sâmbătă, 10 mai 2008

Navigaţie Meteorologică - Regula 10: Sheme de separaţie a traficului (extras din Regulamentul Internaţional pentru Prevenirea Abordajelor pe Mare)

-- Această regulă se aplică shemelor de separaţie adoptate de I.M.O.;

-- O navă ce foloseşte shema de separaţie a traficului trebuie:
1. să se deplaseze în apropierea unei căi de trafic în direcţia generală a fluxului traficului pentru acea cale;
2. să se deplaseze, dacă este posibil, cat mai departe de linia sau zona de separaţie a traficului;
3. în mod normal să pătrundă şi să părăsească o cale de trafic pe la extremităţi, iar în cazul când acest lucru nu este posibil, e indicat să se intre şi să se iasă dintr-o cale de trafic urmând drumuri care să formeze un unghi mic faţă de direcţia generală a fluxului traficului.

-- Orice navă trebuie să evite să traseze căile de trafic, dar dacă este nevoită să o facă, este recomandat să urmeze un drum perpendicular pe direcţia generală a fluxului traficului;

-- Zonele de trafic costier nu trebuie folosite în general de nave care pot beneficia în siguranţă de căile din interiorul schemei adiacente de separare a traficului. Totuşi navele de lungime mai mică de 20m şi ambarcaţiunile cu vele pot în orice circumstanţe să utilizeze zonele de trafic costier;

-- O navă ce nu traversează o zonă de separaţie sau una ce pătrunde/iese dintr-o cale de trafic nu trebuie să intre în zona de separaţie sau să traverseze linia de separaţie, cu excepţia următoarelor cazuri:
1. în cazul în care trebuie să evite un pericol imediat;
2. pentru a efectua operaţiuni de pescuit în zona de separaţie.

--O navă ce navigă în apropierea limitelor unei scheme de separaţie a traficului trebuie să se deplaseze cu atenţie sporită;

-- Orice navă trebuie pe cât posibil să evite ancorajul în interiorul unei scheme de separare sau în apropierea extremităţilor acesteia;

-- Orice navă ce nu foloseşte schema de separaţie trebuie să se menţină la distanţa maximă de aceasta;

-- O navă implicată în operaţiuni de pescuit nu trebuie să incomodeze trecerea navelor ce urmează căile de trafic ale sistemului de separare;

-- Orice navă cu lungime sub 20m sau ambarcaţiune cu vele nu trebuie să incomodeze trecerea unei nave cu propulsie mecanică ce urmează o cale de trafic;

-- Orice navă ce efectuează operaţiuni destinate menţinerii siguranţei navigaţiei într-un dispozitiv de separare a traficului şi care îi micşorează posibilităţile de manevră absolvită de la respectarea prevederilor prezentei reguli funcţie de necesităţile cerute de operaţiunea efectuată;

-- O navă cu dificultate de manevră, atunci când efectuează o operaţiune în scopul de a poziţiona, repara sau ridica un cablu submarin în interiorul unui dispozitiv de separare a traficului face excepţie de la prezenta regulă în măsura necesităţilor pentru efectuarea operaţiunii.

Niciun comentariu: