vineri, 23 ianuarie 2009

Instalaţii de stins incendiu

Instalaţii de stingere cu gaze

Instalaţii de stingere cu bioxid de carbon
Instalaţia de stingere a incendiului cu bioxid de carbon are ca principiu de bază reducerea conţinutului de oxigen din încăperea protejată, prin introducere de bioxidul de carbon, inert la ardere. Este utilizată la stingerea incendiilor în încăperile diesel-generatoarelor de avarie, în magaziile de substanţe explozive sau uşor inflamabile, magazii de pituri, magazii de marfă, compartimentele de maşini ale cargourilor, tobele de eşapament etc. Instalaţia de stingere cu bioxid de carbon nu este admisă ca sistem de bază pentru magaziile de petrol, întrucât în cazul exploziilor tubulatura sub presiune ridicată poate fi uşor avariată si scoasă din funcţiune, iar rezervoarele de gaz (CO2) sunt mult limitate la bordul navelor.

Construcţie.
Instalaţiile de stingere cu bioxid de carbon, clasificate după presiunea gazului din butelii, sunt de două categorii:
-- de înaltă presiune, pentru care se utilizează butelii cu capacitatea de 40 litri şi presiunea minima 125 bari, pentru gradul de umplere max. 0,675 kg/l sau la presiunea minima 150 bari pentru gradul de umplere max. 0,75 kg/l; depozitarea buteliilor trebuie făcută în încăperi izolate şi bine ventilate, astfel încât temperatura în interiorul lor, să nu depăşească 45° C;
-- de joasă presiune, la care cantitatea necesară de bioxid de carbon se păstrează într-un singur rezervor, la presiunea de lucru de 20 bari, la gradul de umplere 0,90 kg/l.
Fiecare încăpere protejată cu CO2 este dotată cu o conductă de introducţie a gazului independentă. Armăturile de închidere sunt construite astfel încât să nu permită declanşarea accidentală a instalaţiei.

Niciun comentariu: