joi, 22 mai 2008

Navigaţie Meteorologică - Planificarea şi pregătirea unei traversade - Alegerea şi păstrarea publicaţiilor

Pentru planificarea unei traversade în primul rând trebuie alese documentele nautice, pregătite hărţile nautice necesare pentru studiul şi ţinerea navigaţiei precum şi a publicaţiilor ce furnizează toate informaţiile necesare.
În mare parte serviciile hidrografice publică în exclusivitate hărţi şi documente nautice privitoare la mările şi oceanele învecinate sau limitrofe ale teritoriului propriu; singurele care publică documentaţie nautică cu întindere mondială fiind serviciile hidrografice ale S.U.A., Franţei şi Marii Britanii.
Lista hărţilor şi documentelor editate de un serviciu hidrografic e publicată într-un catalog în care sunt trecuţi indicii grafici şi în corespondenţă indicii descriptivi (limite, scară).
Indicele grafic al hărţilor generale ajută la determinarea acelora care permit studiul preliminar al traversadei (fiind proiecţii la scara 1:2.000.000. sau mai mici cuprind zone întinse ale globului).
După ce au fost identificate zonele de tranzit se consultă indicii grafici corespunzători hărţilor la scară mare (1:350.000 şi mai mari) care sunt necesare pentru navigaţia costieră şi pentru aterizarea la coastă.
Alţi indici grafici ajută la identificarea publicaţiilor (Cartea Porturilor, Cartea Farurilor, Radioservicii pentru navigaţie) referitoare la zonele de navigaţie ce prezintă interes pentru traversadă.
Studiul catalogului ajută între altele la identificarea hărţilor speciale şi a publicaţiilor ce ar putea fi utile în pregătirea şi conducerea traversadei (hărţi gnomonice, Pilot Charts, tabele de maree).
După ce a fost achiziţionată sau extrasă din dotarea proprie documentaţia necesară se va verifica în primul rând dacă ediţia acestor documente este încă în vigoare, starea relativă de actualizare, procedându-se în consecinţă.
Pentru păstrarea hărţilor necesare pe timpul traversadei se poate proceda în două moduri:
-- dacă hărţile nu sunt numerotate e recomandată dispunerea lor în ordinea utilizării în sector;
-- dacă hărţile sunt numeroase, e preferabil ca mai întâi să fie împărţite funcţie de naţionalitate şi apoi în fiecare grup să fie aşezate în ordine numerică progresivă funcţie de propriul număr de identificare, având grija de a întocmi o listă ce va fi utilă pentru identificarea hărţilor necesare pentru fiecare etapă de navigaţie.

Niciun comentariu: