sâmbătă, 28 februarie 2009

Navigaţia în zone cu gheţuri

Icebergurile şi Insulele de gheaţă
Sunt blocuri uriaşe de gheaţă desprinse din gheţarii continentali sau cei din zona de Self Continental.
Desprinderea acestor gheţuri plutitoare se produce ca urmare a acţiunii unor factori de ordin fizic:
-- alunecarea gheţarilor pe pante;
-- producerea unor presiuni interne enorme;
-- cutremure;
-- variaţii mari de temperatură;
-- eroziunea provocată de valuri şi curenţi;
-- vânturi, etc.
Cea mai mare parte a acestora este formată din gheaţă de apă dulce.
Deoarece gheaţa are densitatea cu puţin mai mică decât apa de mare, cea mai mare parte a Icebergurilor (5/6 - 7/8) se află în apă. Rezultă deci că deplasarea lor pe apă este influenţată mai mult de curenţi.
De regulă gheţarii plutitori din emisfera nordică au forme neregulate, cu contururi accidentale deasupra apei deoarece provin în majoritate din gheţarii din vestul Groinlandei care curg pe pante accidentate.
Cei din emisfera sudică, care provin din zona de Self Continental (prelungirea plutitoare a gheţarilor continentali) au suprafaţa superioară aproape plană.
Numarul Icebergurilor descreşte odată cu scăderea latitudinii. Astfel aproximativ 400 ating anual latitudini de 48° N şi aproximativ 35 ating latitudinea de 43°30´ N. Au fost cazuri rare când au fost observaţi gheţari la sud de insulele Bermude.
Icebergurile sunt considerate deosebit de periculoase, deoarece coliziunea dintre un gheţar plutitor şi o navă se soldează aproape sigur cu scufundarea navei.

Veghea la navă
Datorită pericolelor pe care le prezintă pentru navă câmpurile de gheaţă şi în mod deosebit Icebergurile precum şi datorită faptului că poziţiile transmise de Serviciile de urmărire nu sunt sigure, se impune organizarea de veghe la navă.
Semne ale apropierii de zone cu gheaţă:
-- apariţia de reflexii luminoase pe suprafaţa inferioară a norilor;
-- sloiuri mici şi izolate;
-- răcirea bruscă a temperaturii apei mării;
-- calmarea bruscă a marii (sub vânt);
-- apariţia bruscă a ceţii.
Radarul constituie un mijloc eficient dar nu totdeauna sigur (fenomenul de umbră în spatele gheţarului).
Gheţarii sunt descoperiţi la 4 Mm.
Evitarea gheţarilor :
-- la distanţă mare ;
-- în anumite cazuri - maşina înapoi;
-- se navigă cu viteză redusă;
-- când nu poate fi evitat e de preferat coliziunea cu prova.

Niciun comentariu: