sâmbătă, 19 ianuarie 2008

Navigaţia ca ştiinţă şi coordonatele geografice

Navigaţia este ştinţa care se ocupă cu determinarea poziţiei navei, considerând suprafaţa terestră unde se află nava fiind plană.
- Prin modul de determinare a punctului navei, navigaţia se împarte în:
- navigaţie estimată.
- navigaţie costieră.
- navigaţie astronomică.
- navigaţie prin satelit (electronică).
- navigaţie radar.
- navigaţie radio.
- Punctul navei se poate determina, deci estimat, prin observaţii directe la reperele de la coastă (care sunt trecute pe hărţile de navigaţie), cu observaţii la aştrii, Soare, Lună, planete, stele, cu observaţie radar, cu observaţii radio, cu ajutorul sateliţilor artificiali, şi prin continuarea acestor observaţii cu măsurarea adâncimilor.
- Orice de pe Pământ este definit ca poziţie prin două coordonate: latitudinea şi longitudinea punctului.
- Problemele fundamentale pe care navigaţia le rezolvă sunt:
1) determinarea drumului pe care o navă trebuie să meargă pentru a se deplasa dintr-un loc în altul.
2) menţinerea navei pe acest drum.
3) Determinarea în orice moment a punctului în care se află nava pe acest drum.

Coordonate geografice.
-- Latitudinea
-- Longitudinea
Sistemul de referinţă este ecuatorul, care împarte globul pământesc în două emisfere: emisfera nordică şi emisfera sudică.
Paralele sunt o infinitate de cercuri paralele cu ecuatorul care pe masură ce se îndepărtează de ecuator şi se apropie de polii Pământului sunt din ce în ce mai mici ca lungime.
Meridianele sunt o infinitate de cercuri mari ce trec prin polii Pământului. Meridianul care împarte globul în două emisfere, estică şi vestică, se numeşte meridianul Greenwich, acesta trece prin cei doi poli şi prin observatorul astronomic Greenwich de lângă Londra.
Unitatea de măsură unghiulară este gradul – 1 grad este a 360-a parte dintr-un cerc.
Gradul se divide în 60` minute şi minutul în 60`` de secunde.
Simbolul gradului este “0”, al minutului este `, al secundei este ``.
Gradul de latitudine care se măsoara pe meridian diferă de gradul de longitudine care se măsoară pe ecuator, din cauza turtirii Pământului la poli.
Din această cauză pe ecuator se măsoară numai longitudinea, iar pe meridian latitudinea şi distanţa, deoarece s-a adoptat ca mărimea unei Mm (mile marine) să fie minutul de arc de meridian la latitudinea de 45 de grade, în anul1929, egal cu 1852 m.

Drumul.
Pentru a se deplasa da la un punct la altul pe suprafaţa Pământului, nava nu va descrie o linie dreaptă, ci o curbă, dată fiind forma de sferă a Pământului.
Între două puncte nava poate să se deplaseze intersectând meridianele în două moduri:
- fie sub unghi constant – adică menţinând acelaşi drum;
- fie sub unghiuri variabile.
Curba (descrisă de navă), ce intersectează toate meridianele sub acelaşi unghi se numeşte loxodromă.
Arcul de cerc mare care uneşte două puncte de pe glob se numeşte ortodromă. Ortodroma este mai scurtă decât loxodrama. Loxodroma este o spirală care nu atinge polii Pământului niciodată.

Niciun comentariu: