duminică, 18 ianuarie 2009

Instalaţii de stins incendiu

Dotarea navelor cu echipamente şi instalaţii de stingere
Condiţiile necesare apariţiei unui incendiu sunt: existenţa oxigenului O2; existenţa materialului combustibil; temperatura necesară iniţierii arderii. Acest triunghi în care apar cele trei condiţii ce trebuie îndeplinite simultan sugerează şi mijloacele de stingere, astfel :
Concentraţia de oxigen O2. Micşorarea procentului de O2 sub 9 % duce la stingerea jarului, iar sub 15% nu se mai întreţine arderea, de aici rezultă necesitatea existenţei instalaţiilor: cu dioxid de carbon, cu abur, cu haloni, de gaz inert la petroliere. O altă metodă constă în întreruperea alimentarii cu O2 a focarului de incendiu, prin interpunerea unui strat de spumă chimică, de unde rezultă instalaţia de stins incendiu cu spumă.
Mărimea temperaturii T. La bord temperatura poate creşte natural sau artificial. Natural de la radiaţiile solare şi artificial în compartimentul de maşini sau acolo unde se execută activităţi cu degajare de căldură. Coborârea temperaturii se realizează prin răcire, adică stropirea cu apă şi de aici rezultă necesitatea existenţei instalaţiei de stins incendiu cu apă.
Existenţa combustibililor C. Existenţa combustibililor la bord nu poate fi înlăturată, dar se iau măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor (P.S.I.). Încă din faza de proiectare se iau masuri de amenajare a încăperilor navale cu materiale rezistente la foc (proprietăţile materialelor de a se aprinde şi a întreţine arderea).
Dacă nu putem acţiona eficient asupra condiţiilor ce determină apariţia incendiului, acesta se poate stinge uşor, dacă se acţionează asupra lui în faza incipientă, atunci când focul nu are putere. Această concluzie a dus la dezvoltarea instalaţiilor de avertizare.
Concluzionând asupra celor de mai sus, instalaţiile de stins incendiu într-o caracterizare foarte generală se împart:
-- Instalaţii de suprafaţă;
-- instalaţii de stins incendiu volumice.

După principiul de stingere a incendiilor, instalaţiile de stins incendiu se clasifică, astfel :
1. Prin coborârea temperaturii
-- Instalaţii de stins incendiu cu apă:
- cu jet compact;
- cu apă pulverizată, cu perdele de apă, de stropire şi inundare;
2. Prin reducerea procentului de oxigen
-- cu gaz inert;
-- cu dioxid de carbon;
-- cu abur;
-- cu lichide a căror vaporizare formează gaz inert;
-- cu pulberi care prin sublimare formează gaz inert.
3. Prin izolarea focarului
-- cu spuma chimică;
-- cu spuma aeromecanică.

Niciun comentariu: