luni, 12 ianuarie 2009

Instalaţii de stins incendiul

Cauzele producerii incendiilor la nave

1. Cauze tehnice
a) Energia electrică.
-- incendii datorate exploatării necorespunzătoare a instalaţiilor şi utilajelor electrice (încărcarea reţelei electrice cu receptori, peste parametrii pentru care a fost construită; folosirea în tablourile electrice a siguranţelor necalibrate);
-- incendii datorate scurtcircuitelor (folosirea cablurilor electrice prost izolate sau cu izolaţia îmbătrânită).
Scurtcircuitul se poate produce între un conductor şi firul neutru, între două conductoare sau chiar între trei conductoare, deci poate fi monofazat, bifazat şi trifazat.
-- incendii datorită utilizării lămpilor portative electrice fără globuri de protecţie antiexplozie în compartimente în care se degajă gaze (pituri, presarea injectoarelor, atelier tâmplărie);
-- incendii datorate nesupravegherii receptorilor electrici conectaţi la reţea şi neizolării termice corespunzătoare a corpurilor de încălzit (radiatoarelor electrice), faţă de materialele combustibile;
-- incendii datorate descărcărilor electrice atmosferice.
-- incendii datorate sarcinilor electrostatice care se formează la pomparea benzinei şi a altor produse petroliere prin conducte şi furtunuri de cauciuc, la filtrarea şi amestecarea lichidelor combustibile, la pulverizarea şi curgerea lor liberă.

Niciun comentariu: