sâmbătă, 1 decembrie 2007

Biga

Biga este un dispozitiv pentru manevra greutăţilor la bord, făcînd parte din instalaţia de încărcare - descărcare a navei. Se compune dintr-un tub metalic de lungime determinată, biga propriu-zisă, articulat aproape de baza catargului sau pe o coloană specială, mobil în plan vertical şi orizontal, o serie de manevre curente, un vinci, macarale şi palancuri. Bigile se pot confecţiona şi din lemn, cu întărituri metalice. Se tinde la înlocuirea lor prin granice.
În poziţia de lucru deasupra magaziei, biga trebuie să asigure o bătaie de 2/3 din lungimea gurii de magazie, iar în poziţia de lucru laterală să bată 2,5 m în afara bordului pentru bigile obişnuite şi 6 - 8 m, pentru bigile grele, spre a asigura operarea directă în şi din vagoanele de pe cheu. Capacitatea de ridicare pentru bigile obişnuite ajunge până la 5 tone, iar la bigile grele poate depăşi 300 tone. Înclinarea normală de lucru a bigii este de 350 - 450 faţă de catarg. În operaţiile portuare se poate lucra după împrejurări, fie independent cu fiecare bigă, fie în sistem combinat de două bigi (lucru în telefon), într-un bord sau în ambele borduri. O magazie de marfă poate fi deservită de una, două sau patru bigi. Puterea de ridicare se înscrie pe fiecare bigă, clar şi vizibil, de regulă prin iniţialele S.W.L. ( "Safe Working Load" - sarcină admisibilă) urmate de un număr care indică tone (S.W.L. 5 Tons).
Nava răspunde de neefectuarea normei de încărcare-descărcare cauzată de puterea de ridicare scăzută a bigilor faţă de puterea declarată, precum şi de orice daune, avarii sau accidente rezultate din nepregătirea sau funcţionarea defectuoasă a instalaţiei de încărcare.

Niciun comentariu: