sâmbătă, 24 ianuarie 2009

Instalaţii de stins incendiu

Instalaţii de prevenire şi stingere cu gaz inert

Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, mai ales la navele ce transportă petrol, s-au impus ca principal mijloc de luptă pentru menţinerea vitalităţii navei instalaţiile cu gaze inerte. La petroliere se foloseşte ca gaz inert, gazul de eşapament prelucrat şi care este supus spre analiză unde trebuie să rezulte următorii compuşi de concentraţie: azot 79%, bioxid de carbon (12…14,5)%, bioxid de sulf (0.02…0,03)%, oxigen (2,5…4,5)% şi restul, vapori de apă.
La instalaţiile cu gaz inert rezultat din produsele de ardere ale motorului principal la o navă tip petrolier, gazele arse sunt trimise prin armăturile în turnul de spălare (unde sunt răcite şi curăţate de compuşii sulfuroşi), de unde sunt aspirate de ventilatoare prin separatoarele de picături şi refulate prin armături în închizătorul hidraulic. De aici gazul inert, prin filtrul de cocs, este trimis în tancurile de marfă care sunt astfel protejate la explozie şi incendiu. Închizătorul hidraulic are rolul de a împiedica vaporii de hidrocarburi să migreze din tancuri spre galeria de evacuare a caldarinelor.
Instalaţiile sunt prevăzute cu o serie de dispozitive automate de semnalizare care realizează protecţia magaziilor de marfă, prin închiderea gazului inert după cum urmează:
-- analizatoare de oxigen, care semnalizează creşterea concentraţiei de oxigen peste valoarea de 8%;
-- traductoare de temperatură, care semnalizează depăşirea temperaturii peste limita de 40° C;
-- traductoare de presiune, care semnalizează limita inferioară de 0,02 bari;
-- traductoare de presiune, care semnalizează lipsa presiunii apei de răcire.
Traductoarele de temperatură şi presiune apă deconectează ventilatorul, iar cel de presiune gaz, la presiune minimă admisă de 0,02 bari, deconectează pompele de marfă, care au debit prea mare în raport cu debitul instalaţiei de gaz inert.
Pornirea instalaţiei începe, în mod necesar, cu alimentarea cu apă a închizătorului hidraulic şi a turnului de spălare.
În condiţiile în care cantitatea de gaze furnizate de caldarină nu este suficientă, (debitul de gaze de ardere trebuie să fie suficient de mare pentru a putea alimenta în decurs de o oră cel puţin 25% din volumul celui mai mare compartiment protejat în acest mod), acestea vor fi furnizate într-un generator automat de gaz inert.
Rezervele de combustibil pentru funcţionarea instalaţiei de producere a gazului inert trebuie să fie suficiente pentru o perioadă de cel puţin 72 ore.

Niciun comentariu: