duminică, 18 mai 2008

Navigaţie Meteorologică - Planificarea şi pregătirea unei traversade - Studiul preliminar al traversadei

În acestă primă fază a studiului traversadei, cu ajutorul cataloagelor cartografice trebuiesc pregătite toate hărţile generale şi particulare ce cuprind zone pe care nava trebuie să le traverseze, precum şi toate publicaţiile ce pot fi utile pentru alegerea drumului şi ţinerea navigaţiei: “Cartea Porturilor“, “Cartea Farurilor“, “Radioservicii pentru navigaţie“, “Table de distanţe“, “Table de maree“, etc.; în particular, în ceea ce priveşte partea oceanică a traversadei, trebuiesc pregătite următoarele documente: “Pilot Charts“ editată de Defence Maping Agency – SUA, “Routing Charts“ şi publicaţia “Ocean Passages for the World“ editată de serviciul hidrografic al Marii Britanii; de asemenea publicaţia “Ships Routing“ editată de I.M.O.
Cu ajutorul documentaţiei mai sus amintită se pot stabili în linii mari, drumurile ce trebuiesc urmate şi se poate face o primă estimă totală.

Niciun comentariu: