luni, 3 decembrie 2007

Deplasamentul navei

Prin deplasament se înţelege greutatea volumului de apă dislocuit de carena unei nave în stare de plutire. Se exprimă în tone metrice (1 000 kg) sau în tone engleze (1 016,047 kg).
Deplasamentul cuprinde greutatea navei goale (corpul, instalaţiile, mecanismele, apa şi combustibilul aflate în conducte, cărdări etc.) şi greutatea încărcăturii (marfa, combustibilul, apa potabilă, şi de maşini, balastul, proviziile, ehipajul cu bagajele personale, pasagerii, greutăţile fixe etc.), care fac parte din tonajul deadweigt al navei.
Deplasamentul navei goale este o constantă şi se indică de şantierul constructor în documentaţie.
În limbajul curent prin deplasament se exprimă numai mărimea navelor de pasageri sau a navelor militare; la navele de mărfuri se indică de regulă valoarea capacităţii maxime de încărcare.

Niciun comentariu: