Powered By Blogger

miercuri, 31 decembrie 2008

Poze vechi Portul Constanţaluni, 22 decembrie 2008

Litera Z

zenith = zenit
zone = zonă, regiune, fâşie

duminică, 21 decembrie 2008

Litera Y

yard = yard; şantier naval
yaw = ambardee
yoke = brăţară, eche rotundă

sâmbătă, 20 decembrie 2008

Litera W

wardroom = careu al ofiţerilor
warehouse = depozit, antrepozit
watch officer = ofiţer de cart
water craft = ambarcaţiune
watertight = etanş la apă
weight = greutate
to weight = a cântări
well = puţ de santină
wharf = cheu, debarcader, ponton, şantier naval
wheel = roată, timonă
wheel steering = timonă
wheelhouse = timonerie
whistle signal = semnal cu fluierul
wholesale = en gros
wholesale trade = comerţ en gros
wild = nemanevrabil, greu de guvernat
winch = vinci
winch barrel = tambur al vinciului de ancoră
wind = vânt
windage = partea expusă vântului
windlass = troliu, vinci de ancoră
windward = bord din vânt; în bordul din vânt; în vânt
wire = parâmă metalică; sârmă
with respect to = cu privire lawreck = naufragiu; sinistru maritim; navă naufragiată

Litera V

to veer = a fila lanţul de ancora, parâma
veering = girare
vessel = navă eşuată
vessel aground = navă eşuată
vessel not under command = navă care nu este stăpână pe manevra sa
vessel restricted in her ability to manoeuvre = navă cu capacitate de manevră redusă
victuals = hrană, provizii, alimente
to victual = a aproviziona cu hrană; a (se) hrăni

joi, 18 decembrie 2008

Litera U

ullage = ulaj, spaţiu neumplut
ultrasonic depth finder = sondă ultrason
under keel clearence = adâncime sub chilă
under way = în mers, în mişcare
upper deck = punte superioară
upsea = cu valuri din prova

miercuri, 17 decembrie 2008

Litera T

tackle = greement, palanc; unealtă, sculă
to tackle = a lega funii
tackle fall = curent
to taint = a infecta, a polua; a se strica, a se altera
tainted = alterat, stricat; pătat, mânjit
to take aboard = a îmbarca, a luat la bord
to take reckoning = a determina punctul estimat al navei
to take sights = a lua înalţimi la aştrii
to take soundings = a lua sonde, a sonda
to take a tow = a lua la remorcă, a lua remorca/parâma de remorcaj
a take ullage = a măsura ulajul, a lua ulaje
tally = socoteală, potrivire a conturilor
tallyman = pontator
to tamper with = a umbla la, a deschide
tank = tanc
tank freeing = golire a tancului
tank cleaning = spălare a tancurilor
tarpaulin = tendă, prelată
tear = uzură, roadere
tendered notice of readiness = notis/avizare de navă „gata de operare”depus(ă)
termination = capăt, limită, extremitate
terms and conditions = clauze şi condiţii
thole = furchet
thole pin = cui de furchet
through = prin, printre; peste; direct
through route = cale directă de acces
tidal amplitude = amplitudine a mareei
tide = maree
tier = rând; strat; paiol de marfă
tiller = fusul cârmei, cârmă; tirant, bielă
tiller chain = lanţ al cârmei, lanţ de guvernare
tiller rope = odgon/cablu al cârmei
timber = cherstea, material lemnos
to tom up = a fixa prin înţepenire
tonnage hatch(way) = deschidere de tonaj
top mark = semn de geamandură
topping lift = balansină a bigii/picului
top uppermost = stivuit în picioare
tow = remorcher, navă-remorcher; remorcă, parâmă de remorcaj
to tow = a remorca
to tow abreast/alongside = a remorca la ureche
to tow aft = a remorca de pupa
to tow ahead = a remorca de prova
towboat = remorcher, navă de remorcaj
to tow from amidships = a remorca la ureche
tow cable/rope = remorcă, cablu de remorcaj
towed = remorcat
towing = remorcaj
towing light = lumină de remorcaj
traffic = circulaţie, trafic
traffic lane = bandă de circulaţie
traffic flow = direcţie a traficului, flux al traficului
traffic separation scheme = schemă de separare a traficului
trawler = traul
tray = tavă; platformă de încărcare
trim = asietă, diferenţă de pescaj, înclinare longitudinală
to trim = a orienta, a îndrepta, a echilibra încărcătura
tug/tugboat = remorcher
tugee = navă remorcată

luni, 15 decembrie 2008

Litera S

safe speed = viteză de siguranţă
safety-belt = centură de salvare
sail = velă, corabie, navigaţie
to sail = a naviga
sailing line = şenal
sample = mostră
sand bank = banc de nisip
sandstorm = furtună de nisip
scales = balanţă, cântar
scatter = risipire, difuzare
score = urmă, semn; zgârietură
to score = a marca; a zgâria; a estima
to scratch = a zgâria
screw = elice
sea bank = ţărm de mare, coastă
sea bed = fund de mare
sea breeze = briză de mare/zi
sea-coast = coasta mării, litoral
sea craft = vas, navă, ambarcaţiune
seafarer = marinar, navigator
sea floor = fund de mare
sea foam = spuma mării/valurilor
sea fog = ceaţă marină
sea gauge = pescaj, sondă
sea-going = maritim, de mare; navigant, de navigaţie
seagoing vessel = navă maritimă
sea green = verde marin
sea keeping ability = calităţi nautice
sea letter = permis de navigaţie
sea ladder = scară de pisică/furtună
sea lanes = drumuri maritime recomandate
sea lashing hook = cârlig de amarare
sea levee = dig maritim
sea level = nivel al mării
sea lock = ecluză maritimă
sea mark = reper costier de navigaţie
sea mile = milă marină
sea ore = alge marine
sea passage = traversadă maritimă/oceanică
sea perils = pericole/riscuri ale mării
sea pilot = pilot maritim
sea port = port maritim
sea protest = protest de mare
sea report = raport de mare cu evenimentele principale din timpul călătoriei
sea rim = linia orizontului; suprafaţă a mării
sea road/route = cale/rută maritimă
sea rolling = hulă
sea room = spaţiu de manevră
sea service = serviciu maritim
sea ship = navă maritimă
sea sgipbuilding = construcţii de nave maritime; construcţii navale
sea shipbuilding yard = şantier de construcţii maritime/navale
seashore = coastă maritimă, ţărm
sea-sick = care suferă de rău de mare
sea-sickness = rău de mare
sea side/seaside = ţărm de mare, coastă maritimă, litoral
sea state = stare de agitaţie a mării
sea stock = rezervă de voiaj/marş (combustibil, apă, alimente)
sea stores = provizii şi materiale de bord
sea trade route = drum comercial maritim
sea travel/trip = călătorie pe mare
seaward = dinspre mare
seawards = către/înspre mare, în direcţia mării
seaway = pasă; cale maritimă; mare deschisă, larg
seaworthiness = navigabilitate
sea watch = card la ancoră
seaworthy = în bună stare de navigabilitate
seine = năvod, setcă
separation zone = zonă de separare
separation line = linie de separare
to service = a deservi, a întreţine
to set adrift = a rămâne în derivă
to set afloat = a lăsa la apă, a lansa
to set the anchor = a fundarisi ancora
to set a course = a lua un drum, a trasa drumul navei pe hartă
to set the flag = a ridica pavilionul
to set off = a pleca în voiaj, a ieşi din port
to set off the course = a se abate de la drum
to settle accounts = a încheia socotelile
to sew = a drena; a coase
sewage = ape uzate, deşeuri
shaft = arbore/ax al elicei
shallow = fund mic; ape mici; întinsătură
shank = fus al ancorei
shape = formă, semn de vârf
shell = bordaj exterior, cocă, corp de navă
shelter = adăpost
shift = abatere
to shift = a schimba dana de acostare
shipper = încărcător
shipment = încărcare, încărcătură; partidă de marfă încărcată pe navă
shipping note/order = aviz de expediţie
shipwreck = naufragiu, epavă
shoal = banc, întinsătură, fund mic
shore = coastă, ţărm
shortage = lipsă
shovel = lopată
to shove off = a îndepărta/ a desprinde (o barcă) de ţărm/cheu/navă
sick-flag = pavilion de carantină
side = parte, bord
sidelights = lumini laterale, limini din borduri
sight = vedere, privire; observaţie astronomică
sight-bar/sight rule = alidadă
sight distance = vizibilitate; rază vizuală
signal lights = semnale luminoase;baliză
sling = praştie, aruncare; laţ; sapan, ţapan
to slacken speed = a înetini, a reduce viteza
snow blast = viscol, viforniţă
snowfall = ninsoare, cădere de zăpadă
to soil = a murdări; a păta
sound¹ = sunet
sound² = solid
sounder = sondă
sounding = sondaj, măsurare a adâncimii
sound-signalling appliances = dispozitiv de semnlizare sonoră
span = labă de gâscă
spare anchor = ancoră de rezervă
speed = viteză
spill = vărsare; pată
to spill = a vărsa un lichid, a risipi
spill cleanage = curăţare a petei
splice = matisire; îmbinare; nod
to splice = a matisi
squall = gren, vijelie, furtună; hulă
sqaure-rigged vessel = navă cu vele pătrate
stack = rând; gramadă; stivă de un rând; coş al navei
starboard = tribord
starboard lam/lantern = felinar tribord
statement of facts = istoric al operării navei
station = port, gară maritimă
station lights = lumini de poziţie
steep = abrupt
to steer = a conduce, a pilota; a gira, a cârmi
steerer = timonier, pilot, cârmaci
steering = guvernare, manevrabilitate
steering and sailing rules = reguli de drum
steering by the land = guvernare după repere costiere
steering (engine) flat/room = camera cârmei
steering gear = instalaţie de guvernare
steering light = lumină de guvernare
steering qaulities = calităţi manevriere
steering repeater = repetitor de drum/guvernare
steering wheel = timonă
stem/stempost = etravă
stern = pupa
stern bench = banchetă
stern frame = etambou
sternmost = cel mai apropiat de pupa
sternpost = etambou
sterway = viteză înapoi
stern anchor = ancoră pupa
stern foremost = cu pupa înainte
stern fast = legătură pupa
stern ward = de pupa, îndreptat spre pupa
sternwards = spre/către pupa
stevedore = stivator
stevedore gang = echipă de docheri stivatori
stevedoring crew = echipă de stivatori
stevedoring charges = cheltuieli de stivuire
stock = traversă de ancoră; ax de cârmă
stopping distance = distanţă de oprire
storage = depozitare
store = rezervă de bord, provizii
stores = provizii, materiale de bord
storehouse = depozit, magazie
to stow = a stivui, a amara
to stow the anchor = a pune ancora la post
stowage = stivuire
stowage capacity = capacitate a navei
stowage factor = indice/factor de stivuire
to strike the bell = a bate clopotul
stump = buştean
to submerge = a afunda
submerged = imers
sump = puţ de drenaj
sunk = scufundat
sunrise = răsărit
sunset = apus
supplier = furnizor
supplies = provizii
supply = aprovizionare, alimentare
to supply = a aproviziona
survey = inspecţie de registru
survey certificate = certificat de inspecţie
sway = balans
swaying = ruliu
to sweep = a mătura
sweepings = măturătură de marfă
swell = hulă, valuri de hulă
swept = dragat
swing = giraţie
to swing against the rudder = a se canarisi în bordul opus punerii cârmei
to swing off the course = a se abate de la cursul stabilit

duminică, 14 decembrie 2008

Litera R

racon/radar racon = far cu radar/de radiolocaţie, radiofar cu răspuns
radar bearing = relevment radar
radar reflector buoy = geamandură cu reflector pasiv
radar responder buoy = geamandură cu reflector radar activ
raider = navă de radă, navă în cursă
rail = şină, balustradă, copastie
rainbow = curcubeu
rain shower = aversă de ploaie
rainstorm = vijelie, furtună cu ploaie
range = bătaie, rază de acţiune
rate of exchange = curs valutar de schimb
relative bearing = relevment prova
replenishment = reumplere, completare, reaprovizionare
restricted visibility = vizibilitate redusă
retail = en detail
retail trade = comerţ en detail
to ride = a înfrunta valurile/furtuna
to ride easy = a nu avea tangaj mare în timpul staţionării la ancoră
to ride hard = a avea tangaj puternic la ancoră
ridge = creastă, culme, coamă
right ahead = chiar din/în faţă, de la prova
right aft = de la pupa; drept în pupa
right-handed propeller = elice pas dreapta
river = râu, fluviu
roadstead = radă
roll = ruliu; mişcare de ruliu
rolling = cu ruliu; de/cu hulă
rolling chock = chilă de ruliu
rolling rope = cablu la macara de ruliu
rolling tank = cisternă/tanc de ruliu
rope = parâmă
rope ladder = scară de frânghie
rope sling = ţapan de parâmă
to rot = a putrezi, a se strica; a rata, a pierde
route = rută, drum
ruddur = cârmă
rule = regulă
to rust = a rugini

sâmbătă, 13 decembrie 2008

Litera Q

quadrant = sector de cârmă
quarantine = carantină
quay = cheu, debarcader, chei
to quote = a cita; a menţiona; a fixa

Litera P

packing = ambalaj
paints = vopsele, pituri
parcel = pachet, colet
pendant = mandar simplu, cablu de vinci; flamură
pennant = flamură, fanion
to pick up = a ridica, a strânge, a scoate
pilot = pilot
to pilot = a pilota
pilotage = pilotage, pilotare
pilot boat = pilotină, navă de pilotaj
pilot house = timonerie, camera pilotului
piloting = pilotaj, pilotare
pilot jack = pavilion de pilot
pilot ladder = scară de pilot
pilot vessel = navă de pilotaj
pitch = pas al elicei; tangaj
pitching = tangaj
pivoting point = punct giratoriu
plank = scândură, dulap
plotter = echer de navigaţie
plotting = lucru pe hartă
poop = dunetă, pupa
port = babord, la babord; port, oraş cu port
to port! = cârma stânga
port aft = pupa babord
portage = transport, transportare; taxă de transport, navlu; zonă între apele navigabile peste care se face transbordarea mărfurilor sau a vaselor mici
porthole = sabord, hublou; fereastră de ventilaţie/aerisire
pound¹/sovereign/quid = liră sterlină
pound²/lb = livră, funt (0,373 kg sau 0,453 kg)
power boat = barcă cu motor
power craft = vehicul motorizat
power drive = acţionare mecanică
power-driven vessel = navă cu propulsie mecanică
prevailing = curent; existenţă
to proceed = a merge, a se deplasa
to propel = a propulsa, a pune în mişcare, a împinge
propeller = propulsor, elice
propeller fan = ventilator cu elice
pulley = roatăde transmisie, scripete, troliu
pump man = pompagiu
pump room = sala pompelor
pump well = puţul pompei
to put her nose into the wind = a veni cu prova în vânt
to put the barrels on their ends = a aşeza butoaiele în picioare

miercuri, 10 decembrie 2008

Litera O

oar = vâslă, ramă
occluded depression = depresiune ocluză
offshore = departe de ţărm/coastă; din larg
oil = ţiţei, petrol
on end = în picioare, perpendicular
on the high seas = în largul mării
open sea = mare largă/liberă
ordinary = obişnuit, normal, uzual
ordinary seaman = marinar necalificat
ordinary practice of seamen = bună practică marinărească
ore = minereu
ounce/oz. = uncie (31,103 g sau 28,349 g)
outer = exterior, din afară
to overtake = a ajunge din urmă, a depăşi
owner = proprietar

marți, 9 decembrie 2008

Litera N

narrow = trecere îngustă
narrow channel = trecere îngustă
navigation mark = reper de navigaţie
neglect = neglijenţă
non-displacement craft = ambarcaţiune/construcţie fără pescaj
notice of readiness = aviz de punere a navei la dispoziţie
nozzle = vârf, ştuţ

luni, 8 decembrie 2008

Litera M

machinery = instalaţie mecanică, maşină, mecanism
made course = drum adevărat
to make good = a naviga pe un drum bun
margin = toleranţă; plus
mast = catarg, arbore
mast band = cerc de coloană
mast cap = butuc
master = comandant, căpitan de vas comercial
masthead = vârf de catarg
mast hole = etambreu de arbore
masthead light = lumină de catarg
mate’s receipt = ordin de ambarco
mean of transportation = mijloc de transport
meridian = meridian, zenit
midships = la mijlocul navei, cuplu maestru
mine clearing = deminare
mineclearance = deminare
mine lifting = deminare
to mistake for = a confunda cu, a lua drept
*to be mistaken for = a fi confundat cu
to moor = a se lega, a acosta, a amara, a afurca
moorage = acostare, amarare, afurcare; loc de ancorare, ancoraj
mooring mast = stâlp de ancorare
mooring buoy = geamandură de ancorare

duminică, 7 decembrie 2008

Litera L

ladder = scară
lake = lac
land = uscat, ţărm, pământ
to land = a acosta, a trage la mal
land breeze = briză de uscat/de noapte
land mark = reper costier
lane = coridor, drum navigabil, bandă de circulaţie
lantern = felinar
lashing = legătură; parâmă, socar; amarare, amaraj
launch = şalupă
to lay = a pune, a aşeza
leak = spărtură; gaură de apă
to leak = a (se) scurge
leakage = scăpare; scurgere
leak-proof = ermetic
lee anchor = ancoră nefundarisită, ancoră de sub vânt
lee board = derivor lateral
lee shore = coastă de sub vânt
lee side = bord de sub vânt
leeward = sub vânt
leeway = derivă
length = lungime
length overall = lungimea peste tot
letter of guaranty/indemnity = scrisoare de garanţie
limit = limită, margine, hotar
lighthouse = far
lights and shapes = lumini şi semne
limitation = limitare, mărginire
line = parâmă, saulă
lines = carmace
load = încărcătură
log = loch, jurnal de bord
log book = jurnal de bord
look aut by sight and hearing = veghe vizuală şi auditivă
look-aut = vigilenţă, atenţie, băgare de seamă; veghe
lubrificating oil = lubrifiant
luff = margine de învergare
to luff = a veni în vânt
luff tackle = palanc simplu

sâmbătă, 6 decembrie 2008

Litera K

keel = chilă
knot = nod; nod marinăresc

vineri, 5 decembrie 2008

Litera J

jack-knife = cuţit de buzuner, briceag
jack ladder = scară de pilot
jacksatff = baston de pavilion prova
jettison = bunuri aruncate peste bord
jetty = dig de larg; debarcader

joi, 4 decembrie 2008

Litera I

ice breaking = spargere de gheaţă
ice cake = sloi de gheaţă
to impair = a deteriora, a strica; a împiedica, a stânjeni
in agreement = de acord
in compliance with = în conformitate cu
in bilge and cantline fashion = stivuire sfert pe sfert
inconspicuous = inobservabil, greu de remarcat
in doubt = în dubiu
inland = interior, intern
inland waterways = căi de navigaţie interioară
inner = interior, ascuns
inshore = la ţărm, aproape de ţărm, costier, de coastă
inshore navigation = cabotaj, navigaţie costieră
in sight = vizibil
invoice = factură

miercuri, 3 decembrie 2008

Litera H

hail = grindină
half ahead = jumătate înainte
halo = nimb, aureolă
to handle = a manevra
handling = conducere/manevrare a navei
harbour = port
harness = echipamen/haine de lucru
hatch = gură de magazie
hatch boards = panouri de acoperire (mingini)
hawse = nară
hawse-hole = gură de nară
hawser = parâmă, cablu, otgon
head = prova
head line = parâmă de legare prova
head light = lumină de catarg prova
to heave the anchor = a ridica ancora
to heave up = a vira, a recupera
heavy rainstorm = furtună cu averse puternice de ploaie
to heel = a (se) carena
helm = cârmă, timonă
helmsman = timonier
high seas = largul mării
hoist = coşadă
hold = magazie, hambar
hoop = cerc de butoi
horse latitudes = zonă de calm de la nord de Alizee
hose = furtun, manică
hull = corp de navă, cocă, osatură
hundredweight/cwt = quintal (45,359 kg)
hurricane = uragan, furtună, vânt puternic

marți, 2 decembrie 2008

Litera G

gale = furtună
gangway = schelă de bord/ de acces pe navă
gasket = garnitură, manşon; sachet, baieră
gauge = măsură
to gauge = a măsura
gear = mecanism, dispozitiv
ground = fund de mare, natura fundului mării
guard = vardie, pază
gust = rafală

luni, 1 decembrie 2008

Litera F

fall = curent de palanc
falling snow = ninsoare
fan = ventilator
to fasten = a amara, a volta, a lega
fairway = şenal navigabil, pasă de navigaţie, canal navigabil, pasă de acces
feature = particularitate, reper costier
fender = apărătoare, tranchet
first mate = ofişer secund
fishing vessel = navă de pescuit
fittings = accesorii de navă, garnituri
flag = pavilion
flashing light = lumină cu sclipiri
to float = a pluti; a scoate de pe uscat
floatage = flotabilitate
floating anchor = ancoră de furtună
floating dock = doc plutitor
floating ice = sloiuri în derivă; gheaţă plutitoare
floating light = far plutitor, geamandură luminoasă
floor = varangă
to flush = a se înroşi
fog = ceaţă, negură, pâclă
fog bank = banc de ceaţă
fog bell = clopot de ceaţă
fog-bound = imobilizat din cauza ceţii
foghorn = corn de ceaţă
fog signal = semnal fonic de ceaţă
fore = spre prova; înainte, în faţă
fore-and-aft = de la prova la pupa, longitudinal
fore-and-aft sail = velă aurică
forecastle = teugă, castel prova
forecastle deck = punte a teugii
foredeck = punte prova
foreman = şef de echipă
foremast = arbore trinchet
foresail = trincă, velă de trinchet
forestay = strai prova
fore top = gabier mic
fore top gallant mast = arbore zburător
fore yard = verga trinchet
forklift = cărucior/elevator cu furcă
forward breast line = traversă prova
forward spring = şpring spre înainte
fow = curgere, flux, curs, debit
fresh breeze = briză rece
fresh water = apă dulce
front = front
fuel oil = combustibil lichid
fully = pe deplin, cu totul, cu desăvârşire
funnel = coş