joi, 17 aprilie 2008

Navigaţie Meteorologică - Curenţi, vânt şi valuri

-- Efectul curentului: Efectele curenţilor oceanici asupra deplasării navei deasupra fundului mării pot fi cu uşurinţă determinate dacă se cunosc cu exactitate corecţia şi intensitatea curentului în timp ce nava se deplasează prin apă, întreaga masă a acesteia mişcându-se la rândul său sub acţiunea curentului. Efectuând suma vectorială a vitezei navei şi vitezei curentului, viteza navei deasupra fundului (direcţia şi valoarea efectivă) poate fi determinată cu precizie (receptorii numeroaselor sisteme de navigaţie radio pot furniza date despre drumul şi viteza efectivă direct şi continuu, acestea fiind obţinute prin determinarea succesivă a poziţiei navei). Totuşi există o diferenţă destul de importantă în cazul navei ce navigă în prezenţa curenţilor oceanici, deoarece aceasta nu se află în întregime în imersiune în masa de apă în mişcare; aproximativ o treime din corpul navei este imersă fiind supusă acţiunii curentului, în vreme ce restul corpului e supus rezistenţei aerului. Acest din urmă efect este nesemnificativ la viteze scăzute şi în absenţa vântului, dar devine important odată cu creşterea vântului relativ. Viteza de deplasare a navei poate creşte în prezenţa unui curent favorabil, dar poziţia şi viteza unui astfel de curent în cele mai multe cazuri nu e suficient de bine determinată pentru a putea constitui factorul determinant al unui traseu optim. Curentul poate fi de ajutor în luarea unei decizii finale asupra unei anumite rute, atunci când condiţiile de vânt şi de mare sugerează aceeaşi soluţie.

-- Efectul vântului: Efectul vântului asupra deplasării unei nave este dificil de determinat cu precizie. El depinde de tipul de navă, de încărcătură şi de direcţia şi forţa vântului relativ ce acţionează asupra părţii emerse a corpului navei şi suprastructurii; navele portcontainer cu încărcăturile lor mari pe punte sunt în special supuse efectului vântului de suprafaţă. E cunoscut faptul că pentru o anumită viteză, vântul din prova micşorează viteza de deplasare a navei mai mult decât ar putea-o mări un vânt din pupa; de fapt, dacă un vânt din pupa provoacă unde medii şi mari, înaintarea va fi mai degrabă încetinită decât accelerată.

-- Efectul valurilor: Şi acesta este greu de determinat, iar calculele făcute pe modele matematice numai rareori se potrivesc realităţii. Aceasta se datorează în parte faptului că în calcule sunt utilizate înălţimi uniforme ale valurilor în timp ce într-o furtună reală valurile au înălţimi variabile. Previziunea efectelor valurilor asupra tipurilor de nave este rezultatul unui mare număr de probe empirice analizate pentru obţinerea unor valori medii. Pentru trasarea curbelor de egală înălţime a valurilor, pe hărţi, se foloseşte o combinaţie de valori ale înălţimii valurilor obţinute din observaţii şi valori ale vântului scoase din hărţile de prognoză.

Niciun comentariu: