miercuri, 20 februarie 2008

Delta Dunării - Prezentare generală

Izvorând din munţii Pădurea Neagră din Germania şi traversând 8 ţări şi trei capitale, parcurgând 2857 km, Dunărea cel de-al doilea fluviu ca mărime din Europa, îşi încheie drumul formând înaintea contopirii sale cu Marea Neagră, una din cele mai frumoase delte din Europa şi chiar din lume. Lungimea fluviului este 2840 km, suprafaţa hidrografică este de 817.000 kmp.
Istoria Deltei Dunării începe acum 10000 de ani, prin depunerea mai multor straturi de aluviuni succesive, ce vor colmata golful maritim existent la vărsarea Dunării în Marea Neagră, aceasta fiind obligat să se retragă în matca sa. Din nisipul marin şi aluviuni se formează marile grinduri, insulele Deltei, Letea, Caraorman, Săraturile Sf.Gheorghe. Treptat se formează cele trei brate, începând cu braţul Sf.Gheorghe (69.7 km), apoi braţul Sulina (63.7 km) şi terminând cu cel mai tânăr braţul Chilia (120 km). Între aceste braţe s-au format o mulţime de legături naturale, canale şi lacuri, prin care, la cotele favorabile ale fluviului, s-ar putea străbate întreaga Deltă. Suprafaţa totală a Deltei este de 5800 km², cuprinzând şi complexul lagunar Razelm Sinoe.
Oraşul Tulcea este poarta de acces către Delta Dunării. Ridicat pe şapte coline acest fost oraş comercial a devenit în prezent un important port riveran şi maritim, precum şi cel mai important centru al industriei de pescuit din România.

Niciun comentariu: