miercuri, 23 aprilie 2008

Navigaţie Meteorologică - Constructia unui traseu de durata minima

Fiind date punctele de plecare (A) respectiv de sosire (B), condiţiile meteo marine de navigaţie în zona ce conţine aceste puncte, viteza pe care navă o poate dezvolta în orice moment reprezentată de curbele de evoluţie, prin metoda manuală R. James. Se poate trece la determinarea drumului adevărat funcţie de timp şi deci a traiectoriei, asfel că intervalul de timp şi deci a traiectoriei, asfel că intervalul de timp pentru deplasarea între A şi B să fie minim. Condiţiile meteo marine se consideră invaribile pentru intervale de 6h, 12h sau 24h.
Fazele ce trebuiesc parcurse în construcţia drumului cel mai scurt pot fi sintetizate astfel:
-- se trasează pe proiecţia Mercator ortodroma (sau chiar fragmentele de loxodromă) între punctele de plecare A şi cel de destinaţie B. Se pregăteşte harta de stare a mării prognozate pentru primele 6h, 12h sau 24h.
-- harta de stare a mării va fi utilizată împreună cu curbele de evoluţie (sau indicatorii de viteză) pentru a estima viteza navei de-a lungul direcţiilor pornind din origine, trasate din 10 în 10 grade. Se ţine cont de faptul că, curbele de evoluţie sunt valori medii şi ca evaluarea oricărui comandant este o evaluare subiectivă.
-- din punctul de plecare se trasează o serie de direcţii radiale, pe fiecare fiind consemnată distanţa parcursă de navă în primele 24h. Punctele astfel obţinute formează primul front izocron, locul geometric al punctelor în care nava poate ajunge la sfârşitul primei zile de navigaţie urmând unul din diversele drumuri. Pot fi eventual aplicate şi corecţii date de prezenţa curenţilor.
-- pentru ficare punct al frontului izocron S1 se trasează normalele la front şi pe acestea se raportează distanţele parcurse de navă pentru următoarele 6h, 12h sau 24h. Se obţine un al II-lea front izocron S2 ce reprezintă locul geometric al punctelor navei după 30h, 36h sau 48h de navigaţie; evident se folosesc în acest ultim caz hărţile de previziune a stării mării la 48h.
-- dispunând de previziuni succesive se pot trasa fronturile izocrone ulterioare; drumul de durată minimă e dat de fragmentele ce duc la punctul T al ultimului front izocron cel mai învecinat de punctul de destinaţie B.
Drumul până la acest punct de sosire poate fi modificat prin trasarea de noi fragmente de drum de durată minimă, pentru fiecare zi de navigaţie, în funcţie de noile hărţi de prognoză disponibile.
Se poate de asemenea trasa, după a treia zi, o rută meteorologică orientativă în baza prognozei relative la 5 zile, sau utilizând tehnica traiectoriilor furtunilor, ori în baza informaţiilor climatice.

Niciun comentariu: