marți, 13 ianuarie 2009

Instalaţii de stins incendiul

Cauzele producerii incendiilor la nave
1. Cauze tehnice
b) Energia termică.
Se ştie că radiaţia termică transmisă sub formă de unde electromagnetice, în cazul unor surse puternice de căldură, poate aprinde materiale combustibile existente la anumite distanţe.
Având în vedere că transmiterea căldurii de la un corp la altul se face prin conductibilitate (în interiorul aceluiaşi corp) şi prin convecţie (la gaze şi lichide) iar radiaţiile termice pot aprinde materialele combustibile şi la o distanţă mai mare de sursa de căldură considerăm cauze termice care pot produce incendii la nave următoarele :
-- neizolarea sau izolarea necorespunzătoare a galeriilor de evacuare atât de la motorul principal cât şi de la auxiliare şi caldarine;
-- neizolarea termică a unor porţiuni din tubulatura de încălzire centrală, care trec prin încăperi combustibile sau în care se păstrează materiale combustibile;
-- transmiterea căldurii de la flacăra oxiacetilenică, prin pereţii navei, la tancurile de carburanţi, lubrifianţi sau la mărfurile;
-- supraîncălzirea punţilor – în special la navele petroliere – când acestea se găsesc in zonele calde (tropice, ecuator);
-- carbonizarea unor produse uitate în cuptorul plitei sau pe aceasta;
-- folosirea lămpilor de benzină defecte sau în imediata apropiere a materialelor combustibile.

Niciun comentariu: