luni, 19 mai 2008

Navigaţie Meteorologică - Planificarea şi pregătirea unei traversade - Studiul general al traversadei

După studiul preliminar al traversadei se trece la cel general ce presupune studierea aprofundată a zonelor costiere şi arhipeleagurilor, în apropierea cărora se va naviga; a locurilor de aterizare la coastă şi a regimului de intrare – ieşire în portul de destinaţie pentru a lua în considerare dificultăţile ce pot apărea în diferite zone datorită eventualelor condiţii meteorologice nefavorabile (ceaţă, curenţi, gheţari, etc.) sau semnalizării necorespunzătoare a pericolelor şi pentru a se vedea dacă intrarea în portul de destinaţie se face la orice oră din zi şi din noapte, sau necesită întrunirea unor condiţii particulare de vizibilitate sau maree. Când nu există motive care să reclame plecarea imediată din port, în baza datelor obţinute în urma acestui studiu, se pot stabili zonele ce trebuiesc parcurse pe timp de zi şi cu ce viteză, precum şi ora la care se ajunge la intrarea în port; în acest mod se poate deduce şi ora cea mai potrivită pentru plecare, ţinând cont şi de condiţiile de manevră ale portului în care se află nava (mareea, posibilitatea de ieşire pe timp de noapte, etc.).
Dacă traseul este lung şi comportă schimbări notabile în longitudine, în calculul orei de sosire trebuie ţinut cont şi de shimbarea orei la trecerea dintr-un fus orar în altul. Acest fapt este foarte important mai ales atunci când ora de sosire în portul de destinaţie trebuie să fie cuprinsă între anumite limite.

Niciun comentariu: