marți, 15 aprilie 2008

Navigaţie Meteorologică - Condiţiile meteo marine şi viteza navei

Rutele, fie de meteorologie, fie climatologice sunt alese în baza criteriilor de siguranţă şi economie. Evident la alegerea unei rute, pe lângă condiţiile meteo marine - vânt, starea mării, curenţi - concură şi caracteristicile navei: dimensiuni, puterea aparatului motor, robusteţea, încărcătura transportată etc. Combinaţia factorilor meteo marini şi a caracteristicilor navei determină comportările acesteia. Aceste caracteristici pot fi reprezentate prin curbele de evoluţie sau indicatorii de viteză.
În primul caz se reprezintă viteza navei funcţie de înălţimea undei reprezentative pentru mare la prova, pupa şi la travers.
Curbele de evoluţie sunt ridicate empiric şi ţin cont şi de reducerea de viteză decisă de comandant.
Indicatorul de viteză e o reprezentare polară a vectorului viteză a navei funcţie de direcţia de propagare a undei valurilor. Fiecare indicator de viteză se referă la o înălţime dată a valurilor. Fiecare indicator de viteză se referă la o înălţime dată a valurilor, ce reprezintă deci parametrul familiei de indicatori de viteză. Utilizarea curbelor de evoluţie sau a indicatorilor de viteză ajută la determinarea schimbărilor provenite în evoluţia navei pe timpul deplasării cunoscând starea mării şi a curentului din zonă.
Tehnicile standard de prognoză a valurilor sunt utilizate pentru determinarea înălţimilor previzibile ale acestora pornind de la curbele izobarice ale vânturilor din hărţile meteo. Sunt de asemenea pregătite hărţi sinoptice ale valurilor care prezintă dimensiunile şi tipul acestora pe zone întinse ale oceanelor. Datele pentru realizarea acestor hărţi sunt furnizate de nave comerciale şi militare, şi de serviciile meteorologice ale diferitelor ţări. Hărţile de prognoză ale valurilor sunt mai des utilizate decât cele sinoptice pentru alegerea traseelor, deoarece condiţiile de mare şi de vânt se pot schimba cu repeziciune într-o anumită zonă (spre exemplu în prezenţa unui front atmosferic rece în mişcare). Aceste hărţi sunt realizate de specialişti utilizând şi datele furnizate de hărţile sinoptice.
Presiunile barometrice sunt exprimate în hPa; înălţimea valurilor e exprimată în picioare. Liniile de egală înălţime reprezintă înălţimea medie a valurilor în interiorul unei zone. Sistemul baric şi tipul valurillor generate sunt considerate constante pentru o perioadă de 24 de ore. Diversele tehnici de prognoză a stării mării sunt permanent supuse îmbunătăţirilor. Folosirea hărţilor atmosferice şi analiza curenţilor atmosferici şi-a demonstrat utilitatea privind previziunile pe termen lung în scopul de a acoperi întreaga durată a voiajului.
De fapt, din hărţile atmosferice se pot distinge variaţiile semnificative în structura verticală a atmosferei încă înainte ca aceste schimbări să influenţeze situaţia barică de la sol; astfel e posibilă determinarea din timp a zonelor oceanice ce pot deveni periculoase datorită condiţiilor meteo potrivnice.

Niciun comentariu: