sâmbătă, 17 ianuarie 2009

Instalaţii de stins incendiul

Cauzele producerii incendiilor la nave

3. Neglijenţă şi indisciplină
Nerespectarea regulilor de comportare la bordul navei face să crească mult pericolul apariţiei incendiului la bord. Sinistrul poate apărea la bord, ca urmare a nerespectării următoarelor reguli:
-- aruncarea mucurilor de ţigară aprinse şi a chibriturilor, la întâmplare;
-- nefolosirea apei în scrumiere la navele petroliere;
-- uitarea alimentelor în cuptoare sau a vaselor pe reşouri;
-- neatenţia la efectuarea plinului cu carburanţi şi lubrifianţi, ce determină revărsarea acestora pe punte;
-- aruncarea cârpelor îmbibate în grăsimi, la întâmplare în compartimentul maşini;
-- nesupravegherea arzătorului de la caldarină;
-- nesupravegherea gurilor de încărcare-descărcare a mărfurilor la navele petroliere, unde se degajă gaze de ţiţei sau benzină în atmosferă;
-- nesupravegherea la cargouri a mărfurilor periculoase (carbid, trotil);
-- adormirea în cuşetă cu ţigara aprinsă;
-- folosirea abajururilor din hârtie la lămpile electrice (plafoniere, veioze);
-- fumatul sau aprinderea ţigării în timp ce se piturează în încăperi închise, cu vopsele pe bază de răşini sintetice (diluanţi);
-- fumatul sau aprinderea ţigării în apropierea generatorului de acetilenă sau a butoiului de carbid;
-- folosirea benzinei sau diluantului la spălarea îmbrăcămintei din fibre sintetice;
În ceea ce priveşte propagarea şi izolarea incendiului la bord nava beneficiază pe de-o parte de măsurile pasive, impuse de registrele de clasificaţie, iar pe de altă parte de măsurile organizatorice ale echipajului, care luptă pentru izolarea şi stingerea incendiului.
Măsurile pasive, care fac parte din protecţia constructivă a navei împotriva incendiilor, sunt: separarea de restul navei a încăperilor locuite; protecţia ieşirilor din compartimente prin perdele de apă; construcţia pereţilor din tablă sau din materiale necombustibile (cu punct de aprindere mai mic de 750°C), care asigură izolarea fiecărui compartiment; folosirea pentru covoare, saltele, huse, perdele etc. a unor materiale care nu trebuie să propage flăcările mai rapid decât ţesuturile de lână cu greutatea specifică de 800g/m2;
Măsurile active luate de echipaj pentru izolarea şi propagarea incendiului la bordul navei fac parte din tactica stingerii incendiului şi în esenţă cuprind: alarmarea rapidă a echipajului; manevrarea navei astfel încât flăcările incendiului să ajungă sub vânt pe calea cea mai scurtă, fără a pune în pericol însă bărcile de salvare sau plutele gonflabile (pentru a se menţine nava cu prova uşor în vânt se poate fila ancora cu 4-5 chei de lanţ la apă); punerea în funcţiune a pompelor principale de incendiu şi pregătirea celorlalte pompe, ce se pot cupla la magistrala de incendiu; scoaterea de sub tensiune a instalaţiei electrice în zona avariată şi pregătirea mijloacelor portative de iluminat; oprirea ventilaţiei în compartimentele stabilite ca fiind afectate de incendiu; stropirea pereţilor compartimentelor învecinate pentru a împiedica transmiterea căldurii şi răcirea acestora prin stropire cu apă; evacuarea materialelor explozive din zonele învecinate; probarea şi verificarea periodică a funcţionării instalaţiilor şi mijloacelor de stins incendiul, etc.

Niciun comentariu: