duminică, 3 februarie 2008

Nescufundabilitatea Navei

Necufundabilitatea este capacitatea navei de a pluti şi de a-şi menţine stabilitatea în situaţia când unul sau mai multe compartimente au fost inundate cu apă în urma producerii unor avarii la corpul navei.

Rezolvarea problemei de nescufundabilitate a navei presupune abordarea a două etape distincte:
-- compartimentarea navei - stabilirea poziţiei pereţilor etanşi şi implicit modul de împărţire a corpului navei în compartimente etanşe, astfel încât nava să reziste la o avarie ipotetică standard;
-- flotabilitatea şi stabilitatea de avarie - determinarea caracteristicilor de flotabilitate şi stabilitate ale navei în condiţia producerii unei avarii determinate.

Definiţii specifice:
-- Compartiment - Spaţiu interior al navei delimitat de pereţi etanşi
-- Perete etanş - suprafaţa interioară a navei (perete transversal, perete longitudinal, punte, plafon) care îndeplineşte următoarele condiţii pentru a fi considerată etanşă:
- este etanşă la apă
- deschiderile sunt etanşe
- se sprijină pe alte suprafeţe etanşe
- are rezistenţă structurală suficientă
-- Deschidere etanşă (protejată) - deschidere care are sisteme de închidere ce asigură o etanşeitate totală, are rezistenţă structurală cel puţin echivalentă cu a peretelui pe care este amplasată iar poziţia este normal închisă în timpul navigaţiei.
-- Lungime de compartimentare - lungimea corpului navei aflată sub linia limită de supraimersiune
-- Linie limită de supraimersiune - linia exterioară a intersecţiei între puntea de compartimentare şi bordajele navei
-- Puntea de compartimentare - puntea cea mai de sus până la care se extind pereţii transversali etanşi ai navei
-- Linia de siguranţă - linie teoretică trasată pe bordaj aflată la 76 mm sub limita superioară a pereţilor etanşi
-- Avarie - spargere a învelişului etanş al navei, urmată de inundarea spaţiilor afectate
-- Permeabilitate- procentul din volumul teoretic al unui compartiment până la linia de supraimersiune şi care poate fi umplut cu apă în cazul inundării; Dacă nu există alte prescripţii speciale, se utilizează următoarele valori standard pentru permeabilitatea compartimentelor, în funcţie de tipul acestora:
- 0.85 pentru compartimente de maşini, utilaje tehnologice, instalaţii mecanice
- 0.95 pentru spaţii de locuit sau alte spaţii goale destinate mărfurilor uscate
- 0.98 pentru tancuri goale
- 0.7 pentru magazii de marfă, provizii, rezerve pline
-- 0.8 pentru spaţiile destinate containerelor sau mijloacelor pe roţi
-- 0.35 pentru spaţiile umplute cu lemn
-- Rezerva de flotabilitate - volumul etanş al navei cuprins între suprafaţa de plutire şi puntea de compartimentare

Niciun comentariu: