duminică, 18 mai 2008

Navigaţie Meteorologică - Planificarea şi pregătirea unei traversade - Generalităţi

Cu excepţia lungilor traversade oceanice, în cadrul cărora poate fi considerat iniţial arcul de cerc mare (ortodroma) pentru deplasarea între două porturi, nava urmează întotdeauna unul sau mai multe arce de loxodromă alese astfel încât să asigure ajungerea în portul de destinaţie evitând toate pericolele posibile, deplasându-se pe ruta cea mai bună (scurtă).
Studiul unei traversade se desfăşoară de regulă în trei etape distincte ce trebuiesc parcurse întotdeauna înainte ca nava să părăsească portul de plecare:
-- studiul preliminar al traversadei;
-- studiul general al traversadei;
-- studiul detaliat al traversadei.

Niciun comentariu: