miercuri, 14 ianuarie 2009

Instalaţii de stins incendiul

Cauzele producerii incendiilor la nave
1. Cauze tehnice
c) Energia chimică.
Incendiile pot să apară datorită următoarelor cauze:
-- producerea accidentală de acetilenă, datorită păstrării incorecte a carbidului (contactul cu apa) sau a neetanşeităţii elementelor componente ale aparatului de sudură autogenă;
-- degajarea în exces a hidrogenului la încărcarea acumulatoarelor, datorită nereducerii la timp a curentului de încărcare;
-- producerea excesivă a gazelor, ca urmare a neacoperirii vaselor în care se păstrează diluant, acizi, benzine, petrol, nitro-lacuri, etc. şi lipsei ventilaţiei în încăperile în care se păstrează aceste produse (magazia de pituri, magazia nostromului, atelierul de tâmplărie, etc);
-- păstrarea la un loc a substanţelor chimice ce reacţionează unele cu altele, ca: acizii cu apa, carbidul cu apa, amoniacul cu mercurul.
-- autoaprinderea mărfurilor în vrac depozitate necorespunzător: cărbunele şi azotatul de amoniu, datorită proprietăţii lor de a se oxida puternic; bumbacul sub formă de fibre, fire sau ţesături, impregnat cu uleiuri sicative; lacurile de ulei de in şi de terebentină rămase pulverizate în încăperi închise; rumeguşul de lemn, etc.

Niciun comentariu: