marți, 20 mai 2008

Navigaţie Meteorologică - Planificarea şi pregătirea unei traversade - Studiul detaliat al traversadei

După studiul general al navigaţiei se trece la studiul detaliat al coastei şi pericolele existente în zonele ce urmează a fi traversate, acesta făcându-se prin examinarea atentă a hărţilor, concomitent cu confruntarea cărţii porturilor. Acest studiu care este foarte important şi nu trebuie omis, serveşte la scoaterea în evidenţă a eventualelor imperfecţiuni ale hărţilor şi atrage atenţia ofiţerului de cart asupra pericolelor ce nu sunt uşor de remarcat din simpla citire a hărţilor nautice şi asupra altor notări importante: prescripţii particulare pentru tipuri de nave sau pentru nave în general, epave sau alte corpuri scufundate etc.
În efectuarea acestui studiu se va proceda după cum urmează:
-- se face un semn în Cartea Portului în dreptul notărilor celor mai importante şi se trec în creion negru, în mod vizibil şi succint pe hartă (direcţia şi viteza eventualilor curenţi în diferite zone);
-- se verifică ca toate hărtile să aibă exprimate adâncimile în metri (unele ediţii mai vechi ale hărţilor engleze pot să aibă adâncimile exprimate în braţe şi picioare). Sublinierea pe hărti a pericolelor de navigaţie şi delimitarea liniei de adâncimi în interiorul căreia nu trebuie pătruns;
-- punerea în evidenţă a tot ceea ce poate fi de ajutor pentru ţinerea navigaţiei şi pentru controlul poziţiei navei: balize şi diferite semnale. Este foarte posibil mai ales în cazul semnalelor ce nu sunt luminoase, să scape din vederea celui ce observă harta fără a consulta şi “Cartea Portului“. Evidenţierea cu creionul, a obiectelor parţial imers recomandate de “Cartea Portului“ pentru controlul drumului;
-- caracteristicile trecute pe hartă în corespondenţa farurilor, balizelor, semnalelor de ceaţă trecute în hartă vor fi comparate cu cele furnizate de “Cartea Porturilor“ şi “Cartea Farurilor“, iar în caz de dezacord, vor fi luate în considerare documentele de dată mai recentă. E indicat a marca cu creionul pe hartă, în dreptul fiecărui far, numărul corespunzător din “Cartea Farurilor“ şi eventual caracteristicile schematizate. Se va verifica corectitudinea sectoarelor de vizibilitate şi se vor trece în hartă, atunci când nu sunt deja notat;
-- deoarece valorile declinaţiei magnetice, trecute pe hărţi, se referă la o altă perioadă decât cea a folosirii, e necesar a se calcula noile valori funcţie de indicaţiile furnizate de fiecare hartă; în cazul în care harta folosită este de ediţie foarte veche, indicaţii mai precise pot fi obţinute din: “Pilot Charts“,“Routing Charts“ sau din hărţile magnetice. Se vor marca pe hartă zonele în care pot apărea perturbaţii magnetice, indicate de “Cartea Porturilor“;
-- în zonele în care curenţii de maree au valori sesizabile, se va determina ora apei înalte şi cea a apei joase şi se vor trece în creion pe hartă în dreptul zonelor la care se referă, astfel încât să poata fi determinată cu uşurinţă mişcarea curenţilor respective;
-- se verifică dacă, conform cu avizele cu caracter general, există zone interzise sau periculoase pentru navigaţie.

Niciun comentariu: