luni, 2 februarie 2009

Instalaţii de stins incendiu

Instalaţia de stins incendiu cu abur
Caldarina ca generator de abur.
În principiu, caldarina se compune dintr-un colector de apă şi unul de abur legate între ele prin ţevile fierbătoare. Încălzirea apei din sistemul de ţevi şi colectoare se face într-o incintă izolată termic faţă de mediul exterior pentru micşorarea pierderilor de căldură. Gazele de ardere sunt evacuate de exhaustor printr-un coş. Combustibilul necesar arderii este adus printr-o conducta în electroinjector, în care se amestecă cu aerul furnizat de un ventilator şi este pulverizat în camera de ardere. Alimentarea cu apă a caldarinei se face cu ajutorul unei pompe, care aspiră apă din tancul de condens (başa caldă). Aburul produs de caldarină este distribuit din conducta magistrală spre registrele de încălzire şi la distribuitorul instalaţiei de stins incendiu cu abur. Aici aburul se condensează, cedând încăperii respective căldura latentă de vaporizare şi sub formă de apă fierbinte, se întoarce prin conducta de retur a condensului, în tancul de condens. Dacă există pierderi de abur sau există în funcţiune maşini acţionate cu abur, de la care condensul nu se mai recuperează, completarea cu apă se face cu o pompa dintr-un tanc cu apă dulce de rezervă. Se va avea în vedere concentraţia în săruri a apei de alimentare, care trebuie să fie sub 5 p.p.m (părţi per milion).
În mod normal, funcţionarea caldarinei este automată, nefiind necesară supravegherea ei. Funcţionarea la parametrii normali este asigurată de instalaţia de supraveghere automata. Modul de lucru este următorul: exhaustorul porneşte şi asigură ventilarea camerei de ardere timp de 1,5 - 2 minute. După scurgerea acestui timp este pornit ventilatorul şi se permite accesul combustibilului prin ventilul electromagnetic. Simultan cu această operaţie, instalaţia de aprindere produce scântei timp de 4 - 5 secunde în dreptul electroinjectorului, în vederea aprinderii amestecului de aer şi combustibil, fin pulverizate. Scânteile se obţin între doi electrozi alimentaţi cu tensiune înaltă (8 - 10 000)V de la un transformator.
Astfel, arderea este amorsată şi apa din sistemul de ţevi va fi încălzită pentru producerea de abur la presiunea de 3-7 bari.
În timpul producerii aburului, în mod firesc datorită evaporării, nivelul apei din colector scade. Completarea acesteia se realizează prin sesizorul de nivel cu plutitor, care comandă pornirea pompei de alimentare a caldarinei. Dacă în tancul de condens nu există apă, sesizorul de nivel cu plutitor va comanda la rândul lui pornirea pompei de alimentare. Operaţia de alimentare se întrerupe în momentul în care plutitorul ajunge la un nivel maxim admis prestabilit la funcţionarea caldarinei.
La momentul în care presiunea aburului a ajuns la valoarea de regim normal de funcţionare, sesizorul de presiune - presostatul - va comanda închiderea flăcării printr-un electroventil, care întrerupe alimentarea cu combustibil. Concomitent se opreşte ventilatorul. De asemenea, la scăderea presiunii aburului sub o valoare minimă, prestabilită, presostatul comandă reaprinderea focului, operaţie care se realizează identic ca la prima aprindere.
La unele instalaţii nu se întrerupe complet flacăra, ci doar se reduce ca intensitate (ventilul electromagnetic se închide, dar este dublat de un alt ventil, care permite accesul unei cantităţi reduse de combustibil).
În vederea supravegherii automate a caldarinei, în condiţii de siguranţă, accesul combustibilului este oprit (în afara opririi normale la atingerea presiunii de regim) în una din următoarele situaţii:
-- flacăra nu se amorsează sau se stinge în timpul funcţionării - pentru aceasta există o celulă fotoelectrică, care sesizează existenţa luminii produse de arderea combustibilului în focar. Celula fotoelectrică – traductorul de lumină – este pusă în funcţiune după cele 5 secunde de funcţionare a transformatorului de înaltă tensiune cu rol de amorsare a aprinderii şi rămâne în funcţiune până la oprirea normală a arderii (la atingerea presiunii de regim a aburului);
-- nivelul apei în colector scade sub o valoare minimă - în acest scop, sesizorul de nivel cu plutitor are un contact care opreşte funcţionarea instalaţiei la un alt nivel decât cel la care se comandă pornirea pompei de alimentare;
-- presiunea aburului creşte 5-10 % peste presiunea maximă de regim la care se reduce sau se opreşte flacăra - acest defect este sesizat tot de presostat, care opreşte funcţionarea instalaţiei şi semnalizează acest fapt ;
-- nu se asigură evacuarea gazelor arse de către exhautor.
În toate aceste cazuri de defectare, sistemul automat opreşte funcţionarea caldarinei, avertizând personalul de serviciu printr-o lampă şi o sirenă.
În scopul unei corecte informări asupra funcţionării caldarinei, este necesar ca tabloul de protecţie, comandă şi supraveghere a acestui agregat cu grad mare de risc să fie în totalitate operaţional. Nu se admite ca sirena de avertizare să fie defectă sau lămpile de semnalizare arse. În acest scop pe tablou există întrerupătoare ce fac posibilă testarea periodică a bunei funcţionări a elementelor indicate.
Instalaţia de stins incendiu cu abur se calculează doar din punctul de vedere al accesului aburului în tanc, deoarece caldarina produce abur în exces, dacă ar fi să o raportăm la aceasta. Cu alte cuvinte se poate spune că instalaţia de stins incendiu cu abur este un accesoriu al caldarinei navale sau al cazanului cu abur, existând la bord, doar acolo unde există şi aceste agregate. Nu se justifică din punct de vedere economic a se monta un astfel de agregat la bord doar pentru a asigura abur, ca agent de stingere.

Niciun comentariu: