vineri, 6 februarie 2009

Instalaţii de stins incendiu

Dotarea navelor cu echipamente şi instalaţii de stingere a incendiilor
Cerinţele tehnice prevăzute în convenţiile internaţionale sunt prevăzute în Regulile registrului de clasificaţie sub a cărui supraveghere se construieşte nava, iar Regulile nu contravin convenţiilor internaţionale (SOLAS).
Încă din timpul construcţiei unei nave, supravegherea se exercită asupra protecţiei constructive contra incendiului, după cum urmează:
- asupra materialelor folosite pentru amenajarea interioară a încăperilor navei, din punctul de vedere al rezistenţei la foc a acestora;
-- asupra instalaţiilor de stingere şi semnalizare a incendiului;
-- asupra obiectelor aflate în inventarul de incendiu şi amplasarea acestora pe navă.
În cazul în care mijloacele de stins incendiu folosite la navă nu au fost omologate, constructorii sunt obligaţi să prezinte documentele ce certifică comportarea acestora la foc.
În ceea ce priveşte organizarea activităţii de prevenire şi luptă contra incendiilor la bordul navei, sunt prevăzute următoarele reguli:
1) Pe fiecare navă în postul central de incendiu, în timonerie, sau în locuri vizibile pe coridoare, trebuie afişate planuri generale ale navei, în care să se arate clar pentru fiecare punte:
-- amplasarea posturilor de comandă;
-- amplasarea construcţiilor rezistente la foc;
-- încăperile prevăzute cu instalaţii fixe de detectare şi semnalizare a incendiului, cu indicarea locurilor în care se găsesc dispozitivele şi armăturile de comandă ale instalaţiilor menţionate, precum şi a hidranţilor de incendiu;
-- căile de acces şi căile de evacuare;
-- instalaţia de ventilaţie şi numerele distinctive ale ventilatoarelor care deservesc fiecare spaţiu;
-- amplasarea inventarului de incendiu;
2) În locul planurilor de informare indicate la punctul 1), se pot tipări broşuri care să conţină aceste informaţii ce trebuie să fie păstrate de fiecare ofiţer, iar un exemplar într-un loc uşor accesibil.
3) Un al doilea set de planuri sau o broşură trebuie să se păstreze permanent în afară suprastructurii, într-o cutie etanşă la apă, care să se deschidă uşor şi care să fie accesibilă pompierilor de la mal. Pentru aceasta cutia se plasează în general lângă scara de bord într-un loc care să poată fi iluminat cu lumina de avarie.
În cazul în care cutia nu se află lângă scara de bord vor fi prevăzute marcaje care să indice cu claritate locul unde se află aceste planuri.
4) Informaţiile din planuri şi broşuri trebuie să fie date atât în limba română, cât şi în limba engleză. Această prescripţie nu este impusă, navelor care nu efectuează voiaje internaţionale.
5) Orice modificare în protecţia contra incendiilor a navei trebuie înscrise imediat în documentele indicate mai sus.
6) Într-o mapă separată, ce va fi ţinută într-un loc uşor accesibil, se vor păstra instrucţiunile privind deservirea şi funcţionarea tuturor mijloacelor şi instalaţiilor existente la bord, pentru combaterea şi localizarea incendiului.

Niciun comentariu: