duminică, 25 ianuarie 2009

Instalaţii de stins incendiu

Instalaţia de stins incendiu cu pulberi
Instalaţia de stins incendiu cu pulberi are la bază utilizarea a două principii de stingere, primul constă în răcirea focarului prin căldura consumată pentru sublimarea pulberii, iar cel de-al doilea, în reducerea procentului de oxigen, ca urmare a componentelor rezultate în urma descompunerii chimice.
Substanţa cea mai des întâlnită ca pulbere stingătoare este bicarbonatul de sodiu (se mai întâlnesc: bicarbonatul de potasiu, sulfatul de amoniu şi carbonatul de sodiu).
Funcţionare.
Instalaţia este utilizată pentru stingerea incendiilor ce apar la instalaţiile şi echipamentele electrice, la generatoarele de gaz inert, în magaziile pentru materiale uşor inflamabile şi la navele ce transportă gaze lichefiate şi mărfuri chimice. În vederea utilizării pulberea trebuie să fie fin măcinată şi foarte uscată pentru a nu forma cocoloaşe şi a înfunda instalaţia la evacuare. În scopul intervenţie lansarea instalaţiei se face manual, ceea ce se realizează prin comenzile: deschiderea buteliei de aer comprimat, deschiderea automată a buteliilor cu gaz ce au rolul de a afâna pulberea şi de a o transporta la zonă incendiată, deschiderea valvulei generale şi a valvulei de zonă.
În scopul unei bune evacuări a pulberii stingătoare, armăturile instalaţiei trebuie să fie cu cep sferic, iar coturile ce apar pe traseele de tubulaturi trebuie confecţionate cu rază mare de racordare.

Niciun comentariu: