sâmbătă, 17 mai 2008

Navigaţie Meteorologică - Ocean Passages For The World

Editat de serviciul hidrografic al Marii Britanii este consemnat în catalogul relativ ca N.P. 136, fiind utilizat pentru planificarea traversadelor oceanice şi conţine atât informaţii cu caracter nautic cât şi cu caracter meteorologic.
Capitolul I cuprinde indicaţiile privitoare la alegerea documentaţiei necesare, unele informaţii meteo-oceanografice de caracter general (vânturi, curenţi, mişcări ale maselor de apă, gheţari) şi alte consideraţii privitoare la problema siguranţei navigaţiei şi la regula bordului liber.
Capitolele următoare sunt împărţite în două părţi:
-- prima parte priveşte navele cu propulsie mecanică, în cadrul ei fiecare capitol (de la 2 grade la 7 grade) referindu-se la unul din următorele bazine: Atlanticul de Nord, Atlanticul de Sud, Caraibe şi Golful Mexicului, Mediterana, Oceanul Indian şi Oceanul Pacific. Pentru fiecare bazin sunt furnizate (condiţii) informaţii detaliate relative la condiţiile meteorologice şi pericolele naturale; pe lângă acestea mai sunt pezentate sintetizat, următoarele date fiind specificate, principalele rute: distanţele între porturi, consideraţii asupra ortodromei şi loxodromei, consideraţii asupra rutelor şi sfaturi utile pentru evitarea principalelor pericole.
-- partea a II-a priveşte în special ambarcaţiunile cu vele, fiecare bazin oceanic fiind tratat într-un capitol special ce cuprinde rutele ce sunt urmate de obicei de ambarcaţiunile cu vele, fără a consemna însă modificările intervenite (spre exemplu schemele de separare a traficului recent introduse) şi cu distanţele exprimate în ”zile de voiaj”, calculate pentru ambarcaţiuni cu vele de circa 2000 tdw.
Publicaţia este actualizată în conformitate cu corecturile apărute în a IV-a secţiune a publicaţiei săptămânale ”Avizele pentru navigatorii” şi periodic prin publicarea de suplimente.

Niciun comentariu: