Powered By Blogger

duminică, 30 noiembrie 2008

Litera E

earth-based navigation = navigaţie cu repere terestre
to ease = a fila; a slăbi o remorcă parâmă
to ease the chain = a fila lanţul de ancoră
east = est
ebb = reflux; curent de reflux
ebb and flow/flood = flux şi reflux
ebb tide = reflux
eddy = volbură, vârtej
endorsement= andosare
engaged in fishing = ocupat cu pescuitul, în curs de pescuit
engine = maşină, motor
engine hatch = spirai de maşină
engine man = motorist
engine room = compartimentul maşinii
engine shaft = arbore principal, arbore cotit
ensign = drapel, stindard
to ensure = a asigura, a garanta
to entail = a atrage după sine, a cauza, a determina
excise = acciză
to exonerate from = a scuti
eye of storm = ochiul furtunii

sâmbătă, 29 noiembrie 2008

Litera D

damage = avarie, stricăciune
damage by handling = avarie prin manipulare
dangerous goods = mărfuri periculoase
dead reckoning = estimă; punct estimat
dead reckoning by computation = estimă prin calcul
dead reckoning by plot = estimă grafică
dead-reckoning position = punct estimat
dead-reckoning sailing = navigaţie estimată
dead-reckoning track = drum estimat trasat pe hartă
deck = punte; covertă
deck appliance = instalaţie de punte
deck bridge = punte a comenzii de navigaţie
deck cover = capac al gurii de magazie, bocaport
deck crane = cranic, macara de bord
deck crew = echipaj de punte
deck department = secţie punte
deck fastenings = mijloace de legare de punte
deck gang = echipă de docheri de punte
deck gear = instalaţie de punte
deck hawse = nară de punte/ancoră
deck head beam = traversă
deck hook = guseu orizontal de punte
deck horse = cavilă pentru luat volte
deckhouse = ruf; careu pe puntea superioară; cabină a comandantului
deckhousing = suprastructură pe punte
deck light = iluminator de punte
deck load = încărcătură pe punte
deck log = caiet pentru notări de navigaţie
deck officer = ofiţer de punte
deck seamanship = practică marinărească
deck stopper = boţ al lanţului de ancoră
deck watch = cronometru de observaţii; serviciu de punte
deck watch error = stare absolută a cronometrului de observaţii
deck watch time = oră a cronometrului de observaţii
deck watchman = vardie de punte
deck cabin = cabină de punte
decker = marinar
deck-hand = marinar de punte
deflection = deviere, abatere
to deem = a considera, a socoti
deep sea = mare adâncă; mare largă; largul mării
demand = cerere
departure = plecare, îndepărtare
departure from = îndepărtare de la
depression = depresiune atmosferică
depth = adâncime
derrick = bigă de marfă
derrick crutch = suport al capului de bigă
derrick kingpost = coloană-suport de bigi
to detail = a numi, a repartiza
dew = rouă
dew point = punct de rouă
dip = înclinare, depresiune
dip correction = corecţie de depresiune a orizontului
to dip the tanks = a face măsurători în tancuri
disbursement = plată
dish = vas, farfurie; fel de mâncare
displacement = deplasament
displacement hull = cocă tip deplasament
displcement ton = tonă de deplasament
displacement tonnage = deplasament
disposition = poziţie
distance abeam = distanţă la travers
distress = sinistru maritim, naufragiu, primejdie pe mare
distress call = apel de sinistru
distress light = semnal pirotehnic de sinistru
diurnal variation = variaţie zilnică
diver = scafandru
dock = bazin portuar, doc
doldrums = calmuri ecuatoriale
drain = golire, uscare, drenaj
draught/draft = pescaj; greutate a coţadei; proiect; cambie; marfă, coţadă de marfă; schiţă, ciornă
to draw up = a întocmi
*to be deemed = a fi considerat
dredge = dragă
to dredge = a draga
drift = derivă
drift anchor = ancoră de furtună/derivă
drift angle = unghi de derivă
to drift ashore = a deriva spre coastă
due = cuvenit, datorat
dues = taxe
duly = cum trebuie, cum se cuvine, corect
dunnage = material de protejare şi separare a încărcături; fardaj de protecţie
dusk = crepuscul, amurg
dry-dock = doc uscat

vineri, 28 noiembrie 2008

Litera C

cabin = cabină de navă
cable = cablu
cable hold = magazie de parâme
cable holder = barbotin
cable laying = instalare a cablului submarin
call = escală, intrare în port
can = bidon, canistră
can buoy = geamandură cilindrică/butoi
cancel = anulare
cancellation clause = clauză de reziliere
cancelling date = dată de reziliere a contractului
can hooks = ţapan de butoaie
cant = înclinare
to cant = a răsturna, a se întoarce pe o parte
canvas sling = ţapan de pânză
capstan = cabestan, vinci
captain = comandant de navă în marina comercială; secund (incorect)
cargo = caric, încărcătură
cargo-and-passenger ship = navă mixtă: marfă şi pasageri
cargo bag = sac de marfă
cargo barge = şlep de marfă
cargo barge ship = navă port-barje
cargo boat/vessel = cargou, navă de mărfuri, navă comercială
cargo book = registru de evidenţă a mărfurilor încărcate pe magazii şi partizi
cargo booking = cerere de transport de mărfuri
cargo capacity = capacitate netă/ utilă de încărcare
cargo carriage = transport de mărfuri
cargo carrier = cargou, navă de transport; cărăuş, transportor
cargo charges = cheltuieli de încărcare a navei
cargo cheker = pontator de marfă la operarea navei
cargo container = container de marfă
cargo container ship = navă port-containere
cargo covered by bill = caric încărcat pe bază de conosament
cargo damage = avariere/deteriorare a încărcăturii în timpul transportului
cargo deadweight = capacitate netă/utilă de încărcare, capacitate de încărcare marfă
cargo deadweight tonnage = tonaj net, capacitate de încărcare marfă
cargo draft/draught = coţadă de marfă
cargo dues = taxe asupra mărfurilor operate
cargo habdling = manipulare a mărfurilor
cargo hold = magazie de mărfuri, hambar de navă, cală
cargo in bulk = încărcătură în vrac
cargo insurance = asigurare a încărcăturii
cargo lien = privilegiu de încărcare, drept de retenţie asupra mărfii
cargo liner = cargou/navă de linie
cargo list = listă de mărfuri, listă de încărcare
cargo manifest = manifest de mărfuri încărcate pe navă
cargo marking = marcare a mărfurilor
cargo navicert = certificat de transport maritim
cargo of timber = încărcătură de cherestea
cargo oil = încărcătură de ţiţei/petrol
cargo owner = proprietar al mărfii
cargo plan/cargoplan = cargoplan, plan de încărcare al navei
cargo stowage factor = indice de stivuire
cargo tray = palet
cargo underwriter = asigurator al încărcăturii
cargo work = operare de mărfuri (încărcare, descărcare, stivuire)
carrier = cărăuş, transportor
carrier’s risk = risc al cărăuşului
to carry = a căra, a duce
case = cutie, ladă
cask = butoi metalic
cattle ship = navă de transport animale vii
centerline/center line = axul longitudinal; plan diametral
certificate = certificat, atestat, patentă
certificate of clasification = certificat de clasă
certificate of freeboard = certificat de bord liber
certificate of healh/pratique = patentă de sănătate
to chafe = a freca, a uza/a încălzi prin frecare
certificate of damage = certificat de avarie
chain = lanţ
chain bin = puţ al lanţului de ancoră
chain cable = lanţ de ancoră
chain mail = za
chain sling = ţapan de lanţ
chain stopper = boţ de lanţ
chain towing = remorcaj cu lanţ
chain wail = portsart
channel = şenal, canal navigabil, pasă, trecere; strâmtoare
channel buoy = geamandură de pasă
chart = hartă nautică
chart compass = roză de hartă, roză a vânturilor
charted = trecut pe hartă
charter party = contract de navlosire
chart house/room = camera hărţilor
chart insruments = instrumente de lucru pe hartă
chart working = lucru pe hartă
chief electrician = electrician-şef
chief electrician’s mate = ajutor al electricianului-şef
chief engineer = şef mecanic
chief officer/mate = ofiţer secund
to chock = a sprijini cu pene; a înţepeni
cleat = tachet de împănare; pană
cloth = pânză
cloud = nor
cloudbank = masă de nori de joasă altitudine
cloud burst = rupere de nori, ploaie torenţială
cluster light = proiector cu lumini de lucru
coal = cărbuni
cock = robinet, ventil
coil = colac, rolă
to coil = a înfăşura, a răsuci; a bobina
cold front = front rece
cold sector = sector rece
to come alongside = a acosta cu bordul
to come full ahead/astern = a pune toată viteza înainte/înapoi
compliance = conformitate, acord
to consign = a depune, a transmite, a trimite, a preda
consignation = expediere de mărfuri
consignee = destinatar; primitor al mărfii
consignement = consignaţie; partidă de marfă
consignor/consigner = expeditor; expeditor al mărfii
convection = convecţie
course = curs, drum
course-and-bearing indicator = indicator de drum şi relevment
course line = linie a drumului
course mark = indicator de drum
course recorder = înregistrator de drum
course plotting = trasare a drumurilor
course per gyro compass = drum la girocompas
cover = înveliş, capac
craft = ambarcaţiune, barcă, vas
crane = macara de cheu, granic, cranic
crane boom = braţ de cranic
crate = ladă din şipci
crew = echipaj
cross stream = curent de travers
crutch = suport; furchet
custom = obicei, uz, uzanţă
customs = vamă, taxe vamale
custom-clearing form = permis vamal pentru transport
custom-house/customhouse = birou/oficiu vamal, vamă
custom-house officer = ofiţer de vamă, vameş
custom-house regulations = regulament vamal, instrucţiuni vamale
custom of the port = uz al portului
custom office = birou/oficiu vamal
customs officer = vameş
custom rules = regulament vamal
customs body = organ vamal
customs charges = taxe vamale
customs clearance = control vamal
customs-clearing form = permis vamal de transport
customs debenture = certificat de restituire a taxelor vamale
customs declaration = declaraţie vamală
customs duty/duties = taxe vamale
customs-enforcement area = zonă vamală
customs entry = declaraţie în vamă la sosire
customs examination = control vamal
customs fees = taxe vamale
customs formalities = formalităţi vamale
customs-free = scutit de taxe vamale
customs guard vessel = navă de supraveghere vamală
customs inspector = inspector vamal
customs launch = şalupă de vamă
customs patrol vessel = navă de patrulare vamală
customs schedule = clasificare vamală a mărfurilor; scală de tarife vamale
customs seal = sigiliu vamal
customs shipping documents = documente vamale de transport
customs tarrif = tarif vamal
customs warrant = permis vamal de ridicare a mărfurilor din depozit
customs waters = zonă vamală
customs wharf = cheu/mol vamalcyclone = ciclon

joi, 27 noiembrie 2008

Litera B

back scatter = lumină diuză
backing = retragere
bag = sac
bale = balot de marfă, pachet, colet
ballast = balast, lest
to ballast = a încărca cu balast
ballast sailing = navigaţie în balast
barrel = butoi din lemn
barrelhead = fund de butoi
beacon = baliză; radiofar
beacon bouy = geamandură fuziformă/de iarnă; geamandură cu semn de vârf
beam = lăţimea navei, traversă de punte, traversă mobilă, travers
beam end = capăt de traversă
bearing = relevment
bearing and distance = relevment şi distanţă
bearing angle = relevment semicircular
bearing by the sun = relevment la soare
bearings = punct al navei determinat cu relevmente
below decks = sub punte
belt = colac de salvare
bend = nod marinăresc
berth = loc de stoţionare, dană
to berth alongside = a acosta cu bordul
berth at the quay = dană, loc de staţionare la cheu
berth deck = punte a cabinelor
berth dues = taxe de cheiaj
bid = ofertă
bilge = gurnă, santină; burtă de butoi; fund de magazie
to bilge = a lua apă în santină
bilge and bilge = butoi pe butoi; burtă pe burtă
bilge and bilge stowage = stivuire butoi pe butoi
bilge and cantline = sfert pe sfert
bilge and cantline stowage = stiviure sfert pe sfert
bilge water = apă de santină
bill = chitanţă, notă de plată
bill of charges = decont de cheltuieli
bill of costs = decont de cheltuieli
bill of entry = declaraţie vamală de sosire
bill of entry for provisions = declaraţie vamală de provizii
bill of health = patentă/certificat de sănătate
bill of lading = conosament; poliţă de încărcare
bill of lading endorsed in blank = conosament andosat în alb
bitt = bindă
blade = pană; pală; safran; paletă
blast = sunet
blinker = lampă Morse, lampă de semnalizare, eclipsă; proiector de semnalizare
blizzard = viscol, furtună de zăpadă; vifor, vijelie
blue azimuth tables = table cu azimutul aştrilor
board sling = ţapan de platformă
board wages = indemnizaţie de hrană
boarding ladder = scară de pisică, scară de urcare la bord
boatswain/bos’ns = şef de echipaj, nostrom
bollard = baba de cheu, bolard
bollard cleat = tachet de bolard
bollard rig = instalaţie de legare cu babale
bonded = depozitat la vamă
bonded goods = bunuri din antrepozite vamale
boom = ghiu, tangon, braţ de bigă
boom davit = gruie de barcă
boom test certificate = certificat de probă a bigii
boom topping lift = balansină de ghiu/tangon
bottom = fund; carenă; operă vie; fund de navă
bottom ceiling/dunnage = paiol, paniol
bottom current = curent marin de fund
bottom frame = coastă de fund
bottom framing = osatură a fundului navei
bottom log = loch de carenă (electromecanic)
bow = prova; arc prova
bow anchor = ancoră prova/de post
bow anchor lantern = felinar de ancoraj prova
bow-and-beam-bearings = relevmente prova 45˚ şi travers (procedeul distanţei la travers)
bow-and-quarter lines = relevmente succesive
bow-and-stern mooring = ancorare în cap fix, ambosare
bow bearing = relevment prova
bow breast = traversă prova
bow bulb = bulb prova
bow buoyancy tank = tanc de balast prova
bow chock = ureche prova
bow-chock mooring pipe = nară prova (de acostare şi remorcaj)
bow distance = distanţă faţă de prova
bow fast = legătură prova înainte, parâmă de legare prova înainte
bow foremost = cu prova înainte
bow heavy = aprovat
bow light = lumină din bord; lumină de strai/guvernare
bow lighthouse = locaş al luminii din prova
bow line/rope = parâmă de legare prova înainte; legătură prova înainte
bow locker = magazie prova
bow mooring = ancorare cu prova
bow-on port/starboard = prova babord/tribord
bow on to the sea = cu prova pe val, travers pe val
bow propeller = elice prova
to bowse = a vira cu palanul
bow spring = şpring prova înapoi
bow thruster = propulsor prova
bow-to-stern landing = acostare cu prova la pupa altei nave
bow to the wind = cu prova în vânt
bowman = om în prova
to bowse = a vira cu palanul
bowsprit = bompres
to bowse = a vira cu palanul
breeches buoy = vestă-pantaloni; colac cu pantaloni de transbordare
breakwater = dig de larg, sparge val
breast = travers
breadth = lăţime
bridge = punte
bridge house = comandă de navigaţie; castel central
bridge ladder = scară de acces pe puntea de comandă
bridge light = luminator de punte
bridge officer = ofiţer de cart pe puntea de comandă
bridge rail = balustradă a punţii de comandă
bridge watch = cart pe comanda de navigaţie
bundle = legătură; maldăr, snop; ghem, pachet
bulk = vrac; masă; volum
bulk cargo = încărcătură în vrac
bulk carrier = vrachier
bulkhead = perete etanş de navă, perete de compartimentare
bunker = buncăr de cărbuni; combustibil
bunker fuel = combustibil de consum
to bunker fuel oil = a bunchera combustibil lichid
bunkering = buncherare, aprovizionare cu combustibil
bunker oil = combustibil de consum
bunker oil tank = tanc de combustibil
bunker supplier = furnizor de combustibil
buoy = baliză, geamandură; flotor de semnalizare
buoy boat = balizor, navă de balizaj
buoy line = parâmă de legare la geamandură; gripie
buoy mooring = geamandură de legare (ancorată la cort mort)
buoy rope = saulă de geamandură
buoyage = balizare
buoyancy = plutire, flotabilitate; emersiune
burlap = ţol, pânză de sac din iutăburst = desfăcut, plesnit (despre saci)

miercuri, 26 noiembrie 2008

Litera A

abaft = înspre/spre pupa; la pupa, aproape de pupa; înapoia
abaft the beam = înapoia traversului
abaft the forepeak = înapoia forepicului
abandon = abandon, abandonare, părăsire a navei
abandon drill = exerciţiu de abandonare/părăsire a navei
abandon-ship bill = rol de abandon al navei
abandoned ship = navă abandonată
abeam = la/de la travers
abeam to port/starboard = la travers babors/tribord
able seaman = marinar brevetat
able ship/vessel = navă cu bune calităţi nautice
aboard = la bord pe navă
aboard ship = la bord, pe navă
about to anchor = gata de ancorat
about to proceed to sea = gata de plecare pe/în mare
about to sail =gata de plecare din port
above board = deasupra punţii
above deck = pe punte
above sea level = deasupra nivelului mării
above-water = de suprafaţă; deasupra apei, la suprafaţă
above-water damage = avarie la opera moartă
acceleration in pitch = accelraţie unghiulară a tangajului
acceleration in roll = acceleraţie unghiulară a ruliului
acceleration in jaw = acceleraţie unghiulară a ambardeei
access board = schelă de acces la bord/pe navă, trepină
access door = gură de vizitare
access hatch = gură de vizitare a magaziei
access to international/territorial waters = acces în apele internaţionale/teritoriale
accident boat = barcă de salvare (pe navele comerciale); barcă de intervenţie
accident insurance = asigurare împotriva intervenţiilor
accommodation = cabină de navă; repartizare a cabinelor la bordul navei
accommodation bulkhead = perete despărţitor de cabină; perete al încăperilor de locuit
accommodation deck = punte a cabinelor
accommodation for the crew = cabine pentru echipaj
accommodation ladder = scară de bord
accommodation ladder winch = vinci al scării de bord
accommodation rail = balustradă; copastie de lemn
accommodations = cabine, amenajări
across the bow = travers-prova
act = act, acţiune; lucrare
act, neglect or default of the master = acţiune, greşeală sau omisiune a comandantului
act of God = forţă majoră, calamitate naturală (folosit în contractul de navlosire şi conosament)
act of navigation = lege a navigaţiei
act of providence = caz de forţă majoră
additional duty = taxe vamale suplimentare
additional freight = navlu suplimentar
admirality anchor = ancoră tip amiralitate (cu braţe fixe şi cu traversă)
admirality chart = hartă marină
admirality distance table = table de distanţe a amiralităţii
admirality List of Lights, Fog Signals and Visual Time Signals = carte a farurilor, semnalelor de ceaţă şi a semnalelor orare vizuale
admirality list of radio signals = carte a radiofarurilor
admirality notices to mariners = avize pentru navigatori ale amiralităţii
admirality sailing directions = cărţi pilot ale amiralităţii
admirality tide tables = table de maree ale amiralităţii
adrift = derivat de vânt sau curent
aerial = antenă radio
aerial antenna = antenă exterioară
to affreight = a navlosi; a închiria o navă
affreighter = navlositor
affreightment = navlosire
aft = la pupa, din pupa, spre pupa, de la pupa
aft draft = pescaj pupa
aft heavy = apupat
aft thruster = propulsor pupa
aft trim = asietă pupa
after = din/dinspre pupa; la/spre pupa; înapoi
after back spring = şpring pupa înapoi
after beam = după travers
after bearing = relevment pupa
after bow spring = şpring prova înapoi
after breast rope = traversă pupa
after bulkhead = perete etanş pupa
after capstan = cabestan pupa
after draft = pescaj pupa
after end/afterend = extremitate pupa
after hatch(way) = gură de magazie pupa
after hatch(way) coaming = ramă a gurii de magazie pupa
after head spring = şpring prova înapoi
after hold/afterhold = magazie/hambar pupa
after light/afterlight = lumină de pupa
after mast/aftermast = catarg pupa
afterpeak = picul pupa, afterpic
after-peak bulkhead = perete de presetupă/afterpic
after-peak tank = tancul afterpic
after perpendicular = perpendiculară pupa
after post/afterpost = etambou
after quarter line = legătură pupa, parâmă de legare pupa
after quarter spring = şpring pupa înapoi
after rope = parâmă de legare pupa; legătură pupa
after spring = şpring pupa
after spring leading aft = şpring pupa înapoi
after spring leading forward = şpring pupa înainte
after steaming light = lumină de catarg pupa
after steering gear = instalaţie de guvernare pupa
after swim = carenă pupa
after waist spring = şpring centru înapoi
aftermost = situat la pupa; cel mai din pupa
addtional risk = risc suplimentar
aground = eşuat, pus pe uscat
ahead = înainte, în faţa;dinspre prova
ahead speed = viteză înainte
air dragt = tiraj de aer
air cushion = pernă de aer
air-cushion vessel = vas pe pernă de aer
air pressure = presiune atmosferică
air mass = masă de aer
air scuttle = iublou
air shaft = puţ de aerisire/ventilaţie
alidade = alidadă
to allot = a aloca, a repartiza
all risks = toate riscurile
all risks insurance = asigurare pentru toate riscurile
all risks policy = poliţă de asigurare pentru toate riscurile
all-round light = lumină vizibilăb pe între orizontul
alogside = acostat cu bordul; de-a lungul bordului; bord la bord
alongside landing = acostare cu bordul
alongside towing = remorcaj la ureche
aloof = în larg; la distanţă de coastă
to alter the course = a schimba de drum
alternating coloured light = lumină alternativă colorată
alternating fixed and flashing light = lumină alternativă fixă cu străluciri
alternating fixed and group flashing light = lumină alternativă fixă cu grup de sclipiri
alternating flashing light = lumină alternativă cu sclipiri
alternating group flashing light = lumină alternativă cu grup de sclipiri
alternating group occulting light = lumină alternativă cu grup de ocultaţii
alternating light = lumină alternativă
alternating occulting light = lumină alternativă cu ocultaţii
altitude azimuth = azimut calculat din înălţime
altitude angle = înălţime a astrului
altitude circle = vertical al astrului
altitude correction = corecţie de înălţime
altitude error = eroare de măsurare a înălţimii
altitude method = metodă a înălţimii
altitude of heavenly body = înălţime măsurătă la astru
altitude of a star = înălţime măsurată la stea
altitude of the Sun = înălţime măsurată la Soare
altitude parallax = paralaxă de înălţime
altitude rate error = eroare de calcul al înălţimii
always afloat = permanent în stare de plutire
always afloat or safely aground = permanent în stare de plutire sau eşuat fără pericol
amount insured = sumă asigurată
amount of cable aut = lungimea lanţului filat
amount of deviation = valoare a deviaţiei
amount of helm/rudder = unghi de cârmă
amount of yaw = unghi de ambardee
anchor = ancoră
at anchor = la ancoră, ancorat
to anchor = a ancora
anchor ahead and stern = a ancora în cap fix (cu ancorele prova şi pupa)
anchor arm = braţ de ancoră
anchor ball = bulă de navă ancorată
anchor bell = clopot prova/de ancoră
anchor bend = nod de ancoră
anchor blade = palmă/unghie de ancoră
anchor bolt = bulon de ancorare
anchor buoy = geamandură de ancoră
to anchor by the stern = a ancora cu ancora pupa
anchor cable = lanţ de ancoră; cablu de ancorare
anchor chain = lanţ de ancoră
anchor chain releasing device = dispozitiv de eliberare a lanţului de ancoră
anchor chain shackle = cheie de împreunare a porţiunilor lanţului de ancoră
anchor chamber = puţ al lanţului de ancoră
anchor crown = diamant al ancorei
anchor fluke = palmă de ancoră
anchor gear = instalaţie de ancorare
anchor ground = loc de ancoraj, loc de staţionare la ancoră
anchor handling = manipulare a ancorei
anchor-handling crane = macara de manipulare a ancorei
anchor-handling windlass = vinci de ancoră
anchor hawse = nară de ancoră
to anchor head and stern = a ancora în cap fix
anchor hold = forţă de ţinere a ancorei
anchor lashing = boţare a ancorei
anchor line/rope = parâmă/barbetă/lanţ de ancoră
anchor palm = palmă de ancoră
anchor shaft/shank = fus al ancorei
anchor signal = semnal de ancoraj
anchor stock = traversă de ancoră
anchor stopper = boţ de ancoră
anchor watch = cart/veghe la ancoră
anchor winch/windlass = vinci de ancoră
anchorage = ancoraj, loc de ancorare, ancorare, staţionare la ancoră; taxe de ancorare
anchorage apparatus = instalaţie de ancorare
anchorage area = zonă de ancoraj
anchorage buoy = geamandură de ancoraj/de radă
anchorage dues/duty = taxe de ancoraj
anchorage ground = loc de ancoraj; fund favorabil ancorării
anemometer = anemometru
angle at the pole = unghi la pol
angle observation = măsurare a unghiului/înălţimii cu sextantul
angle of altitude = unghi al astrului
angle of approach = unghi de venire la acostare (faţă de cheu)
angle of the bow = relevment prova la ţintă
angle of convergence = corecţie ortodromică
angle of drift/leeway = unghi de derivă
angle of flooding = unghi de inundare
angle of list/loll = unghi de canarisire
angle of rudder = unghi de cârmă
angle of swing = unghi de întoarcere pe ancoră
to angle the rudder = a pune cârma
annual variation of declination = variaţie anuală a declinaţiei magnetice
to answer the helm/rudder = a asculta de cârmă
anticyclone = anticiclon
apparatus = aparat, dispozitiv, instrument
apparent altitude = înălţime vizibilă; înălţime aparentă
apparent daily motion = mişcare diurnă aparentă
apparent day = zi adevărată/solară
apparent diurnal motion = mişcare diurnă aparentă
apparent horizon = orizont aparent/vizibil
apparent solar day = zi solară adevărată
apparent solar time = timp solar adevărat (local sau la Greenwich)
apparent time = timp (solar) adevărat
appliance = dispozitiv, instrument, instalaţie
appraisal = prevenire, avertizare, apreciere
approach = apropiere, aterizare
approach area = zonă de aterizare/apropiere
approach beacon = radiofar de aterizare
approach buoy = geamandură de aterizare/acces/intrare
approach channel = pasă/canal de acces
approach fairway = pasă de acces
to approach the land = a ateriza pe coastă, a se apropia de uscat
approach navigation = navigaţie în apropierea coastei
approved life buoy = colac de salvare aprobat
arc of the great circle = arc de cerc mare; ortodromă
arc of horizon = sector de orizont
arc of visibility = sector de vizibilitate
artic patrol vessel = navă de patrulare arctică
as = la fel de, precum
as a fleet = alcătuind o flotă
assessment = evaluare, estimare, apreciere, stabilire
assignment = acordare, cesiune, transfer
astern = mers/marş înapoi
astern going/motion = mers/marş înapoi
astronomic(al) bearing = relevment astronomic
astromonic(al) declination = declinaţie astronomică
astronomic(al) ephemeris = efemeridă astronomică
astronomic(al) equator = ecuator astronomic
astronomic(al) fix = punct astronomic
astronomic(al) horizon = orizont astronomic
astronomic(al) latitude = latitudine astronomică
astronomic(al) longitude = longitudine astronomică
astronomic(al) meridian = meridian astronomic
astronomic(al) navigation = navigaţie astronomică
astronomic(al) observation = observaţie astronomică
astronomic(al) parallel = paralel astronomic
astronomic(al) position = punct/poziţie astronomic(ă)
astronomic(al) position finding = determinare a punctului astronomic
astronomic(al) position line = dreaptă de înălţime, linie de poziţie astronomică
astronomic(al) refraction = refracţie astronomică
astronomic(al) sight = observaţie astronomică
astronomic(al) triangle = triunghi sferic de poziţie, triunghi astronomic
*to be/to lie/to ride/ to stand at anchor = a sta la ancoră, a fi ancorat
*to cast/to drop anchor = a fundarisi ancora
*to weigh anchor = a vira/a ridica ancora
*to swing at anchor = a gira la ancoră
*to heave the anchor = a ridica ancora
athwartships = transversal
aurora = auroră
available depth = adâncime disponibilă