Powered By Blogger

miercuri, 31 decembrie 2008

Poze vechi Portul Constanţaluni, 22 decembrie 2008

Litera Z

zenith = zenit
zone = zonă, regiune, fâşie

duminică, 21 decembrie 2008

Litera Y

yard = yard; şantier naval
yaw = ambardee
yoke = brăţară, eche rotundă

sâmbătă, 20 decembrie 2008

Litera W

wardroom = careu al ofiţerilor
warehouse = depozit, antrepozit
watch officer = ofiţer de cart
water craft = ambarcaţiune
watertight = etanş la apă
weight = greutate
to weight = a cântări
well = puţ de santină
wharf = cheu, debarcader, ponton, şantier naval
wheel = roată, timonă
wheel steering = timonă
wheelhouse = timonerie
whistle signal = semnal cu fluierul
wholesale = en gros
wholesale trade = comerţ en gros
wild = nemanevrabil, greu de guvernat
winch = vinci
winch barrel = tambur al vinciului de ancoră
wind = vânt
windage = partea expusă vântului
windlass = troliu, vinci de ancoră
windward = bord din vânt; în bordul din vânt; în vânt
wire = parâmă metalică; sârmă
with respect to = cu privire lawreck = naufragiu; sinistru maritim; navă naufragiată

Litera V

to veer = a fila lanţul de ancora, parâma
veering = girare
vessel = navă eşuată
vessel aground = navă eşuată
vessel not under command = navă care nu este stăpână pe manevra sa
vessel restricted in her ability to manoeuvre = navă cu capacitate de manevră redusă
victuals = hrană, provizii, alimente
to victual = a aproviziona cu hrană; a (se) hrăni

joi, 18 decembrie 2008

Litera U

ullage = ulaj, spaţiu neumplut
ultrasonic depth finder = sondă ultrason
under keel clearence = adâncime sub chilă
under way = în mers, în mişcare
upper deck = punte superioară
upsea = cu valuri din prova

miercuri, 17 decembrie 2008

Litera T

tackle = greement, palanc; unealtă, sculă
to tackle = a lega funii
tackle fall = curent
to taint = a infecta, a polua; a se strica, a se altera
tainted = alterat, stricat; pătat, mânjit
to take aboard = a îmbarca, a luat la bord
to take reckoning = a determina punctul estimat al navei
to take sights = a lua înalţimi la aştrii
to take soundings = a lua sonde, a sonda
to take a tow = a lua la remorcă, a lua remorca/parâma de remorcaj
a take ullage = a măsura ulajul, a lua ulaje
tally = socoteală, potrivire a conturilor
tallyman = pontator
to tamper with = a umbla la, a deschide
tank = tanc
tank freeing = golire a tancului
tank cleaning = spălare a tancurilor
tarpaulin = tendă, prelată
tear = uzură, roadere
tendered notice of readiness = notis/avizare de navă „gata de operare”depus(ă)
termination = capăt, limită, extremitate
terms and conditions = clauze şi condiţii
thole = furchet
thole pin = cui de furchet
through = prin, printre; peste; direct
through route = cale directă de acces
tidal amplitude = amplitudine a mareei
tide = maree
tier = rând; strat; paiol de marfă
tiller = fusul cârmei, cârmă; tirant, bielă
tiller chain = lanţ al cârmei, lanţ de guvernare
tiller rope = odgon/cablu al cârmei
timber = cherstea, material lemnos
to tom up = a fixa prin înţepenire
tonnage hatch(way) = deschidere de tonaj
top mark = semn de geamandură
topping lift = balansină a bigii/picului
top uppermost = stivuit în picioare
tow = remorcher, navă-remorcher; remorcă, parâmă de remorcaj
to tow = a remorca
to tow abreast/alongside = a remorca la ureche
to tow aft = a remorca de pupa
to tow ahead = a remorca de prova
towboat = remorcher, navă de remorcaj
to tow from amidships = a remorca la ureche
tow cable/rope = remorcă, cablu de remorcaj
towed = remorcat
towing = remorcaj
towing light = lumină de remorcaj
traffic = circulaţie, trafic
traffic lane = bandă de circulaţie
traffic flow = direcţie a traficului, flux al traficului
traffic separation scheme = schemă de separare a traficului
trawler = traul
tray = tavă; platformă de încărcare
trim = asietă, diferenţă de pescaj, înclinare longitudinală
to trim = a orienta, a îndrepta, a echilibra încărcătura
tug/tugboat = remorcher
tugee = navă remorcată

luni, 15 decembrie 2008

Litera S

safe speed = viteză de siguranţă
safety-belt = centură de salvare
sail = velă, corabie, navigaţie
to sail = a naviga
sailing line = şenal
sample = mostră
sand bank = banc de nisip
sandstorm = furtună de nisip
scales = balanţă, cântar
scatter = risipire, difuzare
score = urmă, semn; zgârietură
to score = a marca; a zgâria; a estima
to scratch = a zgâria
screw = elice
sea bank = ţărm de mare, coastă
sea bed = fund de mare
sea breeze = briză de mare/zi
sea-coast = coasta mării, litoral
sea craft = vas, navă, ambarcaţiune
seafarer = marinar, navigator
sea floor = fund de mare
sea foam = spuma mării/valurilor
sea fog = ceaţă marină
sea gauge = pescaj, sondă
sea-going = maritim, de mare; navigant, de navigaţie
seagoing vessel = navă maritimă
sea green = verde marin
sea keeping ability = calităţi nautice
sea letter = permis de navigaţie
sea ladder = scară de pisică/furtună
sea lanes = drumuri maritime recomandate
sea lashing hook = cârlig de amarare
sea levee = dig maritim
sea level = nivel al mării
sea lock = ecluză maritimă
sea mark = reper costier de navigaţie
sea mile = milă marină
sea ore = alge marine
sea passage = traversadă maritimă/oceanică
sea perils = pericole/riscuri ale mării
sea pilot = pilot maritim
sea port = port maritim
sea protest = protest de mare
sea report = raport de mare cu evenimentele principale din timpul călătoriei
sea rim = linia orizontului; suprafaţă a mării
sea road/route = cale/rută maritimă
sea rolling = hulă
sea room = spaţiu de manevră
sea service = serviciu maritim
sea ship = navă maritimă
sea sgipbuilding = construcţii de nave maritime; construcţii navale
sea shipbuilding yard = şantier de construcţii maritime/navale
seashore = coastă maritimă, ţărm
sea-sick = care suferă de rău de mare
sea-sickness = rău de mare
sea side/seaside = ţărm de mare, coastă maritimă, litoral
sea state = stare de agitaţie a mării
sea stock = rezervă de voiaj/marş (combustibil, apă, alimente)
sea stores = provizii şi materiale de bord
sea trade route = drum comercial maritim
sea travel/trip = călătorie pe mare
seaward = dinspre mare
seawards = către/înspre mare, în direcţia mării
seaway = pasă; cale maritimă; mare deschisă, larg
seaworthiness = navigabilitate
sea watch = card la ancoră
seaworthy = în bună stare de navigabilitate
seine = năvod, setcă
separation zone = zonă de separare
separation line = linie de separare
to service = a deservi, a întreţine
to set adrift = a rămâne în derivă
to set afloat = a lăsa la apă, a lansa
to set the anchor = a fundarisi ancora
to set a course = a lua un drum, a trasa drumul navei pe hartă
to set the flag = a ridica pavilionul
to set off = a pleca în voiaj, a ieşi din port
to set off the course = a se abate de la drum
to settle accounts = a încheia socotelile
to sew = a drena; a coase
sewage = ape uzate, deşeuri
shaft = arbore/ax al elicei
shallow = fund mic; ape mici; întinsătură
shank = fus al ancorei
shape = formă, semn de vârf
shell = bordaj exterior, cocă, corp de navă
shelter = adăpost
shift = abatere
to shift = a schimba dana de acostare
shipper = încărcător
shipment = încărcare, încărcătură; partidă de marfă încărcată pe navă
shipping note/order = aviz de expediţie
shipwreck = naufragiu, epavă
shoal = banc, întinsătură, fund mic
shore = coastă, ţărm
shortage = lipsă
shovel = lopată
to shove off = a îndepărta/ a desprinde (o barcă) de ţărm/cheu/navă
sick-flag = pavilion de carantină
side = parte, bord
sidelights = lumini laterale, limini din borduri
sight = vedere, privire; observaţie astronomică
sight-bar/sight rule = alidadă
sight distance = vizibilitate; rază vizuală
signal lights = semnale luminoase;baliză
sling = praştie, aruncare; laţ; sapan, ţapan
to slacken speed = a înetini, a reduce viteza
snow blast = viscol, viforniţă
snowfall = ninsoare, cădere de zăpadă
to soil = a murdări; a păta
sound¹ = sunet
sound² = solid
sounder = sondă
sounding = sondaj, măsurare a adâncimii
sound-signalling appliances = dispozitiv de semnlizare sonoră
span = labă de gâscă
spare anchor = ancoră de rezervă
speed = viteză
spill = vărsare; pată
to spill = a vărsa un lichid, a risipi
spill cleanage = curăţare a petei
splice = matisire; îmbinare; nod
to splice = a matisi
squall = gren, vijelie, furtună; hulă
sqaure-rigged vessel = navă cu vele pătrate
stack = rând; gramadă; stivă de un rând; coş al navei
starboard = tribord
starboard lam/lantern = felinar tribord
statement of facts = istoric al operării navei
station = port, gară maritimă
station lights = lumini de poziţie
steep = abrupt
to steer = a conduce, a pilota; a gira, a cârmi
steerer = timonier, pilot, cârmaci
steering = guvernare, manevrabilitate
steering and sailing rules = reguli de drum
steering by the land = guvernare după repere costiere
steering (engine) flat/room = camera cârmei
steering gear = instalaţie de guvernare
steering light = lumină de guvernare
steering qaulities = calităţi manevriere
steering repeater = repetitor de drum/guvernare
steering wheel = timonă
stem/stempost = etravă
stern = pupa
stern bench = banchetă
stern frame = etambou
sternmost = cel mai apropiat de pupa
sternpost = etambou
sterway = viteză înapoi
stern anchor = ancoră pupa
stern foremost = cu pupa înainte
stern fast = legătură pupa
stern ward = de pupa, îndreptat spre pupa
sternwards = spre/către pupa
stevedore = stivator
stevedore gang = echipă de docheri stivatori
stevedoring crew = echipă de stivatori
stevedoring charges = cheltuieli de stivuire
stock = traversă de ancoră; ax de cârmă
stopping distance = distanţă de oprire
storage = depozitare
store = rezervă de bord, provizii
stores = provizii, materiale de bord
storehouse = depozit, magazie
to stow = a stivui, a amara
to stow the anchor = a pune ancora la post
stowage = stivuire
stowage capacity = capacitate a navei
stowage factor = indice/factor de stivuire
to strike the bell = a bate clopotul
stump = buştean
to submerge = a afunda
submerged = imers
sump = puţ de drenaj
sunk = scufundat
sunrise = răsărit
sunset = apus
supplier = furnizor
supplies = provizii
supply = aprovizionare, alimentare
to supply = a aproviziona
survey = inspecţie de registru
survey certificate = certificat de inspecţie
sway = balans
swaying = ruliu
to sweep = a mătura
sweepings = măturătură de marfă
swell = hulă, valuri de hulă
swept = dragat
swing = giraţie
to swing against the rudder = a se canarisi în bordul opus punerii cârmei
to swing off the course = a se abate de la cursul stabilit

duminică, 14 decembrie 2008

Litera R

racon/radar racon = far cu radar/de radiolocaţie, radiofar cu răspuns
radar bearing = relevment radar
radar reflector buoy = geamandură cu reflector pasiv
radar responder buoy = geamandură cu reflector radar activ
raider = navă de radă, navă în cursă
rail = şină, balustradă, copastie
rainbow = curcubeu
rain shower = aversă de ploaie
rainstorm = vijelie, furtună cu ploaie
range = bătaie, rază de acţiune
rate of exchange = curs valutar de schimb
relative bearing = relevment prova
replenishment = reumplere, completare, reaprovizionare
restricted visibility = vizibilitate redusă
retail = en detail
retail trade = comerţ en detail
to ride = a înfrunta valurile/furtuna
to ride easy = a nu avea tangaj mare în timpul staţionării la ancoră
to ride hard = a avea tangaj puternic la ancoră
ridge = creastă, culme, coamă
right ahead = chiar din/în faţă, de la prova
right aft = de la pupa; drept în pupa
right-handed propeller = elice pas dreapta
river = râu, fluviu
roadstead = radă
roll = ruliu; mişcare de ruliu
rolling = cu ruliu; de/cu hulă
rolling chock = chilă de ruliu
rolling rope = cablu la macara de ruliu
rolling tank = cisternă/tanc de ruliu
rope = parâmă
rope ladder = scară de frânghie
rope sling = ţapan de parâmă
to rot = a putrezi, a se strica; a rata, a pierde
route = rută, drum
ruddur = cârmă
rule = regulă
to rust = a rugini

sâmbătă, 13 decembrie 2008

Litera Q

quadrant = sector de cârmă
quarantine = carantină
quay = cheu, debarcader, chei
to quote = a cita; a menţiona; a fixa

Litera P

packing = ambalaj
paints = vopsele, pituri
parcel = pachet, colet
pendant = mandar simplu, cablu de vinci; flamură
pennant = flamură, fanion
to pick up = a ridica, a strânge, a scoate
pilot = pilot
to pilot = a pilota
pilotage = pilotage, pilotare
pilot boat = pilotină, navă de pilotaj
pilot house = timonerie, camera pilotului
piloting = pilotaj, pilotare
pilot jack = pavilion de pilot
pilot ladder = scară de pilot
pilot vessel = navă de pilotaj
pitch = pas al elicei; tangaj
pitching = tangaj
pivoting point = punct giratoriu
plank = scândură, dulap
plotter = echer de navigaţie
plotting = lucru pe hartă
poop = dunetă, pupa
port = babord, la babord; port, oraş cu port
to port! = cârma stânga
port aft = pupa babord
portage = transport, transportare; taxă de transport, navlu; zonă între apele navigabile peste care se face transbordarea mărfurilor sau a vaselor mici
porthole = sabord, hublou; fereastră de ventilaţie/aerisire
pound¹/sovereign/quid = liră sterlină
pound²/lb = livră, funt (0,373 kg sau 0,453 kg)
power boat = barcă cu motor
power craft = vehicul motorizat
power drive = acţionare mecanică
power-driven vessel = navă cu propulsie mecanică
prevailing = curent; existenţă
to proceed = a merge, a se deplasa
to propel = a propulsa, a pune în mişcare, a împinge
propeller = propulsor, elice
propeller fan = ventilator cu elice
pulley = roatăde transmisie, scripete, troliu
pump man = pompagiu
pump room = sala pompelor
pump well = puţul pompei
to put her nose into the wind = a veni cu prova în vânt
to put the barrels on their ends = a aşeza butoaiele în picioare

miercuri, 10 decembrie 2008

Litera O

oar = vâslă, ramă
occluded depression = depresiune ocluză
offshore = departe de ţărm/coastă; din larg
oil = ţiţei, petrol
on end = în picioare, perpendicular
on the high seas = în largul mării
open sea = mare largă/liberă
ordinary = obişnuit, normal, uzual
ordinary seaman = marinar necalificat
ordinary practice of seamen = bună practică marinărească
ore = minereu
ounce/oz. = uncie (31,103 g sau 28,349 g)
outer = exterior, din afară
to overtake = a ajunge din urmă, a depăşi
owner = proprietar

marți, 9 decembrie 2008

Litera N

narrow = trecere îngustă
narrow channel = trecere îngustă
navigation mark = reper de navigaţie
neglect = neglijenţă
non-displacement craft = ambarcaţiune/construcţie fără pescaj
notice of readiness = aviz de punere a navei la dispoziţie
nozzle = vârf, ştuţ

luni, 8 decembrie 2008

Litera M

machinery = instalaţie mecanică, maşină, mecanism
made course = drum adevărat
to make good = a naviga pe un drum bun
margin = toleranţă; plus
mast = catarg, arbore
mast band = cerc de coloană
mast cap = butuc
master = comandant, căpitan de vas comercial
masthead = vârf de catarg
mast hole = etambreu de arbore
masthead light = lumină de catarg
mate’s receipt = ordin de ambarco
mean of transportation = mijloc de transport
meridian = meridian, zenit
midships = la mijlocul navei, cuplu maestru
mine clearing = deminare
mineclearance = deminare
mine lifting = deminare
to mistake for = a confunda cu, a lua drept
*to be mistaken for = a fi confundat cu
to moor = a se lega, a acosta, a amara, a afurca
moorage = acostare, amarare, afurcare; loc de ancorare, ancoraj
mooring mast = stâlp de ancorare
mooring buoy = geamandură de ancorare

duminică, 7 decembrie 2008

Litera L

ladder = scară
lake = lac
land = uscat, ţărm, pământ
to land = a acosta, a trage la mal
land breeze = briză de uscat/de noapte
land mark = reper costier
lane = coridor, drum navigabil, bandă de circulaţie
lantern = felinar
lashing = legătură; parâmă, socar; amarare, amaraj
launch = şalupă
to lay = a pune, a aşeza
leak = spărtură; gaură de apă
to leak = a (se) scurge
leakage = scăpare; scurgere
leak-proof = ermetic
lee anchor = ancoră nefundarisită, ancoră de sub vânt
lee board = derivor lateral
lee shore = coastă de sub vânt
lee side = bord de sub vânt
leeward = sub vânt
leeway = derivă
length = lungime
length overall = lungimea peste tot
letter of guaranty/indemnity = scrisoare de garanţie
limit = limită, margine, hotar
lighthouse = far
lights and shapes = lumini şi semne
limitation = limitare, mărginire
line = parâmă, saulă
lines = carmace
load = încărcătură
log = loch, jurnal de bord
log book = jurnal de bord
look aut by sight and hearing = veghe vizuală şi auditivă
look-aut = vigilenţă, atenţie, băgare de seamă; veghe
lubrificating oil = lubrifiant
luff = margine de învergare
to luff = a veni în vânt
luff tackle = palanc simplu

sâmbătă, 6 decembrie 2008

Litera K

keel = chilă
knot = nod; nod marinăresc

vineri, 5 decembrie 2008

Litera J

jack-knife = cuţit de buzuner, briceag
jack ladder = scară de pilot
jacksatff = baston de pavilion prova
jettison = bunuri aruncate peste bord
jetty = dig de larg; debarcader

joi, 4 decembrie 2008

Litera I

ice breaking = spargere de gheaţă
ice cake = sloi de gheaţă
to impair = a deteriora, a strica; a împiedica, a stânjeni
in agreement = de acord
in compliance with = în conformitate cu
in bilge and cantline fashion = stivuire sfert pe sfert
inconspicuous = inobservabil, greu de remarcat
in doubt = în dubiu
inland = interior, intern
inland waterways = căi de navigaţie interioară
inner = interior, ascuns
inshore = la ţărm, aproape de ţărm, costier, de coastă
inshore navigation = cabotaj, navigaţie costieră
in sight = vizibil
invoice = factură

miercuri, 3 decembrie 2008

Litera H

hail = grindină
half ahead = jumătate înainte
halo = nimb, aureolă
to handle = a manevra
handling = conducere/manevrare a navei
harbour = port
harness = echipamen/haine de lucru
hatch = gură de magazie
hatch boards = panouri de acoperire (mingini)
hawse = nară
hawse-hole = gură de nară
hawser = parâmă, cablu, otgon
head = prova
head line = parâmă de legare prova
head light = lumină de catarg prova
to heave the anchor = a ridica ancora
to heave up = a vira, a recupera
heavy rainstorm = furtună cu averse puternice de ploaie
to heel = a (se) carena
helm = cârmă, timonă
helmsman = timonier
high seas = largul mării
hoist = coşadă
hold = magazie, hambar
hoop = cerc de butoi
horse latitudes = zonă de calm de la nord de Alizee
hose = furtun, manică
hull = corp de navă, cocă, osatură
hundredweight/cwt = quintal (45,359 kg)
hurricane = uragan, furtună, vânt puternic

marți, 2 decembrie 2008

Litera G

gale = furtună
gangway = schelă de bord/ de acces pe navă
gasket = garnitură, manşon; sachet, baieră
gauge = măsură
to gauge = a măsura
gear = mecanism, dispozitiv
ground = fund de mare, natura fundului mării
guard = vardie, pază
gust = rafală

luni, 1 decembrie 2008

Litera F

fall = curent de palanc
falling snow = ninsoare
fan = ventilator
to fasten = a amara, a volta, a lega
fairway = şenal navigabil, pasă de navigaţie, canal navigabil, pasă de acces
feature = particularitate, reper costier
fender = apărătoare, tranchet
first mate = ofişer secund
fishing vessel = navă de pescuit
fittings = accesorii de navă, garnituri
flag = pavilion
flashing light = lumină cu sclipiri
to float = a pluti; a scoate de pe uscat
floatage = flotabilitate
floating anchor = ancoră de furtună
floating dock = doc plutitor
floating ice = sloiuri în derivă; gheaţă plutitoare
floating light = far plutitor, geamandură luminoasă
floor = varangă
to flush = a se înroşi
fog = ceaţă, negură, pâclă
fog bank = banc de ceaţă
fog bell = clopot de ceaţă
fog-bound = imobilizat din cauza ceţii
foghorn = corn de ceaţă
fog signal = semnal fonic de ceaţă
fore = spre prova; înainte, în faţă
fore-and-aft = de la prova la pupa, longitudinal
fore-and-aft sail = velă aurică
forecastle = teugă, castel prova
forecastle deck = punte a teugii
foredeck = punte prova
foreman = şef de echipă
foremast = arbore trinchet
foresail = trincă, velă de trinchet
forestay = strai prova
fore top = gabier mic
fore top gallant mast = arbore zburător
fore yard = verga trinchet
forklift = cărucior/elevator cu furcă
forward breast line = traversă prova
forward spring = şpring spre înainte
fow = curgere, flux, curs, debit
fresh breeze = briză rece
fresh water = apă dulce
front = front
fuel oil = combustibil lichid
fully = pe deplin, cu totul, cu desăvârşire
funnel = coş

duminică, 30 noiembrie 2008

Litera E

earth-based navigation = navigaţie cu repere terestre
to ease = a fila; a slăbi o remorcă parâmă
to ease the chain = a fila lanţul de ancoră
east = est
ebb = reflux; curent de reflux
ebb and flow/flood = flux şi reflux
ebb tide = reflux
eddy = volbură, vârtej
endorsement= andosare
engaged in fishing = ocupat cu pescuitul, în curs de pescuit
engine = maşină, motor
engine hatch = spirai de maşină
engine man = motorist
engine room = compartimentul maşinii
engine shaft = arbore principal, arbore cotit
ensign = drapel, stindard
to ensure = a asigura, a garanta
to entail = a atrage după sine, a cauza, a determina
excise = acciză
to exonerate from = a scuti
eye of storm = ochiul furtunii

sâmbătă, 29 noiembrie 2008

Litera D

damage = avarie, stricăciune
damage by handling = avarie prin manipulare
dangerous goods = mărfuri periculoase
dead reckoning = estimă; punct estimat
dead reckoning by computation = estimă prin calcul
dead reckoning by plot = estimă grafică
dead-reckoning position = punct estimat
dead-reckoning sailing = navigaţie estimată
dead-reckoning track = drum estimat trasat pe hartă
deck = punte; covertă
deck appliance = instalaţie de punte
deck bridge = punte a comenzii de navigaţie
deck cover = capac al gurii de magazie, bocaport
deck crane = cranic, macara de bord
deck crew = echipaj de punte
deck department = secţie punte
deck fastenings = mijloace de legare de punte
deck gang = echipă de docheri de punte
deck gear = instalaţie de punte
deck hawse = nară de punte/ancoră
deck head beam = traversă
deck hook = guseu orizontal de punte
deck horse = cavilă pentru luat volte
deckhouse = ruf; careu pe puntea superioară; cabină a comandantului
deckhousing = suprastructură pe punte
deck light = iluminator de punte
deck load = încărcătură pe punte
deck log = caiet pentru notări de navigaţie
deck officer = ofiţer de punte
deck seamanship = practică marinărească
deck stopper = boţ al lanţului de ancoră
deck watch = cronometru de observaţii; serviciu de punte
deck watch error = stare absolută a cronometrului de observaţii
deck watch time = oră a cronometrului de observaţii
deck watchman = vardie de punte
deck cabin = cabină de punte
decker = marinar
deck-hand = marinar de punte
deflection = deviere, abatere
to deem = a considera, a socoti
deep sea = mare adâncă; mare largă; largul mării
demand = cerere
departure = plecare, îndepărtare
departure from = îndepărtare de la
depression = depresiune atmosferică
depth = adâncime
derrick = bigă de marfă
derrick crutch = suport al capului de bigă
derrick kingpost = coloană-suport de bigi
to detail = a numi, a repartiza
dew = rouă
dew point = punct de rouă
dip = înclinare, depresiune
dip correction = corecţie de depresiune a orizontului
to dip the tanks = a face măsurători în tancuri
disbursement = plată
dish = vas, farfurie; fel de mâncare
displacement = deplasament
displacement hull = cocă tip deplasament
displcement ton = tonă de deplasament
displacement tonnage = deplasament
disposition = poziţie
distance abeam = distanţă la travers
distress = sinistru maritim, naufragiu, primejdie pe mare
distress call = apel de sinistru
distress light = semnal pirotehnic de sinistru
diurnal variation = variaţie zilnică
diver = scafandru
dock = bazin portuar, doc
doldrums = calmuri ecuatoriale
drain = golire, uscare, drenaj
draught/draft = pescaj; greutate a coţadei; proiect; cambie; marfă, coţadă de marfă; schiţă, ciornă
to draw up = a întocmi
*to be deemed = a fi considerat
dredge = dragă
to dredge = a draga
drift = derivă
drift anchor = ancoră de furtună/derivă
drift angle = unghi de derivă
to drift ashore = a deriva spre coastă
due = cuvenit, datorat
dues = taxe
duly = cum trebuie, cum se cuvine, corect
dunnage = material de protejare şi separare a încărcături; fardaj de protecţie
dusk = crepuscul, amurg
dry-dock = doc uscat

vineri, 28 noiembrie 2008

Litera C

cabin = cabină de navă
cable = cablu
cable hold = magazie de parâme
cable holder = barbotin
cable laying = instalare a cablului submarin
call = escală, intrare în port
can = bidon, canistră
can buoy = geamandură cilindrică/butoi
cancel = anulare
cancellation clause = clauză de reziliere
cancelling date = dată de reziliere a contractului
can hooks = ţapan de butoaie
cant = înclinare
to cant = a răsturna, a se întoarce pe o parte
canvas sling = ţapan de pânză
capstan = cabestan, vinci
captain = comandant de navă în marina comercială; secund (incorect)
cargo = caric, încărcătură
cargo-and-passenger ship = navă mixtă: marfă şi pasageri
cargo bag = sac de marfă
cargo barge = şlep de marfă
cargo barge ship = navă port-barje
cargo boat/vessel = cargou, navă de mărfuri, navă comercială
cargo book = registru de evidenţă a mărfurilor încărcate pe magazii şi partizi
cargo booking = cerere de transport de mărfuri
cargo capacity = capacitate netă/ utilă de încărcare
cargo carriage = transport de mărfuri
cargo carrier = cargou, navă de transport; cărăuş, transportor
cargo charges = cheltuieli de încărcare a navei
cargo cheker = pontator de marfă la operarea navei
cargo container = container de marfă
cargo container ship = navă port-containere
cargo covered by bill = caric încărcat pe bază de conosament
cargo damage = avariere/deteriorare a încărcăturii în timpul transportului
cargo deadweight = capacitate netă/utilă de încărcare, capacitate de încărcare marfă
cargo deadweight tonnage = tonaj net, capacitate de încărcare marfă
cargo draft/draught = coţadă de marfă
cargo dues = taxe asupra mărfurilor operate
cargo habdling = manipulare a mărfurilor
cargo hold = magazie de mărfuri, hambar de navă, cală
cargo in bulk = încărcătură în vrac
cargo insurance = asigurare a încărcăturii
cargo lien = privilegiu de încărcare, drept de retenţie asupra mărfii
cargo liner = cargou/navă de linie
cargo list = listă de mărfuri, listă de încărcare
cargo manifest = manifest de mărfuri încărcate pe navă
cargo marking = marcare a mărfurilor
cargo navicert = certificat de transport maritim
cargo of timber = încărcătură de cherestea
cargo oil = încărcătură de ţiţei/petrol
cargo owner = proprietar al mărfii
cargo plan/cargoplan = cargoplan, plan de încărcare al navei
cargo stowage factor = indice de stivuire
cargo tray = palet
cargo underwriter = asigurator al încărcăturii
cargo work = operare de mărfuri (încărcare, descărcare, stivuire)
carrier = cărăuş, transportor
carrier’s risk = risc al cărăuşului
to carry = a căra, a duce
case = cutie, ladă
cask = butoi metalic
cattle ship = navă de transport animale vii
centerline/center line = axul longitudinal; plan diametral
certificate = certificat, atestat, patentă
certificate of clasification = certificat de clasă
certificate of freeboard = certificat de bord liber
certificate of healh/pratique = patentă de sănătate
to chafe = a freca, a uza/a încălzi prin frecare
certificate of damage = certificat de avarie
chain = lanţ
chain bin = puţ al lanţului de ancoră
chain cable = lanţ de ancoră
chain mail = za
chain sling = ţapan de lanţ
chain stopper = boţ de lanţ
chain towing = remorcaj cu lanţ
chain wail = portsart
channel = şenal, canal navigabil, pasă, trecere; strâmtoare
channel buoy = geamandură de pasă
chart = hartă nautică
chart compass = roză de hartă, roză a vânturilor
charted = trecut pe hartă
charter party = contract de navlosire
chart house/room = camera hărţilor
chart insruments = instrumente de lucru pe hartă
chart working = lucru pe hartă
chief electrician = electrician-şef
chief electrician’s mate = ajutor al electricianului-şef
chief engineer = şef mecanic
chief officer/mate = ofiţer secund
to chock = a sprijini cu pene; a înţepeni
cleat = tachet de împănare; pană
cloth = pânză
cloud = nor
cloudbank = masă de nori de joasă altitudine
cloud burst = rupere de nori, ploaie torenţială
cluster light = proiector cu lumini de lucru
coal = cărbuni
cock = robinet, ventil
coil = colac, rolă
to coil = a înfăşura, a răsuci; a bobina
cold front = front rece
cold sector = sector rece
to come alongside = a acosta cu bordul
to come full ahead/astern = a pune toată viteza înainte/înapoi
compliance = conformitate, acord
to consign = a depune, a transmite, a trimite, a preda
consignation = expediere de mărfuri
consignee = destinatar; primitor al mărfii
consignement = consignaţie; partidă de marfă
consignor/consigner = expeditor; expeditor al mărfii
convection = convecţie
course = curs, drum
course-and-bearing indicator = indicator de drum şi relevment
course line = linie a drumului
course mark = indicator de drum
course recorder = înregistrator de drum
course plotting = trasare a drumurilor
course per gyro compass = drum la girocompas
cover = înveliş, capac
craft = ambarcaţiune, barcă, vas
crane = macara de cheu, granic, cranic
crane boom = braţ de cranic
crate = ladă din şipci
crew = echipaj
cross stream = curent de travers
crutch = suport; furchet
custom = obicei, uz, uzanţă
customs = vamă, taxe vamale
custom-clearing form = permis vamal pentru transport
custom-house/customhouse = birou/oficiu vamal, vamă
custom-house officer = ofiţer de vamă, vameş
custom-house regulations = regulament vamal, instrucţiuni vamale
custom of the port = uz al portului
custom office = birou/oficiu vamal
customs officer = vameş
custom rules = regulament vamal
customs body = organ vamal
customs charges = taxe vamale
customs clearance = control vamal
customs-clearing form = permis vamal de transport
customs debenture = certificat de restituire a taxelor vamale
customs declaration = declaraţie vamală
customs duty/duties = taxe vamale
customs-enforcement area = zonă vamală
customs entry = declaraţie în vamă la sosire
customs examination = control vamal
customs fees = taxe vamale
customs formalities = formalităţi vamale
customs-free = scutit de taxe vamale
customs guard vessel = navă de supraveghere vamală
customs inspector = inspector vamal
customs launch = şalupă de vamă
customs patrol vessel = navă de patrulare vamală
customs schedule = clasificare vamală a mărfurilor; scală de tarife vamale
customs seal = sigiliu vamal
customs shipping documents = documente vamale de transport
customs tarrif = tarif vamal
customs warrant = permis vamal de ridicare a mărfurilor din depozit
customs waters = zonă vamală
customs wharf = cheu/mol vamalcyclone = ciclon

joi, 27 noiembrie 2008

Litera B

back scatter = lumină diuză
backing = retragere
bag = sac
bale = balot de marfă, pachet, colet
ballast = balast, lest
to ballast = a încărca cu balast
ballast sailing = navigaţie în balast
barrel = butoi din lemn
barrelhead = fund de butoi
beacon = baliză; radiofar
beacon bouy = geamandură fuziformă/de iarnă; geamandură cu semn de vârf
beam = lăţimea navei, traversă de punte, traversă mobilă, travers
beam end = capăt de traversă
bearing = relevment
bearing and distance = relevment şi distanţă
bearing angle = relevment semicircular
bearing by the sun = relevment la soare
bearings = punct al navei determinat cu relevmente
below decks = sub punte
belt = colac de salvare
bend = nod marinăresc
berth = loc de stoţionare, dană
to berth alongside = a acosta cu bordul
berth at the quay = dană, loc de staţionare la cheu
berth deck = punte a cabinelor
berth dues = taxe de cheiaj
bid = ofertă
bilge = gurnă, santină; burtă de butoi; fund de magazie
to bilge = a lua apă în santină
bilge and bilge = butoi pe butoi; burtă pe burtă
bilge and bilge stowage = stivuire butoi pe butoi
bilge and cantline = sfert pe sfert
bilge and cantline stowage = stiviure sfert pe sfert
bilge water = apă de santină
bill = chitanţă, notă de plată
bill of charges = decont de cheltuieli
bill of costs = decont de cheltuieli
bill of entry = declaraţie vamală de sosire
bill of entry for provisions = declaraţie vamală de provizii
bill of health = patentă/certificat de sănătate
bill of lading = conosament; poliţă de încărcare
bill of lading endorsed in blank = conosament andosat în alb
bitt = bindă
blade = pană; pală; safran; paletă
blast = sunet
blinker = lampă Morse, lampă de semnalizare, eclipsă; proiector de semnalizare
blizzard = viscol, furtună de zăpadă; vifor, vijelie
blue azimuth tables = table cu azimutul aştrilor
board sling = ţapan de platformă
board wages = indemnizaţie de hrană
boarding ladder = scară de pisică, scară de urcare la bord
boatswain/bos’ns = şef de echipaj, nostrom
bollard = baba de cheu, bolard
bollard cleat = tachet de bolard
bollard rig = instalaţie de legare cu babale
bonded = depozitat la vamă
bonded goods = bunuri din antrepozite vamale
boom = ghiu, tangon, braţ de bigă
boom davit = gruie de barcă
boom test certificate = certificat de probă a bigii
boom topping lift = balansină de ghiu/tangon
bottom = fund; carenă; operă vie; fund de navă
bottom ceiling/dunnage = paiol, paniol
bottom current = curent marin de fund
bottom frame = coastă de fund
bottom framing = osatură a fundului navei
bottom log = loch de carenă (electromecanic)
bow = prova; arc prova
bow anchor = ancoră prova/de post
bow anchor lantern = felinar de ancoraj prova
bow-and-beam-bearings = relevmente prova 45˚ şi travers (procedeul distanţei la travers)
bow-and-quarter lines = relevmente succesive
bow-and-stern mooring = ancorare în cap fix, ambosare
bow bearing = relevment prova
bow breast = traversă prova
bow bulb = bulb prova
bow buoyancy tank = tanc de balast prova
bow chock = ureche prova
bow-chock mooring pipe = nară prova (de acostare şi remorcaj)
bow distance = distanţă faţă de prova
bow fast = legătură prova înainte, parâmă de legare prova înainte
bow foremost = cu prova înainte
bow heavy = aprovat
bow light = lumină din bord; lumină de strai/guvernare
bow lighthouse = locaş al luminii din prova
bow line/rope = parâmă de legare prova înainte; legătură prova înainte
bow locker = magazie prova
bow mooring = ancorare cu prova
bow-on port/starboard = prova babord/tribord
bow on to the sea = cu prova pe val, travers pe val
bow propeller = elice prova
to bowse = a vira cu palanul
bow spring = şpring prova înapoi
bow thruster = propulsor prova
bow-to-stern landing = acostare cu prova la pupa altei nave
bow to the wind = cu prova în vânt
bowman = om în prova
to bowse = a vira cu palanul
bowsprit = bompres
to bowse = a vira cu palanul
breeches buoy = vestă-pantaloni; colac cu pantaloni de transbordare
breakwater = dig de larg, sparge val
breast = travers
breadth = lăţime
bridge = punte
bridge house = comandă de navigaţie; castel central
bridge ladder = scară de acces pe puntea de comandă
bridge light = luminator de punte
bridge officer = ofiţer de cart pe puntea de comandă
bridge rail = balustradă a punţii de comandă
bridge watch = cart pe comanda de navigaţie
bundle = legătură; maldăr, snop; ghem, pachet
bulk = vrac; masă; volum
bulk cargo = încărcătură în vrac
bulk carrier = vrachier
bulkhead = perete etanş de navă, perete de compartimentare
bunker = buncăr de cărbuni; combustibil
bunker fuel = combustibil de consum
to bunker fuel oil = a bunchera combustibil lichid
bunkering = buncherare, aprovizionare cu combustibil
bunker oil = combustibil de consum
bunker oil tank = tanc de combustibil
bunker supplier = furnizor de combustibil
buoy = baliză, geamandură; flotor de semnalizare
buoy boat = balizor, navă de balizaj
buoy line = parâmă de legare la geamandură; gripie
buoy mooring = geamandură de legare (ancorată la cort mort)
buoy rope = saulă de geamandură
buoyage = balizare
buoyancy = plutire, flotabilitate; emersiune
burlap = ţol, pânză de sac din iutăburst = desfăcut, plesnit (despre saci)

miercuri, 26 noiembrie 2008

Litera A

abaft = înspre/spre pupa; la pupa, aproape de pupa; înapoia
abaft the beam = înapoia traversului
abaft the forepeak = înapoia forepicului
abandon = abandon, abandonare, părăsire a navei
abandon drill = exerciţiu de abandonare/părăsire a navei
abandon-ship bill = rol de abandon al navei
abandoned ship = navă abandonată
abeam = la/de la travers
abeam to port/starboard = la travers babors/tribord
able seaman = marinar brevetat
able ship/vessel = navă cu bune calităţi nautice
aboard = la bord pe navă
aboard ship = la bord, pe navă
about to anchor = gata de ancorat
about to proceed to sea = gata de plecare pe/în mare
about to sail =gata de plecare din port
above board = deasupra punţii
above deck = pe punte
above sea level = deasupra nivelului mării
above-water = de suprafaţă; deasupra apei, la suprafaţă
above-water damage = avarie la opera moartă
acceleration in pitch = accelraţie unghiulară a tangajului
acceleration in roll = acceleraţie unghiulară a ruliului
acceleration in jaw = acceleraţie unghiulară a ambardeei
access board = schelă de acces la bord/pe navă, trepină
access door = gură de vizitare
access hatch = gură de vizitare a magaziei
access to international/territorial waters = acces în apele internaţionale/teritoriale
accident boat = barcă de salvare (pe navele comerciale); barcă de intervenţie
accident insurance = asigurare împotriva intervenţiilor
accommodation = cabină de navă; repartizare a cabinelor la bordul navei
accommodation bulkhead = perete despărţitor de cabină; perete al încăperilor de locuit
accommodation deck = punte a cabinelor
accommodation for the crew = cabine pentru echipaj
accommodation ladder = scară de bord
accommodation ladder winch = vinci al scării de bord
accommodation rail = balustradă; copastie de lemn
accommodations = cabine, amenajări
across the bow = travers-prova
act = act, acţiune; lucrare
act, neglect or default of the master = acţiune, greşeală sau omisiune a comandantului
act of God = forţă majoră, calamitate naturală (folosit în contractul de navlosire şi conosament)
act of navigation = lege a navigaţiei
act of providence = caz de forţă majoră
additional duty = taxe vamale suplimentare
additional freight = navlu suplimentar
admirality anchor = ancoră tip amiralitate (cu braţe fixe şi cu traversă)
admirality chart = hartă marină
admirality distance table = table de distanţe a amiralităţii
admirality List of Lights, Fog Signals and Visual Time Signals = carte a farurilor, semnalelor de ceaţă şi a semnalelor orare vizuale
admirality list of radio signals = carte a radiofarurilor
admirality notices to mariners = avize pentru navigatori ale amiralităţii
admirality sailing directions = cărţi pilot ale amiralităţii
admirality tide tables = table de maree ale amiralităţii
adrift = derivat de vânt sau curent
aerial = antenă radio
aerial antenna = antenă exterioară
to affreight = a navlosi; a închiria o navă
affreighter = navlositor
affreightment = navlosire
aft = la pupa, din pupa, spre pupa, de la pupa
aft draft = pescaj pupa
aft heavy = apupat
aft thruster = propulsor pupa
aft trim = asietă pupa
after = din/dinspre pupa; la/spre pupa; înapoi
after back spring = şpring pupa înapoi
after beam = după travers
after bearing = relevment pupa
after bow spring = şpring prova înapoi
after breast rope = traversă pupa
after bulkhead = perete etanş pupa
after capstan = cabestan pupa
after draft = pescaj pupa
after end/afterend = extremitate pupa
after hatch(way) = gură de magazie pupa
after hatch(way) coaming = ramă a gurii de magazie pupa
after head spring = şpring prova înapoi
after hold/afterhold = magazie/hambar pupa
after light/afterlight = lumină de pupa
after mast/aftermast = catarg pupa
afterpeak = picul pupa, afterpic
after-peak bulkhead = perete de presetupă/afterpic
after-peak tank = tancul afterpic
after perpendicular = perpendiculară pupa
after post/afterpost = etambou
after quarter line = legătură pupa, parâmă de legare pupa
after quarter spring = şpring pupa înapoi
after rope = parâmă de legare pupa; legătură pupa
after spring = şpring pupa
after spring leading aft = şpring pupa înapoi
after spring leading forward = şpring pupa înainte
after steaming light = lumină de catarg pupa
after steering gear = instalaţie de guvernare pupa
after swim = carenă pupa
after waist spring = şpring centru înapoi
aftermost = situat la pupa; cel mai din pupa
addtional risk = risc suplimentar
aground = eşuat, pus pe uscat
ahead = înainte, în faţa;dinspre prova
ahead speed = viteză înainte
air dragt = tiraj de aer
air cushion = pernă de aer
air-cushion vessel = vas pe pernă de aer
air pressure = presiune atmosferică
air mass = masă de aer
air scuttle = iublou
air shaft = puţ de aerisire/ventilaţie
alidade = alidadă
to allot = a aloca, a repartiza
all risks = toate riscurile
all risks insurance = asigurare pentru toate riscurile
all risks policy = poliţă de asigurare pentru toate riscurile
all-round light = lumină vizibilăb pe între orizontul
alogside = acostat cu bordul; de-a lungul bordului; bord la bord
alongside landing = acostare cu bordul
alongside towing = remorcaj la ureche
aloof = în larg; la distanţă de coastă
to alter the course = a schimba de drum
alternating coloured light = lumină alternativă colorată
alternating fixed and flashing light = lumină alternativă fixă cu străluciri
alternating fixed and group flashing light = lumină alternativă fixă cu grup de sclipiri
alternating flashing light = lumină alternativă cu sclipiri
alternating group flashing light = lumină alternativă cu grup de sclipiri
alternating group occulting light = lumină alternativă cu grup de ocultaţii
alternating light = lumină alternativă
alternating occulting light = lumină alternativă cu ocultaţii
altitude azimuth = azimut calculat din înălţime
altitude angle = înălţime a astrului
altitude circle = vertical al astrului
altitude correction = corecţie de înălţime
altitude error = eroare de măsurare a înălţimii
altitude method = metodă a înălţimii
altitude of heavenly body = înălţime măsurătă la astru
altitude of a star = înălţime măsurată la stea
altitude of the Sun = înălţime măsurată la Soare
altitude parallax = paralaxă de înălţime
altitude rate error = eroare de calcul al înălţimii
always afloat = permanent în stare de plutire
always afloat or safely aground = permanent în stare de plutire sau eşuat fără pericol
amount insured = sumă asigurată
amount of cable aut = lungimea lanţului filat
amount of deviation = valoare a deviaţiei
amount of helm/rudder = unghi de cârmă
amount of yaw = unghi de ambardee
anchor = ancoră
at anchor = la ancoră, ancorat
to anchor = a ancora
anchor ahead and stern = a ancora în cap fix (cu ancorele prova şi pupa)
anchor arm = braţ de ancoră
anchor ball = bulă de navă ancorată
anchor bell = clopot prova/de ancoră
anchor bend = nod de ancoră
anchor blade = palmă/unghie de ancoră
anchor bolt = bulon de ancorare
anchor buoy = geamandură de ancoră
to anchor by the stern = a ancora cu ancora pupa
anchor cable = lanţ de ancoră; cablu de ancorare
anchor chain = lanţ de ancoră
anchor chain releasing device = dispozitiv de eliberare a lanţului de ancoră
anchor chain shackle = cheie de împreunare a porţiunilor lanţului de ancoră
anchor chamber = puţ al lanţului de ancoră
anchor crown = diamant al ancorei
anchor fluke = palmă de ancoră
anchor gear = instalaţie de ancorare
anchor ground = loc de ancoraj, loc de staţionare la ancoră
anchor handling = manipulare a ancorei
anchor-handling crane = macara de manipulare a ancorei
anchor-handling windlass = vinci de ancoră
anchor hawse = nară de ancoră
to anchor head and stern = a ancora în cap fix
anchor hold = forţă de ţinere a ancorei
anchor lashing = boţare a ancorei
anchor line/rope = parâmă/barbetă/lanţ de ancoră
anchor palm = palmă de ancoră
anchor shaft/shank = fus al ancorei
anchor signal = semnal de ancoraj
anchor stock = traversă de ancoră
anchor stopper = boţ de ancoră
anchor watch = cart/veghe la ancoră
anchor winch/windlass = vinci de ancoră
anchorage = ancoraj, loc de ancorare, ancorare, staţionare la ancoră; taxe de ancorare
anchorage apparatus = instalaţie de ancorare
anchorage area = zonă de ancoraj
anchorage buoy = geamandură de ancoraj/de radă
anchorage dues/duty = taxe de ancoraj
anchorage ground = loc de ancoraj; fund favorabil ancorării
anemometer = anemometru
angle at the pole = unghi la pol
angle observation = măsurare a unghiului/înălţimii cu sextantul
angle of altitude = unghi al astrului
angle of approach = unghi de venire la acostare (faţă de cheu)
angle of the bow = relevment prova la ţintă
angle of convergence = corecţie ortodromică
angle of drift/leeway = unghi de derivă
angle of flooding = unghi de inundare
angle of list/loll = unghi de canarisire
angle of rudder = unghi de cârmă
angle of swing = unghi de întoarcere pe ancoră
to angle the rudder = a pune cârma
annual variation of declination = variaţie anuală a declinaţiei magnetice
to answer the helm/rudder = a asculta de cârmă
anticyclone = anticiclon
apparatus = aparat, dispozitiv, instrument
apparent altitude = înălţime vizibilă; înălţime aparentă
apparent daily motion = mişcare diurnă aparentă
apparent day = zi adevărată/solară
apparent diurnal motion = mişcare diurnă aparentă
apparent horizon = orizont aparent/vizibil
apparent solar day = zi solară adevărată
apparent solar time = timp solar adevărat (local sau la Greenwich)
apparent time = timp (solar) adevărat
appliance = dispozitiv, instrument, instalaţie
appraisal = prevenire, avertizare, apreciere
approach = apropiere, aterizare
approach area = zonă de aterizare/apropiere
approach beacon = radiofar de aterizare
approach buoy = geamandură de aterizare/acces/intrare
approach channel = pasă/canal de acces
approach fairway = pasă de acces
to approach the land = a ateriza pe coastă, a se apropia de uscat
approach navigation = navigaţie în apropierea coastei
approved life buoy = colac de salvare aprobat
arc of the great circle = arc de cerc mare; ortodromă
arc of horizon = sector de orizont
arc of visibility = sector de vizibilitate
artic patrol vessel = navă de patrulare arctică
as = la fel de, precum
as a fleet = alcătuind o flotă
assessment = evaluare, estimare, apreciere, stabilire
assignment = acordare, cesiune, transfer
astern = mers/marş înapoi
astern going/motion = mers/marş înapoi
astronomic(al) bearing = relevment astronomic
astromonic(al) declination = declinaţie astronomică
astronomic(al) ephemeris = efemeridă astronomică
astronomic(al) equator = ecuator astronomic
astronomic(al) fix = punct astronomic
astronomic(al) horizon = orizont astronomic
astronomic(al) latitude = latitudine astronomică
astronomic(al) longitude = longitudine astronomică
astronomic(al) meridian = meridian astronomic
astronomic(al) navigation = navigaţie astronomică
astronomic(al) observation = observaţie astronomică
astronomic(al) parallel = paralel astronomic
astronomic(al) position = punct/poziţie astronomic(ă)
astronomic(al) position finding = determinare a punctului astronomic
astronomic(al) position line = dreaptă de înălţime, linie de poziţie astronomică
astronomic(al) refraction = refracţie astronomică
astronomic(al) sight = observaţie astronomică
astronomic(al) triangle = triunghi sferic de poziţie, triunghi astronomic
*to be/to lie/to ride/ to stand at anchor = a sta la ancoră, a fi ancorat
*to cast/to drop anchor = a fundarisi ancora
*to weigh anchor = a vira/a ridica ancora
*to swing at anchor = a gira la ancoră
*to heave the anchor = a ridica ancora
athwartships = transversal
aurora = auroră
available depth = adâncime disponibilă

