luni, 26 mai 2008

Navigaţie Meteorologică - Planificarea şi pregătirea unei traversade - Alegerea drumului/rutei

Alegerea drumului poate fi făcută, numai după ce a fost efectuat studiul descris anterior.
Trasarea drumului este o operaţiune de maximă importanţă ce trebuie făcută întotdeauna cu multă grijă înainte de plecare, în baza propriei experienţe şi ţinând cont de următoarele:
-- hărţile utilizate trebuie să fie corectate conform ultimului aviz pentru navigatori şi trebuiesc controlate informaţiile nautice furnizate de Avurnav şi de Navarea pentru a ţine cont de eventualele notări de interes;
-- de rutele indicate în publicaţia “Ocean Passages for the World“ şi recomandările la rutele respective, ce apar în “Cartea Porturilor“ şi lipsesc din hărţile nautice;
-- dacă în cadrul traversadei şi în mod special în fazele de aterizare (părăsire) la\de la coastă, există zone cu trafic limitat;
-- pescajul navei care e cu siguranţă un element foarte important pentru alegerea rutei, deoarece acesta poate varia odată cu modificarea vitezei, şi datorită mişcării valurilor nava poate naviga la adâncimi puţin superioare pescajului;
-- necesitatea de a trece la distanţă suficientă de toate pericolele, în special de cele aflate în imersiune, astfel încât o eventuală eroare de guvernare să nu pună în pericol siguranţa navigaţiei; e de asemenea oportun să se navige la o distanţă de uscat astfel aleasă încât să permită relevarea semnalelor, farurilor, obiectelor înalte pentru stabilirea continuă şi cu exactitate a poziţiei navei;
-- condiţiile meteorologice din zonă: probabilitate de ceaţă, de producere a precipitaţiilor, existenţa curenţilor etc.;
-- citirea cu atenţie a averismentelor înscrise în hărţi.

În particular pentru alegerea unui traseu oceanic trebuie procedat după cum urmează:
-- determinarea drumului cel mai scurt (ortodroma între punctul de plecare şi cel de sosire);
-- verificarea cu atenţie a ortodromei, ţinând cont că ea trece întotdeauna la nord de loxodroma corespunzătoare, existând deci marea probabilitate de a întâlni condiţii meteorologice mai grele (d.p.d.v. al navigaţiei); controlul condiţiilor meteo se va efectua raportând ortodroma la Pilot Charts / Routing Charts corespunzătoare zonei;
-- verificarea, utilizând publicaţia ”Ocean Passages for the World”, dacă drumul ales se încadrează în traficul curent din zonă;
-- în cazul în care condiţiile de mai sus sunt respectate, se împarte ortodroma directă în fragmentele de loxodromă aproximativ egale cu distanţa parcursă de nava proprie în 24 de ore.
După ce s-a trasat drumul cu indicaţiile respective de Da şi Vn, ori de câte ori avem informaţii certe despre curenţi este necesară determinarea derivei.
Atunci când se dispune de unul sau mai multe girocompase nu se va neglija importanţa compasului magnetic, şi deci necesitatea de determinare a declinaţiei şi Dc.
E recomandat, atunci când este posibil (unele trasee corespund unui aliniament, relevment bine definit de obiecte vizibile, astel încât pot fi urmate în siguranţă), să fie alese aceste trasee, chiar dacă astfel se lungeşte puţin distanţa ce trebuie parcursă, şi deci durata marşului.
De asemenea punctele de schimbare a drumului trebuie să corespundă poziţiilor uşor şi exact determinabile cu ajutorul uneia din metodele de navigaţie costieră (obiecte la travers, aliniamente, relevmente, etc.).
E recomandat a se trasa relvmentele şi aliniamentele de siguranţă, şi de asemenea cele ce ar putea servi la definirea punctelor unde trebuiesc făcute schimbările de drum, determinând valorile unghiulare ce vor fi trecute în hărţi.
Este utilă efectuarea estimei totale, după ce s-a stabilit viteza efectivă de marş.

Niciun comentariu: