor, având ca scop primirea şi adăpostirea navelor, prestarea de servicii pentru nave, pasageri şi mărfuri, precum şi facilitarea de activităţi comerciale şi industriale. Portul cuprinde totalitatea acvatoriilor şi teritoriilor, construcţiilor hidrotehnice, canalelor de acces, şenalelor, zonelor de navigaţie, radelor interioare, clădirilor, magaziilor, platformelor, căilor ferate, drumurilor, instalaţiilor şi echipamentelor aflate în limitele acestuia. Sistemul portuar naţional este format din totalitatea porturilor situate pe teritoriul României."

Porturile se clasifică după cum urmează:
a) din punct de vedere al formei de proprietate asupra infrastructurii portuare:
- porturi publice, a căror infrastructură aparţine domeniului public;
- porturi private, a căror infrastructură este proprietate privată;
b) din punct de vedere al aşezării geografice:
- porturi maritime;
- porturi situate pe căi navigabile interioare;
c) din punct de vedere al obiectului de activitate:
- porturi comerciale;
- porturi de agrement;
- porturi militare sau zone speciale din porturi.

Un comentariu:

Anonim spunea...

multumesc. imi sunt de ajutor informatiile