duminică, 21 septembrie 2008

Războiul din Pacific - Al doilea război chino-japonez

În 1936, Chiang a fost răpit de Zhang Xueliang. Ca o condiţie a eliberării sale, Chiang a acceptat să formeze un front unit cu forţele comuniste pentru lupta împotriva japonezilor. La scurtă vreme după aceasta, pe 7 iulie 1937, a izbucnit Incidentul de la podul Marco Polo, care a oferit pretextul pentru declansarea oficială a războiului între Republica China şi Imperiul Japonez. Deşi naţionaliştii şi comuniştii aveau să coopereze în mai multe campanii militare împotriva Japoniei şi au căutat să creeze un front naţional unit împotriva invadatorilor, Mao Zedong a refuzat să se subordoneze direct Kuomintangului, obiectivul pe termen lung al comuniştilor rămânând revoluţia socială. În 1939, armata comunistă era compusă din aproximativ 500.000 de oameni, total independente de structurile de comandă ale KMT.
În 1939, forţele japoneze au încercat să invadeze Orientul Îndepărtat Sovietic atacând din Manciuria. Atacul lor a fost stopat în timpul luptelor de la Halhin Gol de o forţă mixtă sovieto-mongolă condusă de Gheorghi Jukov. Această victorie sovieto-mongolă a oprit expansiunea niponă spre nord, iar Japonia şi URSS au păstrat o pace fragilă până în 1945.
De-a lungul deceniului al patrulea, Japonia a reuşit să piardă simpatia opiniei publice din ţările occidentale, în special din Statele Unite şi Regatul Unit. După aşa-numitul incident Panay, opinia publică americană a devenit clar antijaponeză.
Pe la 1941, conflictul intrase într-un punct mort. Japonezii ocupaseră cea mai mare parte a nordului şi centrului Chinei, Kuomintang se retrăsese spre interiorul ţării şi stabilise o capitală temporară la Chungking, iar comuniştii controlau zona din Shaanxi. În plus, trebuie spus că japonezii controlau cu anumite limite zonele mai sus-amintite. Niponii controlau căile ferate şi pricipalele oraşe, dar nu aveau o prezenţă semnificativă în vastele zonel rurale chinezeşti. Orice ofensivă împotriva forţelor regulate chineze, care se retrăgeau şi se regrupau, era îngreunătă de terenul muntos din sud-vestul ţării, în vreme ce forţelor comuniste organizaseră un război de guerilă generalizat şi activităţi de sabotaj în centrul şi estul ţării, în spatele liniilor nipone. Japonezii au sprijinit mai multe guverne marionetă, unul dintre cele mai cunoscute fiind cel condus de Wang Jingwei. Comportamentul brutal al forţelor de ocupaţie şi prea puţinele responsabilităţi lăsate guvernelor locale, au făcut ca acestea din urmă să nu reprezinte în ochii populaţiei alternative viabile la guvernul lui Chiang. Japonezii nu erau dispuşi să negocieze direct cu Chiang şi încercau să creeze francturi în frontul unit chinez.

sâmbătă, 20 septembrie 2008

Războiul din Pacific - Conflictul dintre China şi Japonia -- Contextul general

Rădăcinile conflictului pot fi găsite în secolul al XIX-lea, când haosul politic din China a fost exploatat imediat de o Japonie aflată în plin proces de modernizare şi expansiune. În timpul ultimelor decenii ale secolului al XIX-lea şi primii ani ai celui de-al XX-a, Japonia a intervenit şi în cele din urmă a anexat Coreeea şi şi-a extins influenţa economică şi politică în China, în mod special în Manciuria. Această expansiune niponă a fost favorizată de faptul că în China puterea politică era fragmentată între diferiţi dictatori militari locali, iar guvernul central avea doar un control parţial asupra ţării.
Totuşi, situaţia a început să se schimbe în deceniul al treilea, China a început să se întărească şi s-a dovedit tot mai dornică să reziste presiunilor japoneze. În 1927, generalisimul Chiang Kai-shek şi Armata Naţională Revoluţionară a Kuomintangului (KMT) au organizat Expediţia nordestică. Chiang a reuşit să învingă dictatorii militari din sudul şi centrul ţării şi a început procesul de supunere a seniorilor războiului din nordul Chinei. Temându-se că dictatorul militar din Manciuria, Zhang Xueliang, era pe punctul de a se supune guvernului central chinez, japonezii au regizat Incidentul Mukden din 1931 şi au ocupat Manciuria, proclamând înfiinţarea unui nou stat , Manchukuo, un stat marionetă nipon. În fruntea acestui stat a fost pus fostul împărat al Chinei, Henry Pu Yi.
Obiectivele japoneze în China vizau menţinerea aprovizionării cu materii prime, în condiţia menţinerii în regiune a unor regimuri locale care să nu acţioneze împotriva intereselor nipone. Deşi acţiunile japoneze nu păreau cu nimic diferite de cele ale altor puteri coloniale care acţionaseră în regiune în secolul al XIX-lea, de prin 1930, sub influenţa celor 14 puncte wilsoniene, folosirea forţei militare în sprijinul colonialismului nu mai era considerată de comunitatea internaţională o comportare potrivită.
Intervenţia japoneză din Manciuria a fost aspru criticată în comunitatea internaţională şi a dus la retragerea Japoniei din Liga Naţiunilor. În deceniul al patrulea, conflictul dintre China şi Japonia a ajuns într-un punct mort, Chiang fiind mult mai interesat de elilminarea forţelor comuniştilor chinezi, pe care le considera un pericol mult mai important decât cel reprezentat de japonezi.
Deşi la început au cooperat în cadrul Expediţiei nordice, în perioada 1930-1934, Kuomintangul şi comuniştii au intrat într-un conflict deschis. Japonezii au exploatat luptele interne din China pentru a face noi incursiuni precum debarcarea de la Shanghai din 1932.
Între timp, în Japonia, asasinatele făptuire de o serie de organizaţii secrete şi efectele Marii crize economice au dus treptat la pierderea controlului civililor asupra guvernului în favoarea militarilor. În plus, înaltele comandamente militare nu aveau decât un control limitat asupra armatelor terestre, care acţionau de cele mai multe ori în propriul lor interes, de multe ori în contradicţie cu interesele generale ale naţiunii. Pentru justificarea expansiunii, niponii foloseau ca justificare panasianismul. Esenţa acestei politici a fost sintetizate cel mai bine de "doctrina Amo" din 1934, (după numele lui Eiji Amo, şeful departamentului de informaţii al Ministerului de Externe al Japoniei). Cunoscută şi ca "Doctrina Monroe a Asiei", aceasta anunţa intenţia Japoniei de adoptare în relaţia cu puterile europene a unei politici a "mâinilor libere" în China, negând astfel politica porţilor deschise. Noua doctrină afirma că Japonia este singurul lider regional în asigurarea securităţii în Asia de est, arogându-şi inclusiv sarcina combaterii comunismului. De faot, motivele economice erau principalii factori care au dus la invadarea Chinei. În timpul Marii Crize Economice, exporturile nipone către Europa şi America au scăzut în mod dramatic, iar Japonia a găsit soluţia dominării Chinei din punct de vedere politic şi economic pentru asigurarea unei pieţe stabile. În perioada care a dus la războiul pe scară largă din 1937, japonezii au folosit limitat forţa în conflicte locale pentru a obliga China să renunţe la politica protecţionistă şi să interzică activităţile sau boicoturile antijaponeze, acolo unde apăreau aceste.

duminică, 14 septembrie 2008

Războiul din Pacific - Teatre de luptă

Între 1942 şi 1945, au existat patru teatre principale de conflict în cadrul Războiului din Pacific, şi anume:
-- China;
-- Oceanul Pacific central;
-- Asia de sud-est;
-- Asia de sud-vest.
Istoricii militari americani consideră că au existat numai două teatre de operaţiuni:
-- Teatrul de operaţiuni Pacific (PTO);
-- Teatrul de operaţiuni China-India-Burma (CBI).
Această împărţire nu ţine seama de faptul că acestor teatre de luptă nu le corespundeau comenduiri operaţionale distincte. În cadrul Teatrului de operaţiuni Pacific, controlul forţelor lor era împărţit între Comenduirile Regiunilor Oceanului Pacific şi Comenduirea Pacificului de sud-vest.
În 1945, pentru o scurtă perioadă mai înainte de capitularea Japoniei, Uniunea Sovietică şi aliaţii ei mongoli au atacat forţele japoneze din Manciuria, în nord-vestul Chinei.

Războiul din Pacific - Participanţi

Principalii Aliaţi participanţi au fost Statele Unite, China şi Regatul Unit (incluzând forţele din India Britanică), Australia şi Noua Zeelandă. Olanda, Canada, Mexic, Forţele Franceze Libere şi multe alte state (în principal colonii britanice au participat de asemenea. Uniunea Sovietică a participat la două conflicte scurte războaie de frontieră (bătălia de la Lacul Hasan şi bătălia de la Halhin Gol) cu Japonia în 1938 şi 1939, după care a rămas neutră în până în august 1945, când s-a alăturat efortului aliat, invadând Manchukuo în cadrul Operaţiunii Furtună de August.
Statele Axei care au sprijinit Japonia au fost statele marionetă Manchukuo şi cel cojndus de Wang Jingwei (care controla regiunile de coastă ale Chinei). Tailanda s-a alăturat Axei după ce a fost constrânsă să facă un asemenea pas, iar armata sa a participat în Camapania din Burma. Japonia a înrolat mulţi soldaţi din coloniile sale Coreea şi Formosa (Taiwanul din zilele noastre). Germania Nazistă şi Italia Fascistă au sprininit acţiunile japoneze prin intervenţia forţelor lor navale, care au fost însă de mică amploare.

sâmbătă, 13 septembrie 2008

Războiul din Pacific - Parte al celui de al doilea război mondial

Perioada: 7 iulie 1937–9 septembrie 1945
Locaţia: Asia, Oceanul Pacific, insulele sale şi ţările riverane
Rezultat: Victoria Aliaţilor, Capitularea necondiţionată a Japoniei
Motivul de război: Expansionismul japonez

Războiul din Pacific a fost parte a celui celui de-al doilea război mondial, luptele derulându-se în Oceanul Pacific, insulele sale şi în Asia de răsărit, între 7 iulie 1937 şi 14 august 1945. Cele mai importante lupte au avut loc după ce Imperiul Japonez a atacat o serie de ţări, care au ajuns să fie cunoscuţi ca Aliaţii (sau Puterile aliate).
În zilele noastre, în Japonia se foloseşte denumirea "Războiul din Pacific", puţini dintre niponi referindu-se la conflict ca la "Marele război din Asia de Est", termen adoptat în mod oficial de Cartierul General Imperial în 1941 şi scos în afara legii în 1945, în timpul ocupaţiei Japoniei.

miercuri, 3 septembrie 2008

Elementele componente ale instalaţiei de legare

Elemente pentru fixarea parâmelor de legare:
-- babalele, sunt coloane cilindrice, verticale, amplasate pe punţi în locuri convenabile şi servesc la legarea parâmelor (voltare). Pot fi simple sau în cruce, executate prin turnare sau sudare, fiind fixate de punte prin intermediul unei plăci sudate sau prinsă solid în buloane. Materialul de confecţionare a babalelor este oţelul sau fonta, dar la navele mici dotate cu parâme vegetale sau sintetice, se permite confecţionarea babalelor din aliaje;
-- bintele, sunt de aceiaşi construcţie ca şi babalele, dar sunt formate dintr-o singură coloană cu o traversă, având aceiaşi întrebuinţare ca şi babalele.
-- tacheţii sunt piese metalice sau din lemn sub formă de T, montaţi pe punte, copastie sau catarge. La tachet se ia volta parâmelor subţiri, la nave mici, şalupe, yachturi, ambarcaţiuni sportive;
Tipuri de babale, binte şi stope de parâme

vineri, 29 august 2008

Instalaţia de acostare şi legare

Instalaţia de acostare şi legare, este un ansamblu de piese mecanisme şi dispozitive cu ajutorul cărora se asigură fixarea navei în poziţia voită, asigurându-se legătura de contact cu malul, amenajat sau nu , ori cu alte nave staţionate sau în marş.
Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească această instalaţie:
-- să asigure apropierea sigură a navei de locul de acostare;
-- să asigure manevre comode de legare;
-- să menţină constantă tensiunea din parâmele de legare;
-- să permită reglarea după necesităţi a lungimii parâmelor de legare, în condiţiile variaţiei de pescaj la încărcare-descărcare şi variaţiei de nivel datorită mareelor;
Navele din construcţie sunt dotate cu piese, mecanisme şi dispozitive necesare a fi folosite la toate genurile de manevre ce au loc la bord. Amplasarea acestor piese şi mecanisme este condiţionată de mărimea şi destinaţia navei, dar în general ele se găsesc amplasate cu preponderenţă în sectorul prova şi pupa pe punţi. În sectorul centru prezenţa unor asemenea instalaţii este mai redusă. Deoarece aceste piese şi mecanisme sunt supuse unor eforturi foarte mari ele trebuie să fie confecţionate din materiale de calitate superioară, iar sistemul lor de fixare să corespundă sarcinilor de lucru.

joi, 28 august 2008

Măsuri de siguranţă în lucrul cu instalaţia de ancorare

Pe timpul manevrelor şi lucrărilor executate cu instalaţia de ancorare se vor respecta următoarele norme de protecţia muncii:
-- înaintea efectuării oricărei manevre, locurile de manevră vor fi degajate de toate obiectele care ar putea stânjeni buna ei desfăşurare. Persoanele care nu au rol de manevră în locul respectiv vor fi îndepărtate în timpul executării manevrei;
-- este interzis a se staţiona în apropierea lanţurilor pe timpul fundarisirii sau virării ancorei;
-- în cazul când ancora nu porneşte la slăbirea frânei, este interzis să se ridice lanţul dedesubt, să se apese pe lanţ cu picioarele sau să se bată în zale pentru antrenarea lanţului;
-- este interzis a se fundarisi ancora cu vinciul cuplat şi manivelele (manelele) puse pentru virare. Înainte de fundarisirea ancorei, trebuie controlat dacă siguranţele sau bolţurile de siguranţă au fost scoase şi pe traseul de alunecare a lanţului nu se găsesc obstacole de orice natură;
-- este interzis să se pună mâna pe lanţ pentru aranjarea lui pe barbotină pe timpul virării, sau să se încerce dirijarea sau oprirea cu piciorul a lanţului pe timpul virării şi filării;
-- dacă ancora pe lângă lanţul ei mai are o parâmă metalică pentru siguranţă, înainte de fundarisire se verifică dacă parâma metalică nu este încurcată şi nu are pe traseul de filare obiecte sau persoane care ar putea fi lovite. Nu se va slăbi vinciul până când se va constata că parâma poate să se scurgă liber în urma ancorei;
-- vinciurile sau cabestanele electrice vor fi încercate înainte de manevră la toate treptele de viteză şi în ambele sensuri (înainte-înapoi);
-- este interzis a se lucra cu un vinci al cărui reostat de pornire (controler) este defect.
Nu este permis a se deplasa controlerul când vinciul este cuplat pentru virare manuală;
-- castanetele nu se vor ţine cu mâna în timpul funcţionării vinciului;
-- cuplarea şi decuplarea vinciului trebuie făcute complet pentru a se evita defectarea vinciului. Înainte de a decupla vinciul, frâna trebuie strânsă, iar imediat după cuplare frâna trebuie slăbită;
-- la vinciul de ancoră acţionat cu manivele, la virare se va pune obligatoriu în poziţia de lucru clichetul de blocare a rotirii în sens invers a axului vinciului. La terminarea virării se va lăsa clichetul pus şi se vor scoate manivelele care se vor pune la post;
-- orice reparaţie sau intervenţie pentru remedierea vreunei defecţiuni a vinciului se vor face numai când acesta este în repaus;
-- este interzisă scoaterea lanţului de ancorare pe punte în timpul marşului. Controlul,curăţarea şi vopsirea lanţului ancorei se vor face numai în timpul staţionării;
-- în timpul iernii, puntea navei va fi curăţată de zăpadă şi gheaţă în locurile unde se execută manevra. De asemenea, se va avea în vedere ca punţile de manevră să nu fie murdare de grăsimi sau uleiuri;
-- nu trebuie să se afle bărci sau înotători în afara bordului în momentul fundarisirii ancorei care ar putea ajunge sub navă,iar cei care lucrează la ancoră sau la lanţ în afara bordului, să fie asiguraţi cu veste de salvare şi legaţi.

marți, 26 august 2008

Dispunerea elementelor instalaţiei de ancorare


1 - vinci de ancoră
2 - postamentul vinciului
3 - tubul puţului de lanţ
4 - puţul lanţului
5 - pstamentul stopei
6 - stopa de lanţ
7 - lanţul de ancoră
8 - nara de ancoră
9 - ancoră tip Hall

luni, 25 august 2008

Materiale din compunerea instalaţiilor de ancorare

Alte materiale din compunerea instalaţiilor de ancorare:
-- ancoratorul - o placă postament aşezată pe punte, înclinată spre bordaj pa care se fixează ancora amiralitate;
-- gruia de ancoră - de capon, grui simplu rotativ folosit pentru ridicarea şi aşezarea la post a ancorei amiralitate
-- capul de şarpe - şcondru metalic la prova navelor cu un rai deschis prin care trece lanţul ancorei cu 4 gheare;
-- lanţul călăuză - un lanţ fără pod având unul din capete legat de diamantul ancorei cu 4 gheare şi serveşte la smulgerea ancorei şi la fixarea ei la post fiind călăuzit prin raiul deschis de la capul de şarpe. Ancora este fixată la post de-a lungul capului de şarpe.
-- căpăţâna de ancoră - se foloseşte atunci când există pericolul de pierdere a ancorei sau când trebuie abandonată ancora şi lanţul,se leagă de diamantul ancorei cu ajutorul unei gripii (parâmă), a cărei lungime este egală cu adâncimea plus 1/3 din adâncime. Folosirea ei ajută la găsirea rapidă a ancorei.

joi, 21 august 2008

Puţul lanţului, Maşina instalaţiei, Vinciul ancorei, Cabestanul ancorei

Puţul lanţului, este un compartiment dispus sub puntea principală sub instalaţia de ancorare şi în care se depozitează lanţul de ancoră. Este un compartiment etanş se confundă cu compartimentul de coliziune prova - forpick - şi este căptuşit de obicei cu lemn. În acest compartiment capătul de lanţ este prins cu cioc de papagal.
Modul de prindere al lanţului în puţul lanţului

Maşina instalaţiei, este maşina de forţă cu ajutorul căreia se manevrează lanţurile ancorelor la virare şi fundarisire, precum şi parâmele de legare a navei şi poate funcţiona mecanic, electric, hidraulic sau manual. Aceasta poate fi un vinci sau un cabestan.

Vinciul ancorei, se află amplasat de regulă la prova pe puntea teugă, are axul de rotaţie orizontal şi se compune din: două barbotine profilate anume pentru zalele lanţului, prevăzute cu sistem de frânare. În cazul filării lanţului de ancoră barbotinele se rotesc liber pe ax şi pot fi reduse din viteză cu ajutorul unor frâne cu fricţiune, iar în cazul virării lanţului, barbotinele se cuplează cu axul vinciului, acesta fiind rotit de motorul de acţionare pe diferite trepte de viteză. Pe axul orizontal principal are dispuşi doi tamburi (clopote), ce pot fi cuplaţi sau decuplaţi după nevoi şi care se folosesc la manevrarea parâmelor.
Vinciul
1 - manivelă; 2 - tambur; 3 - manivelă pentru frână; 4 - manivelă.

Cabestanul ancorei, se află amplasat de regulă la pupa pe puntea dunetă, are axul de rotaţie vertical şi se compune din: o barbotină profilată anume pentru zalele lanţului, prevăzută cu sistem de frânare prin fricţiune (ferodou). În cazul filării lanţului de ancoră barbotina se roteşte liber în jurul axului şi poate fi redus din viteză cu ajutorul frânei, iar în cazul virării lanţului, barbotina se cuplează cu axul cabestanului, acesta fiind rotit de motorul de acţionare pe diferite trepte de viteză. Pe axul vertical de rotaţie are la partea superioară un clopot metalic de forma unui mosor sau tambur ce poate fi cuplat sau decuplat după nevoi cu ajutorul unor castaniete şi care se foloseşte la manevrarea parâmelor. La partea superioară clopotul este prevăzut cu locaşuri pentru introdus manelele de manevrat manual.

Cabestanul

1 - postament; 2 - barbotină; 3 - tambur; 4 - locaş pentru manele; 5 - controler.

marți, 19 august 2008

Nările de lanţ şi dispozitivele pentru fixarea ancorelor

Nările de lanţ, sunt piese metalice rezistente cu care se creează deschideri în punte şi bordaj prin care trec lanţurile de ancoră şi unde stau la post ancorele fără traversă. Nările trebuiesc dispuse în ambele borduri şi au un diametru care să permită trecerea a trei diametre de lanţ prin ele.

Dispozitivele pentru fixarea ancorelor, sunt mecanisme de siguranţă dispuse pe punte între nara de ancoră şi maşina de forţă şi au rolul de a prelua sarcina de tracţiune a lanţului când ancora este fundarisită şi greutatea ancorei când se află la post, pentru a nu solicita axul instalaţiei.
Acestea pot fi:
-- stopele de punte, sunt solid fixate în punte, pot fi cu fălcele, cu manetă şi cu călcâi, au la partea superioară un canal sau o scobitură prin care trece lanţul ancorei şi printr-o manivelă pot fi strânse fălcelele peste lanţ sau se poate ridica călcâiul blocând astfel trecerea lanţului într-un sens sau în celălalt.
-- boţurile, sunt bucăţi de lanţ fixate solid cu un capăt în punte, iar la celălalt capăt se termină cu un cioc de papagal sau o gheară de drac prin intermediul cărora preia tracţiunea din lanţ.

Stope de lanţ