duminică, 29 iunie 2008

Termograful meteorologic

Este folosit pentru înregistrarea continuă a temperaturii aerului între +45ºC şi -35ºC. Indicaţiile acestui aparat sunt relative, trebuind comparate sistematic cu indicaţiile instrumentelor principale. Există termografe zilnice şi săptămânale. Partea sensibilaă a aparatului este formată dintr-un element bimetalic, cu un capăt fixat la suportul aparatului şi cu celălalt la sistemul de înregistrare (comun tuturor aparatelor meteorologice înregistratoare). Acesta este alcătuit dintr-un sistem de pârghii terminat cu un braţ cu peniţă, cilindrul pe care se înfăşoară diagrama respectivă şi un mecanism de orologerie care imprimă cilindrului mişcarea de rotaţie.

Efectuarea observaţiilor, instalarea şi întreţinerea termografului
Termograful se instalează în adăpostul meteorologic în partea de jos, sau în depozite, magazii etc. pe o platformă perfect orizontală.
Înaintea fiecărei ore de observaţie trebuie examinat modul în care se face înregistrarea, dacă peniţa are suficientă cerneală şi dacă nu s-a oprit mecanismul de orologerie. Diagrama se schimbă după intervalul de timp corespunzător, zilnic sau saptămânal, la aceeaşi oră. Deoarece diagrama poate avea marginea albă inferioară mai mică sau mai mare, aceasta va fi tăiată până la prima linie a diagramei. Înainte de montarea pe aparat, diagrama va fi completată conform celor înscrise pe ea. În plus, se va nota ora începerii şi ora terminării înregistrării.
Mecanismul de orologerie va fi întors zilnic sau săptămânal, la aceeaşi oră. Cerneala peniţei se completează la nevoie, fară a se umple prea mult. Se va folosi numai cerneala specială indicată de uzina constructoare. Presiunea peniţei pe diagramă se verifică înclinând aparatul cu un unghi de 30º-40º - peniţa trebuie să se depărteze puţin de cilindru, în caz contrar, va fi reglată necorespunzător.
Dacă peniţa nu scrie sau lasă pe hârtie o urmă groasă, se spală şi se curăţă trecând prin despicătura ei o hărtie subţire, lucioasă şi densă. Când această operaţiune nu dă rezultate scontate, peniţa trebuie înlocuită. Practic şi în mod obligatoriu la instalarea aparatului şi după schimbarea diagramei, indicaţiile acstuia vor fi comparate cu cele ale unui intrument etalon. În cazul nepotrivirilor, aparatul va fi reglat de la şurubul de reglare. De asemenea, va fi reglat şi mecanismul de orologerie prin intermediul avansului dacă există abateri de peste cinci minute la aparatele zilnice şi peste 30 de minute la cele săptămânale. Dacă această reglare nu este suficientă aparatul va fi trimis la un atelier specializat.

Niciun comentariu: