miercuri, 12 martie 2008

Verga - Definiţie

O vergă este o bară masivă de lemn sau de metal, montată orizontal de partea anterioară a unui arbore printr-un dispozitiv de prindere numit troţă, care-i permite mişcarea în plan orizontal sau coborârea şi ridicarea la post de-a lungul arborelui.
La veliere, verga susţine o velă pătrată, iar la navele moderne este folosită ca suport pentru antene şi pentru ridicarea semnalelor vizuale de distanţă. Vergile de velier au fixată în partea superioară pe toată lungimea lor o vergea metalică, numită „filieră de învergare", de care se leagă marginea superioară a velei, iar în partea inferioară, o parâmă subţire sugrumată din loc în loc, numită ţapapie, pe care calcă marinarii în timpul cât lucrează la învergarea, întinderea sau strîngerea velelor.
Uneori, capetele vergilor sunt prelungite cu nişte bastoane suplimentare numite „verfafori", care susţin velele suplimentare denumite „aripi".

Niciun comentariu: