duminică, 1 februarie 2009

Instalaţii de stins incendiu

Instalaţia de stins incendiu cu abur
Aburul, ca agent de stingere, este utilizat la bordul navelor maritime, mai ales în compartimentele nesupravegheate şi greu accesibile.
Stingerea cu abur se bazează, în special, pe reducerea volumului aerului din spaţiul în care are loc arderea. Efectul de stingere al aburului apare ca urmare a reducerii concentraţiei de oxigen, în zona de ardere, până la limita la care continuarea arderii devine imposibilă.
Pentru ca aburul sa aibă eficacitate la stingerea incendiilor, este necesar să se creeze o concentraţie de cel puţin 35% din volum.
Ca agent de stingere se poate folosi atât aburul saturat, cât şi cel supraîncălzit, evident primul fiind cel mai eficient. Aburul ca agent de stingere este indicat să se utilizeze în instalaţii fixe şi semifixe, în special acolo unde există o instalaţie de producere a aburului ce funcţionează permanent.
În prezent, acest sistem de stingere este utilizat pentru:
-- înăbuşirea anumitor incendii de produse gazoase, lichide sau solide prin inundare cu abur, în spaţii închise, cu volum mai mic de 500 m.c.
-- limitarea posibilităţilor de propagare a incendiilor – prin perdele de abur, în special la instalaţiile tehnologice care funcţionează la temperaturi ridicate.
-- prevenirea incendiilor sau exploziilor – prin diluarea atmosferei în zonele cu scăpări accidentale de gaze sau lichide inflamabile, în caz de avarie.
Nu este admisă utilizarea aburului ca agent de stingere, când există materiale care în contact cu apa reacţionează violent, cum sunt: materiale plastice care se topesc la temperaturi joase, depozitate în cantităţi mari, instalaţii electrice sub tensiune sau persoane care nu pot fi evacuate în prealabil din spaţiile protejate prin inundare.
Instalaţia fixă de inundare cu abur la navele maritime se compune din: generator de abur, reductoare de presiune, distribuitoare, manometru, conductă principală de abur, robinetul conductei principale de abur, reţeaua de distribuţie a aburului cu conducte perforate, valve.
Aburul pentru stins incendiul la bordul navelor se creează în instalaţia caldarinei, la o presiune de cca. 7 – 7.5 Kgf/cmp cu o capacitate de producere 0.8 – 2.5 tone abur/h. Presiunea de 7 Kgf/cmp este redusă cu ajutorul reductoarelor de presiune în funcţie de locul unde se foloseşte.
Din partea superioară a caldarinei aburul este repartizat prin distribuitoare la: tancurile de combustibil, tobele de eşapament; coşul de fum, etc.
Producerea aburului se datorează arderii în focarul caldarinei a combustibililor lichizi existenţi pe nave ( motorină sau păcură ).
La navele maritime, de cele mai multe ori, se poate obţine abur în timpul marşului îndelungat prin recuperarea energiei termice a gazelor de ardere evacuate din motoarele principale (caldarină recuperatoare) - în acest caz caldarina cu arzător este folosită numai în timpul staţionării navelor.

Niciun comentariu: