Powered By Blogger

duminică, 27 septembrie 2009

INSTALATII DE COMBUSTIBIL

Depozitarea combustibilului în tancuri

Încălzirea combustibilului în tancuri. Operaţia de preparare a combustibilului greu presupune încălzirea acestuia şi separarea impurităţilor solide, precum şi a apei din combustibil.
Încălzirea combustibilului greu este necesară pentru micşorarea vâscozităţii, astfel încât să fie posibilă vehicularea comodă a acestuia prin elementele componente ale instalaţiilor de separare şi alimentare a motorului, precum şi pentru separarea şi pulverizarea fină a combustibilului greu în camera de ardere. Încălzirea combustibilului greu se realizează atât în rezervoare, cu ajutorul unor schimbătoare de căldură, cât şi în încălzitoare speciale, montate pe traseul de vehiculare a combustibilului către echipamentul de injecţie. De asemenea, conductele de legătură, precum şi conductele de injecţie sunt încălzite şi izolate termic.
Temperatura la care trebuie să fie încălzit un combustibil greu, pentru atingerea vâscozităţii precise la intrarea în pompa de injecţie (10...14 cSt pentru motoarele în patru timpi şi 13...17 cSt pentru motoarele în doi timpi), este dependentă de calitatea combustibilului (de exemplu, un combustibil cu vâscozitatea de 1500 sec.Red.1/100ºF trebuie încălzit la minimum 107ºC pentru a fi injectat într-un M.A.C. în doi timpi)
Temperatura de încălzire a combustibilului greu pentru transferul în instalaţiile de separare şi alimentare a motorului este impusă de vâscozitatea admisibilă la accesul în pompele de transfer (de circulaţie, de alimentare). Pentru exemplul considerat se constată că în cazul combustibilului cu vâscozitate de 1500 sec.Red 1, pompa de alimentare este eficientă încă de la temperatura de 23ºC, pe când în cazul unui combustibilului cu vâscozitate de 6000 sec.Red 1, pompa de alimentare poate funcţiona dacă combustibilul se încălzeşte la cel puţin 45ºC.

vineri, 18 septembrie 2009

INSTALATII DE COMBUSTIBIL

Depozitarea combustibilului în tancuri
Tancuri de rezervă. Tancurile de rezervă pentru combustibil greu sau motorină sunt amplasate, de regulă, în dublul fund, central sau lateral. La unele nave există posibilitatea ca unele tancuri să fie utilizate şi ca tancuri de combustibil.
Dotările specifice ale acestor tancuri sunt: - guri de aerisire, prevăzute cu protecţie la flacără şi apă; sonde de verificare a nivelului; sisteme hipropneumatice, electrice, electronice de măsurare de la distanţă a nivelului; structuri pentru limitarea suprafeţelor libere; sorburi prevăzute cu noduri de încălzire; sisteme de protecţie cu gaze inerte; serpentine de încălzire (cu abur saturat).
Tancurile de rezervă combustibil sunt calculate din punct de vedere al capacităţii în funcţie de consumurile zilnice şi de autonomia prevăzută a navei.
Tancuri de amestec. Necesitatea trecerii treptate a motorului principal de la consumul de combustibil greu la motorină (în cazul navigaţiei prin strâmtori, locuri speciale, manevre, porniri, etc.) şi invers a determinat apariţia la navele moderne a tancului de amestec, în sistemul de alimentare cu combustibil.
Tancul de amestec este alimentat, de regulă, gravitaţional printr-o valvulă cu trei căi, acţionată manual sau pneumatic, local sau de la distanţă, care îl pune în comunicare cu tancul de serviciu de combustibil greu sau cel de motorină.
Tancul de amestec este dotat cu: sorb; serpentină de încălzire (cu abur saturat); valvulă de purjare; valvulă de închidere rapidă de la distanţă; ţevi de scurgere; sticle de nivel; valvulă de alimentare (în comunicaţie directă cu valvula cu trei căi); gură de aerisire.
Capacitatea tancului de amestec trebuie să asigure funcţionarea motorului principal cel puţin 15 minute – timpul în care combustibilul este complet înlocuit.
Tancuri tampon. Tancurile tampon sunt plasate la circuitul de alimentare a motorului principal atât pe tur cât şi pe retur, având rolul de a prelua şocurile de presiune, de purjare, precum şi de aerisire a sistemului. La unele nave sunt etalonate şi pot permite evaluarea cu destulă exactitate a consumului de combustibil. Tancurile de tampon sunt dotate cu: valvule de intrare şi ieşire; valvule de purjare; robineţi de aerisire; valvulă by-pass.
Tancuri de prea-plin. Tancurile de prea-plin au rolul de a prelua eventualele prea-plinuri de la tancurile de decantare şi servicii. Aceste tancuri sunt deservite de pompele de transfer care pot reintroduce combustibilul în circuit, în tancurile de decantare. Tancurile de prea-plin sunt plasate în C.M. sub paiol şi sunt dotate cu: valvule; sondă de nivel; sorb de încălzit; serpentine de încălzire; gură de aerisire.
Tancuri de scurgeri şi reziduuri. Tancurile de scurgeri şi reziduuri sunt amplasate de regulă în santina C.M. Ele preiau scurgerile din tăvile tancurilor de decantare, serviciu, amestec, tampon, separatoare de combustibil, separatoare de santină, etc.
Tancurile de scurgeri şi reziduuri sunt dotate cu: sonde etanşabile; guri de aerisire; sorburi; valvule de golire.
Conform normelor I.M.O., tancul de scurgeri şi reziduuri trebuie să fie cuplat la racordul internaţional de evacuare.

sâmbătă, 12 septembrie 2009

INSTALATII DE COMBUSTIBIL

Depozitarea combustibilului în tancuri

Tancurile de combustibil sunt folosite în dotarea navelor pentru depozitarea combustibilului. Tancurile de combustibil se împart în mai multe categorii: tancuri de depozitare (bunker), tancuri de decantare, tancuri de serviciu (consum), tancuri de amestec, tancuri tampon, tancuri de prea-plin şi tancuri de scurgeri şi reziduuri.
Indiferent de tipul sau tonajul navelor, dotarea acestora cu tancuri de combustibil este în general asemănătoare.
Tancuri de decantare. Tancurile de decantare, în funcţie de tipul şi tonajul navelor, acestea sunt dotate de regulă cu două tancuri de decantare pentru combustibil greu şi un tanc de decantare pentru motorină. Ele sunt alimentate de pompele de transfer.
Tancurile de decantare sunt dotate cu: guri de aerisire prevăzute cu protecţie împotriva apei şi focului; sticle de nivel; sisteme electrice sau electronice de supraveghere a nivelului; structuri pentru limitarea suprafeţelor libere; sorburi cu noduri de încălzire; serpentine de încălzire (cu abur saturat); valvule de purjare; valvule de închidere rapidă şi de la distanţă; duze pentru admisia substanţelor stingătoare (CO2 sau aburi); tubulatură de alimentare; tubulatură de prea-plin cu vizor; ţevi de scurgere; autoclave de vizită. Capacitatea tancurilor de decantare trebuie să asigure în mod normal consumul zilnic al agregatelor energetice funcţionând la sarcină nominală.
Tancuri de serviciu (consum). Tancurile de serviciu sunt plasate, de regulă, în compartimentul maşinii, în funcţie de tipul de alimentare (cu sau fără pompe de alimentare) şi sunt dispuse la nivelul inferior al compartimentului de maşini, superior geodezic consumatorilor.
Alimentarea tancurilor de serviciu se realizează de către separatoare. Tancurile de serviciu pot fi: de combustibil greu pentru motorul principal, de combustibil greu pentru căldări; de motorină pentru motorul principal şi diesel generatoare; de motorină pentru căldări.
În principiu aceste tancuri sunt prevăzute cu:

-- guri de aerisire împotriva focului şi apei; sticle de nivel; indicatoare de nivel (electronice, electrice, cu transmitere de la distanţă în P.C.C.); structuri pentru limitarea suprafeţelor libere;
-- sorburi cu noduri de încălzire; serpentine de încălzire; valvule de alimentare, purjare; valvule de închidere rapidă (local şi de la distanţă); duze de admisie substanţe stingătoare (CO2 şi abur); autoclave de vizită; tăvi de scurgere; tubulatură de prea-plin cu vizor.
Capacitatea tancurilor de serviciu motor principal (care sunt alimentate de două ori în 24 de ore) trebuie să asigure funcţionarea motorului principal timp de 16 ore, la sarcină nominală. În majoritatea cazurilor, pereţii tancurilor de consum sunt dotaţi cu mijloace de încălzire, sunt izolaţi termic.
Navele moderne sunt dotate, de regulă, cu două tancuri de serviciu: unul de motorină şi unul de combustibil greu. Unele nave sunt dotate şi cu tancuri de serviciu, atât pentru combustibil greu cât şi pentru motorină, necesare funcţionării căldărilor. Capacitatea acestora variază în funcţie de tipul şi mărimea căldărilor. Aceste tancuri trebuie să satisfacă consumul (1÷3) zile.

luni, 7 septembrie 2009

INSTALATII DE COMBUSTIBIL

CERINŢE ALE SOCIETĂŢILOR DE CLASIFICAŢIE
REFERITOARE LA INSTALAŢIA DE COMBUSTIBIL

Evacuarea apei din tancul de combustibil. Pentru evacuarea apei din tancul de serviciu şi de decantare trebuie prevăzute valvule cu autoînchidere şi tubulaturi de evacuare în tancurile de scurgere.
Pentru tubulaturile de evacuare a apei se vor instala vizoare. Utilizarea pâlniilor deschise, în locul vizoarelor, este permisă la tancurile cu tăvi colectoare.
Colectarea scurgerilor de combustibil. La tancuri, la pompe, filtre şi în alte locuri unde este posibilă scurgerea combustibililor, se vor prevedea tăvi de colectare. Tuburile de scurgere ale tăvilor de colectare trebuie trimise în tancuri de scurgere. Diametrul interior al tuburilor de scurgere trebuie să fie de cel puţin 25mm.
Tubulatura de scurgere trebuie dusă până la o distanţă cât mai mică de fundul tancului de scurgeri. Se va prevedea o semnalizare de avertizare care să indice nivelul limită, superior în tancul de scurgeri.
Umplerea tancurilor de buncăr. Navele vor face buncăr cu combustibil lichid printr-o tubulatură permanentă, dotată cu valvulele necesare asigurării încărcării combustibilului în toate tancurile principale de buncăr.
Tubulatura de umplere a tancurilor trebuie dusă cât mai aproape de fundul tancului. Tubulaturile de umplere ale tancurilor situate deasupra dublului fund, trebuie racordate la părţile superioare ale tancurilor. Dacă nu se poate realiza aceasta, atunci tubulatura de umplere trebuie să aibă valvulele de reţinere instalate direct pe tancuri.
În cazul în care tubulatura de umplere este folosită şi pentru buncăr cu combustibil, se va instala în locul valvulei de reţinere, o valvulă cu închidere de la distanţă comandată dintr-un loc accesibil, aşezat în afara încăperii în care se află tancul.
Tancuri de combustibil. Tancurile de combustibil amplasate pe punţi deschise şi suprastructuri, precum şi în alte locuri expuse acţiuni agenţilor atmosferici vor fi protejate de acţiunea razelor solare.
Tancurile de combustibil trebuie să fie separate de tancurile pentru apa potabilă, de cele pentru apa pentru căldări, de tancurile de ulei vegetal şi de cele de ulei de ungere prin coferdamuri.
Când tancurile de combustibil au încălzire şi sunt învecinate cu alte încăperi (ex. de marfă), peretele încăperii trebuie să fie izolat.
Alimentarea cu combustibil. Echipamentul instalaţiei de combustibil trebuie să asigure alimentarea cu combustibil pregătit în mod corespunzător şi curăţat în gradul necesar pentru respectivul motor. Filtrele de combustibil de pe tubulatura de alimentare cu combustibil a motoarelor cu combustie internă trebuie să permită curăţarea lor fără a se întrerupe funcţionarea motorului. La instalaţiile de combustibil ale motoarelor principale care au o pompă de alimentare, cu excepţia instalaţiilor cu două sau mai multe motoare principale prevăzute fiecare cu pompă de alimentare, trebuie prevăzute mijloace care să asigure alimentarea cu combustibil a motoarelor în cazul defectării pompei de alimentare.
Dacă motoarele principale funcţionează cu diferite calităţi de combustibil, trebuie luate măsuri de prevenire a pătrunderii la motoarele auxiliare sau alţi consumatori, a unui combustibil nepotrivit pentru funcţionarea lor.
Alimentarea cu combustibil a căldărilor. Instalaţia de alimentare a căldărilor principale şi a celor auxiliare importante cu combustibil lichid cu pulverizare mecanică, trebuie prevăzută cu cel puţin două seturi de pompe de combustibil, filtre pe tubulaturile de aspiraţie şi refulare, precum şi preîncălzire. Fiecare set va fi calculat pentru debitul total de abur al căldărilor respective.
Pompele de combustibil, în afară de comanda locală, trebuie să aibă şi mijloace pentru oprirea lor din locuri uşor accesibile dispuse în afara încăperii în care sunt amplasate.
Pompele care alimentează sistemul de alimentare cu combustibil al căldărilor nu trebuie folosite în alte scopuri.
Pe tubulatura care aduce combustibilul spre arzătoarele fiecărei căldări, trebuie instalată o valvulă cu închidere rapidă cu comandă locală manual. Când alimentarea cu combustibil se face gravitaţional, trebuie prevăzute pe filtre pe tubulatură de alimentare cu combustibil a arzătoarelor.
Trebuie asigurată posibilitatea punerii în funcţiune a căldărilor principale fără alimentare cu energie dintr-o sursă exterioară navei.
Dacă tancurile de combustibil destinate căldărilor principale sau a celor auxiliare importante sunt folosite şi ca tancuri de balast, trebuie prevăzute tancuri de decantare.
Pentru controlul temperaturii şi al presiunii combustibilului care alimentează arzătoarele, prevăzute cu tubulatură, trebuie amplasate în locuri corespunzătoare, termometrele şi manometre.