vineri, 7 decembrie 2007

Serviciile prestate în porturi

Conform cu Ordonanţa nr. 22 din 29 ianuarie 1999 privind administrarea porturilor şi serviciile în porturi, Serviciile prestate în porturi se clasifică astfel:
  • Servicii publice portuare:

-- pilotajul navelor la intrarea şi ieşirea din porturi, la manevrare de la o dană la alta;
-- remorcajul de manevră al navelor;
-- legarea - dezlegarea navelor;
-- preluarea reziduurilor, apelor uzate şi a gunoaielor de la nave;
-- salubrizarea şi depoluarea acvatoriilor portuare şi preluarea gunoiului de la agenţii economici care desfăşoară activităţi în porturi;
-- dragaje de întreţinere, semnalizarea şi balizarea acvatoriului portuar şi a şenalelor de acces în port, semnalizarea şi iluminarea drumurilor publice;
-- stingerea incendiilor la nave şi instalaţiile plutitoare aflate în porturi;

  • Servicii portuare:

-- încărcare, descărcare, depozitare, stivuire, amarare, sortare;
-- marcare şi alte servicii privind mărfurile;
-- paletizare, pachetizare, containerizare, însăcuire mărfuri;
-- expediţii interne şi internaţionale de mărfuri;
-- controlul cantitativ şi calitativ al mărfurilor;
-- curăţare hambare şi magazii nave;
-- curăţare şi degazare tancuri;
-- agenturare nave;
-- reparaţii nave şi utilaje;
-- bunkeraj;
-- aprovizionare nave;
-- lucrări de scafandrerie;
-- supraveghere nave fără echipaj;
-- facilităţi pentru nave de agrement şi turism nautic;
-- refurnizarea de apă, energie electrică şi termică la nave şi la agenţii economici care desfăşoară activităţi în porturi;
-- telecomunicaţii, telegrafie, telefonie, telex şi fax pentru nave şi agenţii economici care desfăşoară activităţi în porturi;
-- servicii pentru pasageri şi turişti;
-- scoaterea epavelor, dezeşuarea navelor şi recuperarea bunurilor în porturi;
-- alte servicii specifice activităţii portuare.

Niciun comentariu: